KKS - Kwestionariusz Kompetencji Społecznych

Autor testu:
Anna Matczak (drugie, uzupełnione wydanie podręcznika: 2007)
Wiek:
Młodzież, dorośli.
Procedura:
Badanie grupowe lub indywidualne; bez ograniczenia czasu; przeciętnie 20 minut
Użytkownicy testu:
Psychologowie (wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych); pedagodzy, specjaliści HR, doradcy zawodowi - po odbyciu szkolenia
Kategoria testu:
B1 - Dla psychologów; dla innych profesjonalistów po ukończonym szkoleniu ogólnym z psychometrii

KKS służy do oceny kompetencji społecznych rozumianych jako nabyte umiejętności warunkujące efektywność funkcjonowania człowieka w różnych sytuacjach społecznych. Oprócz wskaźnika ogólnego kwestionariusz dostarcza też trzech wskaźników szczegółowych, określających poziom kompetencji ujawnianych w: sytuacjach ekspozycji społecznej, sytuacjach wymagających asertywności oraz sytuacjach bliskiego kontaktu interpersonalnego.

Opis: kwestionariusz składa się z 90 pozycji, stanowiących bezokolicznikowe określenia różnych czynności. Badany ocenia na skali czterostopniowej efektywność, z jaką je wykonuje. 60 spośród nich (i tylko te uwzględnione są w kluczu) to czynności oznaczające radzenie sobie w różnego rodzaju sytuacjach społecznych, które mogą być uznane za sytuacje trudne.

Rzetelność: wysokie współczynniki zgodności wewnętrznej.

Trafność: trafność kwestionariusza została potwierdzona głównie na drodze analizy czynnikowej oraz porównań międzygrupowych.

Normy: opracowano normy stenowe dla młodzieży licealnej (15 - 19 lat), studentów oraz dorosłych osób pracujących.

Zastosowanie: KKS może być stosowany zarówno do celów badań naukowych, jak i - w charakterze narzędzia pomocniczego - w praktyce diagnostycznej (poradnictwo kliniczne, doradztwo zawodowe) i w celach selekcyjnych.

Uwaga! Dostępna jest także komputerowa wersja KKS oraz program do obliczania wyników (PSI-TEST).


Dowiedz się więcej o szkoleniu, którego zaliczenie pozwoli osobie niebędącej psychologiem na nabycie tego testu.

 

 

 

Cennik testów ważny od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. Dotyczy to testów wydanych przez Pracownię. Ceny pozostałych testów (oznaczonych w spisie gwiazdką) mogą ulec zmianie. UWAGA!!! Komplet testu w fakturze rozpisany będzie na elementy z powodu zróżnicowanych stawek VAT. Podane ceny są cenami brutto, dlatego na fakturze mogą wystąpić groszowe różnice.
ELEMENT TESTU:CENA NETTO:CENA BRUTTO:VAT:
261.33zł
295.25zł
-
295.25zł
13.82zł
17.00zł
23%
17.00zł
145.53zł
152.81zł
5%
152.81zł
50.99zł
62.72zł
23%
62.72zł
50.99zł
62.72zł
23%
62.72zł
 
Klienci kupujący ten produkt, kupowali także:

Secondary menu

Wskaż newsletter, który chcesz zasubskrybować, lub z subskrypcji którego chcesz zrezygnować.

płatności obsługuje payu