KSIĄŻKI: Język, mowa

Wyświetl:
Sortuj według:

 

Jeść!!!
W pięknie ilustrowanym leksykonie znany i lubiany językoznawca, profesor Jerzy Bralczyk, omówił sto osiemdziesiąt „smacznych słów”. Są to w większości nazwy apetycznie brzmiących potraw, pozostałe służą jedzeniu lub się z nim kojarzą. Nie jest to jednak przewodnik kulinarny sensu stricto, ponieważ autor przede wszystkim delektuje się nie samym smakiem jedzenia, lecz słowami, ich brzmieniem, urodą i ...
39.90zł

 

Język a komunikacja w afazji

Monografia Jolanty Panasiuk ma walory, które dotyczą nie tylko bogatego materiału badawczego, ale też nowoczesnego podejścia do zagadnień opisu zaburzeń mowy u osób po uszkodzeniach lewej półkuli mózgu. Autorka wyszła poza ramy lingwistycznej analizy zaburzeń afatycznych z konstatacją miejsca uszkodzenia w ośrodkowym układzie nerwowym, które to podejście dominowało w prowadzonych badaniach ...

48.30zł
$nbsp;

Terapia osób z zaburzeniami mowy

Język a myślenie

Spis treści:

Wstęp1. Myślenie jako przedmiot badań psychologicznych 2. Myślenie konkretno-praktyczne oraz myślenie dyskursywne 3. Czynność rozwiązywania problemu 4. Mózgowa organizacja czynności rozwiązywania problemu 5. Zaburzenia czynności rozwiązywania problemu 6. Rozwój poznawczy człowieka w teorii Jeana Piageta 7. Szachy jako obszar myślenia problemowego. Analiza symulacyjna i analiza systemowa ...

36.75zł

 

Język i dyskurs codzienny osób z niepełnosprawnością intelektualną
Publikacja dr Doroty Krzemińskiej porusza zagadnienia, którym w literaturze pedagogiki specjalnej poświęcono niewiele uwagi. Kwestia porozumiewania się osób z niepełnosprawnością intelektualną traktowana była dotychczas głównie w kontekście trudności i deficytów komunikacyjnych. […] Praca Doroty Krzemińskiej odchodzi od jednostronnej oceny, nazwę to umownie „zdolności do dyskursu” osób z ...
34.80zł
$nbsp;

 

Język i komunikacja - perspektywa lingwistyczna i logopedyczna
Książka „Język i komunikacja – perspektywa lingwistyczna i logopedyczna” składa się z czterech części, które zatytułowane są kolejno: Rozwój mowy i języka, Zagadnienia językowe, Współczesna logopedia, Proces diagnozy i usprawniania w logopedii. W pierwszej części znalazły się teksty dotyczące kwestii odkrywania znaczenia słów przez dzieci, czynników wpływających na rozwój leksykalny, mowy ...
39.90zł

 

Język i parajęzyk wypowiedzi o emocjach. Podmiotowe uwarunkowania
Rozprawa Kaliny Kosackiej Język i parajęzyk wypowiedzi o emocjach. Podmiotowe uwarunkowania jest książką wyjątkową w polskiej literaturze naukowej dotyczącej emocji. Autorka prezentuje bowiem wiarygodne modele psychologicznych i społecznych uwarunkowań wyboru rozmaitych wzorców ekspresji, które wydobyła z zachowań współczesnej społeczności Polaków. Są one wynikiem precyzyjnej, budowanej ze znawstwem ...
39.90zł
$nbsp;

 

Język migowy w terapii

Polsce żyje ok. 50 tysięcy osób niesłyszących dla których podstawowym, a często jedynym środkiem porozumiewania się jest język migowy. Z tego powodu na całym świecie prowadzone są działania, które umożliwiłyby osobom niesłyszącym normalne funkcjonowanie społeczne. Jedną z form takiego działania jest kształcenie i zatrudnianie tłumaczy języka migowego w zakładach pracy, urzędach i placówkach ...

47.25zł

 

Język niemowląt. Moi rodzice mnie rozumieją
Kultowy poradnik, który pomógł już setkom tysięcy rodziców w Polsce. Tracy Hogg znana jest w Stanach Zjednoczonych z popularnych programów na temat skutecznego i pełnego miłości wychowania dzieci. Pomogła tysiącom rodzin w rozwiązaniu trudnych kwestii dotyczących ich brzdąców. Poznaj pomysły najznakomitszej Mamy, Babci i Niani - i zacznij mówić w tym samym języku, co Twoja pociecha. Autorka przekonuje ...
29.99zł
$nbsp;

 

Język skacze, buzia dmucha. Ćwiczenia logopedyczne dla malucha
Sprawność aparatu oddechowego i aparatu artykulacyjnego ma ogromny wpływ na prawidłową mowę dzieci. Ćwiczenia doskonalące i rozwijające motorykę narządów artykulacyjnych oraz kształtujące prawidłowy tor oddechowy stanowią podstawową część terapii logopedycznej. Pozwalają na świadome kierowanie ruchami narządów artykulacyjnych, usprawniają mięsień języka, wargi, podniebienie miękkie i żuchwę. ...
20.00zł

 

Język sukcesu we współczesnej polskiej komunikacji publicznej
Sukces jest tworem językowym. Sukcesem jest to, co nazwiemy lub jakoś oznakujemy jako sukces. Analiza językoznawcza tego zjawiska stanowi klucz do zrozumienia jego istoty i zaistnienia sukcesu w życiu społecznym. Autorka odsłania przed nami tajemnicę języka sukcesu i robi to w sposób przekonujący.
29.93zł
$nbsp;

 

Język w komunikacji (1)

Spis treści

WstepALEKSY AWDIEJEW: Komunikatywizm (perspektywa metodologiczna badań lingwistycznych)GRAŻYNA HABRAJSKA: Presupozycja – kondensacja – implikaturaDOROTA SZUMSKA: O sztuce kondensacjiKRZYSZTOF OZGA: Komunikacyjny efekt trywializmówANDRZEJ BOGUSŁAWSKI: Glosa do kontrowersji wokół działań na quasi-tautologiachKAMILA TUREWICZ: Grammatical structure as conceptual structure: evidence from language ...

42.00zł

 

Język w komunikacji (2)

Spis tresci:

Maria KamińskaPiękno Papieskiego słowa

Zdzisława StaszewskaNazwy nadawcy modlitwy w Godzinkach Wacława

Magdalena KuranIronia jako środek perswazji w Postylii Jakuba Wujka

...

42.00zł
$nbsp;
 

Secondary menu

płatności obsługuje payu