Aktualności:

WIADOMOŚCI I WYDARZENIA

Komentarz Pracowni do "Zaleceń ws diagnozy intelektu u dzieci i młodzieży"

2018-01-18

KOMENTARZ PRACOWNI TESTÓW PSYCHOLOGICZNYCH PTP DO „ZALECEŃ WS DIAGNOZY INTELEKTU U DZIECI I MŁODZIEŻY” SFORMUŁOWANYCH PRZEZ KRAJOWEGO KONSULTANTA  W DZIEDZINIE PSYCHOLOGII KLINICZNEJ dnia 15 stycznia 2018

W związku z licznymi pytaniami kierowanymi drogą mailową i telefoniczną pod adresem Pracowni Testów Psychologicznych PTP przedstawiamy nasze stanowisko w sprawie w/w Zaleceń:

1. Normy do WISC-R są rzeczywiście nieaktualne. Efekt Flynna sprawia, że nietrafnie odzwierciedlają pozycję dziecka na tle rówieśników. Jeśli więc celem diagnozy jest ocena poziomu inteligencji ogólnej, a iloraz inteligencji ma być jego wskaźnikiem, to lepiej jest zastosować inny test, z aktualnymi normami.

2. Dokonując wyboru innego testu należy wziąć pod uwagę nie tylko to, czy ma on aktualne normy, ale także, co mierzy (inteligencję płynną, skrystalizowaną, ogólną, zdolności specjalne itd.) i czy spełnia kryteria wymagane od testów psychologicznych.

3. Przykładami testów pozwalających na ocenę inteligencji i mających aktualne normy są nie tylko testy wymienione w Zaleceniach, ale także Skale Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci IDS będące w ofercie Pracowni Testów Psychologicznych PTP.

4. W konkretnych przypadkach psycholog może oczywiście zastosować inne narzędzia, bowiem – jak pisze w Zaleceniach  Krajowy Konsultant w dziedzinie psychologii klinicznej – „…zawsze psycholog decyduje o wyborze metody badania zgodnie z posiadaną wiedzą i wymaganiami kodeksu etycznego.

wróć do listy

Secondary menu

płatności obsługuje payu