Parpamedia

Wyświetl:
Sortuj według:

 

Alimenty

Obowiązek alimentacyjny istnieje z mocy ustawy, jednak każda zainteresowana osoba może domagać się potwierdzenia tego obowiązku w drodze rozstrzygnięcia sądowego. Broszura zawiera praktyczne informacje dotyczące sposobu napisania pozwu o alimenty, gdzie można złożyć taki pozew, oraz w jaki sposób należy obliczyć wysokość należnych alimentów, a także komu przysługuje prawo do ich otrzymywania.

1.70zł

 

Alkohol a człowiek

W raporcie o alkoholu w świetle zdrowia publicznego, zamówionym i sfinansowanym przez Komisję Europejską, został zwarty opis obciążenia społecznego, zdrowotnego i gospodarczego, którego przyczyną dla obywateli, rodzin i Europy jako całości jest alkohol.

W zeszycie "Alkohol a człowiek" zebrano specjalnie opracowany wybór tekstów, pochodzących z raportu "Alkohol w Europie", dotyczących ...

10.08zł
$nbsp;

 

Alkohol a młodzież

Prawie wszyscy uczniowie w wieku 15-16 lat mają za sobą inicjację alkoholową. Motywacja co do picia zależy od wielu czynników i związana jest z różnymi oczekiwaniami wobec alkoholu. To picie nie musi prowadzić do uzależnienia, żeby spowodować trwałe szkody.

W raporcie o alkoholu w świetle zdrowia publicznego, zamówionym i sfinansowanym przez Komisję Europejską, został zwarty opis ...

10.08zł

 

Alkohol a zdrowie. 30. Alkohol a społeczeństwo. Postawy i zachowania Polaków wobec alkoholu i problemów alkoholowych

Autor: brak danych

Publikacja ta jest podsumowaniem seminarium naukowego zorganizowanego w czerwcu 2003 roku w Mądralinie k/Warszawy przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Punktem wyjścia dyskursu naukowego były wyniki ogólnopolskich badań ankietowych „Substancje psychoaktywne – postawy i zachowania”, przeprowadzonych w 2002 roku na zlecenie PARPA przez Pracownię Badań Społecznych w Sopocie i ...

5.30zł
$nbsp;

 

Alkohol a zdrowie. 31. Ewolucja wzorów używania alkoholu wśród młodzieży w Polsce w XX wieku

Monografia zawiera przegląd reprezentatywnych badań szkolnych, które pokazują ewolucję wzorów picia alkoholu od rodzinno-domowego w pierwszej połowie stulecia do eksperymentowania z rówieśnikami w zróżnicowanym wiekowo towarzystwie w ostatniej dekadzie XX w. Autor dokonuje próby teoretycznego wyjaśnienia zjawiska, skupiając się przede wszystkim na koncepcji wpływu kultury młodzieżowej. Zapoznanie się z ...

15.75zł

 

Alkohol a zdrowie. 32. Picie alkoholu przez młodzież w okresie dorastania a wybrane czynniki w środowisku rodzinnym

 

Praca przedstawia wyniki badań dotyczących zależności występujących pomiędzy wybranymi rodzinnymi czynnikami ryzyka a intensywnością picia alkoholu w okresie adolescencji. Badanymi czynnikami było: otrzymywane i pożądane (oczekiwane) wsparcie rodzicielskie, spostrzegana i pożądana (oczekiwana) kontrola rodzicielska oraz spostrzegane i pożądane (oczekiwane) postawy rodziców wobec picia ...

21.32zł
$nbsp;

Poradnik dla rodzin

Anoreksja

Ofiarami choroby są głównie dziewczęta i chłopcy w wieku 11–20 lat. Jeśli anoreksja jest wynikiem zbyt wygórowanych oczekiwań otoczenia, staje się sposobem na pokazanie światu i samemu sobie, że jest coś, nad czym możemy sami zapanować – własne ciało. Leczenie anoreksji, podjęte we właściwym momencie, może zakończyć się sukcesem. Najczęściej stosowaną terapią jest izolacja od ...

1.70zł

 

Budowanie relacji w pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzinami

Książka jest podręcznikiem pomocnym w terapii związków, w pracy z młodzieżą i ich rodzinami. Prezentowane podejście akcentuje znaczenie komunikacji, świadomości, wyboru i wyników. Model CACHO jest rozwiązaniem przydatnym w pracy z indywidualnymi klientami, z podgrupami w rodzinie oraz w pracy z całą rodziną. Autorzy położyli nacisk na opis konkretnych strategii i technik terapeutycznych ...

56.70zł
$nbsp;

Poradnik dla rodzin

Bulimia

Bulimia to choroba o podłożu psychicznym. Przyczyna mogą być m.in. brak samoakceptacji, konflikty rodzinne, brak akceptacji przez grupę rówieśniczą, zaburzenia mechanizmów samokontroli. Schorzenie to należy odróżnić od zaburzeń związanych z objadaniem się. Chorzy na bulimię, choć zdają sobie sprawę z utraty kontroli nad własnym zachowaniem związanym z odżywianiem się, przejadają się bardzo ...

1.70zł

 

Co zrobić, by picie alkoholu nie stało się problemem

Alkohol jest substancją psychoaktywną i toksyczną, a jego działanie na organizm nie jest do końca przewidywalne. Negatywne konsekwencje spożywania alkoholu są na ogół proporcjonalne do ilości i częstotliwości picia. Co zrobić, aby spożywając alkohol nie przekraczać granicy bezpieczeństwa i nie wpędzić się w problemy?

9.50zł
$nbsp;

 

Co zrobić, gdy dziecko jest ofiara agresji rówieśników?

Około 20% dzieci w wieku przedszkolnym i 33,7% uczniów podstawówek mówi o tym, że często stają się ofiarami przemocy w szkole. Dzieci, którym nieobce są zachowania agresywne w szkole podstawowej, bywają agresywne w szkole średniej i w liceum. Największe nasilenie zjawiska wchodzenia w rolę sprawcy przemocy lub narzucanie kolegom i koleżankom roli ofiary przypada na lata gimnazjum. Broszura zawiera wskazówki ...

1.70zł

 

Czy podjąć decyzję o rozwodzie?

Według GUS najczęściej wymienianymi przyczynami rozpadu małżeństwa są: niezgodność charakterów 32%, zdrada 24%, alkoholizm (męża) 23%, brak zainteresowania rodziną, znęcanie się 9%, problemy finansowe 9%, inne 3%. W Skali Wydarzeń Stresowych na pierwszym miejscu jest śmierć współmałżonka, a po niej rozwód i separacja małżeńska. Żałoba po stracie partnera jest naturalnym procesem, który ...

1.68zł
$nbsp;
 

Secondary menu

płatności obsługuje payu