Parpamedia

Wyświetl:
Sortuj według:

 

Alimenty

Obowiązek alimentacyjny istnieje z mocy ustawy, jednak każda zainteresowana osoba może domagać się potwierdzenia tego obowiązku w drodze rozstrzygnięcia sądowego. Broszura zawiera praktyczne informacje dotyczące sposobu napisania pozwu o alimenty, gdzie można złożyć taki pozew, oraz w jaki sposób należy obliczyć wysokość należnych alimentów, a także komu przysługuje prawo do ich otrzymywania.

1.70zł

 

Alkohol a człowiek

W raporcie o alkoholu w świetle zdrowia publicznego, zamówionym i sfinansowanym przez Komisję Europejską, został zwarty opis obciążenia społecznego, zdrowotnego i gospodarczego, którego przyczyną dla obywateli, rodzin i Europy jako całości jest alkohol.

W zeszycie "Alkohol a człowiek" zebrano specjalnie opracowany wybór tekstów, pochodzących z raportu "Alkohol w Europie", dotyczących ...

10.08zł
$nbsp;

 

Alkohol a młodzież

Prawie wszyscy uczniowie w wieku 15-16 lat mają za sobą inicjację alkoholową. Motywacja co do picia zależy od wielu czynników i związana jest z różnymi oczekiwaniami wobec alkoholu. To picie nie musi prowadzić do uzależnienia, żeby spowodować trwałe szkody.

W raporcie o alkoholu w świetle zdrowia publicznego, zamówionym i sfinansowanym przez Komisję Europejską, został zwarty opis ...

10.08zł

 

Alkohol a zdrowie. 30. Alkohol a społeczeństwo. Postawy i zachowania Polaków wobec alkoholu i problemów alkoholowych

Autor: brak danych

Publikacja ta jest podsumowaniem seminarium naukowego zorganizowanego w czerwcu 2003 roku w Mądralinie k/Warszawy przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Punktem wyjścia dyskursu naukowego były wyniki ogólnopolskich badań ankietowych „Substancje psychoaktywne – postawy i zachowania”, przeprowadzonych w 2002 roku na zlecenie PARPA przez Pracownię Badań Społecznych w Sopocie i ...

5.30zł
$nbsp;

 

Alkohol a zdrowie. 31. Ewolucja wzorów używania alkoholu wśród młodzieży w Polsce w XX wieku

Monografia zawiera przegląd reprezentatywnych badań szkolnych, które pokazują ewolucję wzorów picia alkoholu od rodzinno-domowego w pierwszej połowie stulecia do eksperymentowania z rówieśnikami w zróżnicowanym wiekowo towarzystwie w ostatniej dekadzie XX w. Autor dokonuje próby teoretycznego wyjaśnienia zjawiska, skupiając się przede wszystkim na koncepcji wpływu kultury młodzieżowej. Zapoznanie się z ...

15.75zł

 

Alkohol a zdrowie. 32. Picie alkoholu przez młodzież w okresie dorastania a wybrane czynniki w środowisku rodzinnym

 

Praca przedstawia wyniki badań dotyczących zależności występujących pomiędzy wybranymi rodzinnymi czynnikami ryzyka a intensywnością picia alkoholu w okresie adolescencji. Badanymi czynnikami było: otrzymywane i pożądane (oczekiwane) wsparcie rodzicielskie, spostrzegana i pożądana (oczekiwana) kontrola rodzicielska oraz spostrzegane i pożądane (oczekiwane) postawy rodziców wobec picia ...

21.32zł
$nbsp;

Poradnik dla rodzin

Anoreksja

Ofiarami choroby są głównie dziewczęta i chłopcy w wieku 11–20 lat. Jeśli anoreksja jest wynikiem zbyt wygórowanych oczekiwań otoczenia, staje się sposobem na pokazanie światu i samemu sobie, że jest coś, nad czym możemy sami zapanować – własne ciało. Leczenie anoreksji, podjęte we właściwym momencie, może zakończyć się sukcesem. Najczęściej stosowaną terapią jest izolacja od ...

1.70zł

 

Budowanie relacji w pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzinami

Książka jest podręcznikiem pomocnym w terapii związków, w pracy z młodzieżą i ich rodzinami. Prezentowane podejście akcentuje znaczenie komunikacji, świadomości, wyboru i wyników. Model CACHO jest rozwiązaniem przydatnym w pracy z indywidualnymi klientami, z podgrupami w rodzinie oraz w pracy z całą rodziną. Autorzy położyli nacisk na opis konkretnych strategii i technik terapeutycznych ...

56.70zł
$nbsp;

Poradnik dla rodzin

Bulimia

Bulimia to choroba o podłożu psychicznym. Przyczyna mogą być m.in. brak samoakceptacji, konflikty rodzinne, brak akceptacji przez grupę rówieśniczą, zaburzenia mechanizmów samokontroli. Schorzenie to należy odróżnić od zaburzeń związanych z objadaniem się. Chorzy na bulimię, choć zdają sobie sprawę z utraty kontroli nad własnym zachowaniem związanym z odżywianiem się, przejadają się bardzo ...

1.70zł

 

Co zrobić, by picie alkoholu nie stało się problemem

Alkohol jest substancją psychoaktywną i toksyczną, a jego działanie na organizm nie jest do końca przewidywalne. Negatywne konsekwencje spożywania alkoholu są na ogół proporcjonalne do ilości i częstotliwości picia. Co zrobić, aby spożywając alkohol nie przekraczać granicy bezpieczeństwa i nie wpędzić się w problemy?

9.50zł
$nbsp;

 

Czy podjąć decyzję o rozwodzie?

Według GUS najczęściej wymienianymi przyczynami rozpadu małżeństwa są: niezgodność charakterów 32%, zdrada 24%, alkoholizm (męża) 23%, brak zainteresowania rodziną, znęcanie się 9%, problemy finansowe 9%, inne 3%. W Skali Wydarzeń Stresowych na pierwszym miejscu jest śmierć współmałżonka, a po niej rozwód i separacja małżeńska. Żałoba po stracie partnera jest naturalnym procesem, który ...

1.68zł

 

Czy sprzedawać alkohol nieletnim?

W ostatnich latach zmniejszyła się dostępność młodzieży szkolnej do alkoholu, jednak nadal niepokoją częste przypadki upijania się coraz młodszych niepełnoletnich. Oznacza to niewystarczające przestrzeganie zakazu sprzedaży alkoholu osobom do lat 18., czyli zbyt małą ilość odpowiedzi odmownych ze strony sprzedawców.

1.68zł
$nbsp;
 

Secondary menu

płatności obsługuje payu