KKS - Kwestionariusz Kompetencji Społecznych

Autor testu:
Anna Matczak (drugie, uzupełnione wydanie podręcznika: 2007)
Wiek:
młodzież, dorośli.
Procedura:
badanie grupowe lub indywidualne; bez ograniczenia czasu; przeciętnie 20 minut
Użytkownicy testu:
psychologowie (wymagany dyplom studiów psychologicznych); pedagodzy, specjaliści HR, doradcy zawodowi - po odbyciu szkolenia
Kategoria testu:
B1 - Dla psychologów; dla innych profesjonalistów po ukończonym szkoleniu ogólnym z psychometrii

KKS służy do oceny kompetencji społecznych rozumianych jako nabyte umiejętności warunkujące efektywność funkcjonowania człowieka w różnych sytuacjach społecznych. Oprócz wskaźnika ogólnego kwestionariusz dostarcza też trzech wskaźników szczegółowych, określających poziom kompetencji ujawnianych w: sytuacjach ekspozycji społecznej, sytuacjach wymagających asertywności oraz sytuacjach bliskiego kontaktu interpersonalnego.

Opis: kwestionariusz składa się z 90 pozycji, stanowiących bezokolicznikowe określenia różnych czynności. Badany ocenia na skali czterostopniowej efektywność, z jaką je wykonuje. 60 spośród nich (i tylko te uwzględnione są w kluczu) to czynności oznaczające radzenie sobie w różnego rodzaju sytuacjach społecznych, które mogą być uznane za sytuacje trudne.

Rzetelność: wysokie współczynniki zgodności wewnętrznej.

Trafność: trafność kwestionariusza została potwierdzona głównie na drodze analizy czynnikowej oraz porównań międzygrupowych.

Normy: opracowano normy stenowe dla młodzieży licealnej (15 - 19 lat), studentów oraz dorosłych osób pracujących.

Zastosowanie: KKS może być stosowany zarówno do celów badań naukowych, jak i - w charakterze narzędzia pomocniczego - w praktyce diagnostycznej (poradnictwo kliniczne, doradztwo zawodowe) i w celach selekcyjnych.

Uwaga! Dostępna jest także komputerowa wersja KKS oraz program do obliczania wyników (PSI-TEST).

 

Dowiedz się więcej o szkoleniu, którego zaliczenie pozwoli osobie niebędącej psychologiem na nabycie tego testu.

 

 

 

Cennik testów ważny od dnia 1.07.2014r. do dnia 31.12.2014r. Dotyczy to testów wydanych przez Pracownię. Ceny pozostałych testów (oznaczonych w spisie gwiazdką) mogą ulec zmianie. UWAGA!!! Komplet testu w fakturze rozpisany będzie na elementy z powodu zróżnicowanych stawek VAT. Podane ceny są cenami brutto, dlatego na fakturze mogą wystąpić groszowe różnice.
ELEMENT TESTU:CENA NETTO:CENA BRUTTO:VAT:
261.33zł
295.25zł
-
295.25zł
13.82zł
17.00zł
23%
17.00zł
145.53zł
152.81zł
5%
152.81zł
50.99zł
62.72zł
23%
62.72zł
50.99zł
62.72zł
23%
62.72zł
 

Secondary menu

Wskaż newsletter, który chcesz zasubskrybować, lub z subskrypcji którego chcesz zrezygnować.

płatności obsługuje payu