KNS - Kwestionariusz Nadziei na Sukces

Autorzy:
Mariola Łaguna, Jerzy Trzebiński, Mariusz Zięba (2005)
Wiek:
Młodzież szkolna (powyżej 16. roku życia) lub studiująca oraz dorośli.
Procedura:
Badania grupowe lub indywidualne; czas badania nie przekracza 10 minut
Szczególnie przydatne dla:
psychologowie, inni specjaliści (pedagodzy, socjolodzy, lekarze, promocja zdrowia, psychoterapeuci) - wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych, pedagogicznych, socjologicznych, medycznych
Kategoria testu:
A

Mierzona kwestionariuszem KNS nadzieja na sukces odnosi się do siły oczekiwania pozytywnych efektów własnych działań. Składają się na nią dwa komponenty: przekonanie o posiadaniu silnej woli, czyli świadomość własnej skuteczności ujawniana w inicjowaniu dążenia do celu i trwaniu w nim, oraz przekonanie o umiejętności znajdowania rozwiązań, czyli świadomość własnej wiedzy i kompetencji intelektualnych, ujawniana w sytuacjach wymagających wymyślenia lub poznania nowych sposobów prowadzących do osiągnięcia celu.

Opis: kwestionariusz składa się z 12 stwierdzeń; badany określa stopień, w jakim dane stwierdzenie jest w stosunku do niego prawdziwe, korzystając ze skali od 1 ("zdecydowanie nieprawdziwe") do 8 ("zdecydowanie prawdziwe").

Rzetelność: zadowalająca zgodność wewnętrzna, stwierdzona w badaniach licealistów, studentów i bezrobotnych oraz stabilność, sprawdzona w grupie licealistów.

Trafność: wyniki KNS korelują dodatnio ze zmiennymi osobowościowymi wskazującymi na dobre przystosowanie (z nadzieją podstawową, optymizmem, przekonaniem o własnej skuteczności i ogólną samooceną, a także z ekstrawersją i sumiennością), a ujemnie z cechą lęku, depresją i neurotycznością. Analiza czynnikowa kwestionariusza ujawniła, zgodnie z oczekiwaniami teoretycznymi, dwa czynniki, z których pierwszy odnosi się do przekonań o silnej woli, a drugi do przekonań o umiejętności znajdowania rozwiązań. Stwierdzono też związek nadziei na sukces mierzonej KNS ze skutecznością oddziaływań terapeutycznych oraz jej adaptacyjną rolę w radzeniu sobie w sytuacji trudnej.

Normy: stenowe, opracowane na próbie 464 licealistów i 157 studentów.

Zastosowanie: w badaniach naukowych oraz w diagnozie indywidualnej do prognozowania łatwości adaptacji do środowiska i nowych wyzwań (np. w poradnictwie zawodowym, szkoleniu pracowników, wstępnej fazie treningów zwiększających kompetencje osobiste, a także w psychoterapii).

Materiały:

  • Komplet (podręcznik, 25 arkuszy)
  • Podręcznik
  • Arkusze (25 egz.)
Cennik testów ważny od dnia 24.03.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. Dotyczy to testów wydanych przez Pracownię. Ceny pozostałych testów (oznaczonych w spisie gwiazdką) mogą ulec zmianie. UWAGA!!! Komplet testu w fakturze rozpisany będzie na elementy z powodu zróżnicowanych stawek VAT. Podane ceny są cenami brutto, dlatego na fakturze mogą wystąpić groszowe różnice.
ELEMENT TESTU:CENA NETTO:CENA BRUTTO:VAT:
174.39zł
186.17zł
-
186.17zł
157.39zł
165.26zł
5%
165.26zł
17.00zł
20.91zł
23%
20.91zł
 
Klienci kupujący ten produkt, kupowali także:

Secondary menu

płatności obsługuje payu