DYSLEKSJA 3 - Diagnoza dysleksji u uczniów klasy III szkoły podstawowej

Autorzy:
Marta Bogdanowicz, Aleksandra Jaworowska, Grażyna Krasowicz-Kupis, Anna Matczak, Olga Pelc-Pękala, Izabela Pietras, Joanna Stańczak, Marcin Szczerbiński (2009)
Wiek:
Uczniowie III klasy szkoły podstawowej
Procedura:
Badanie indywidualne; czas wykonywania niektórych testów Baterii jest ściśle ograniczony, inne można stosować bez ograniczenia czasu; czas łączny - około 60 minut.
Użytkownicy testu:
Psychologowie, pedagodzy, logopedzi (wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych lub pedagogicznych)
Kategoria testu:
A - Dla psychologów; dla innych profesjonalistów
W skład baterii wchodzą testy:

A. Czytania

 

B. Pisania

C. Umiejętności fonologicznych

D. Szybkiego Nazywania

Wszystkie wymienione wyżej testy charakteryzują się zadowalającą rzetelnością; trafnie różnicują też dzieci mające poważne trudności w nauce czytania i pisania od dzieci nie wykazujących takich trudności. Mają opracowane normy dla uczniów klasy III szkoły podstawowej.

Podręcznik (Przewodnik diagnostyczny)  zawiera informacje o właściwościach psychometrycznych oraz procedurze badania baterią składającą się z 10 testów służących do diagnozowania dysleksji u uczniów klasy III szkoły podstawowej. Podane są także reguły interpretowania i integrowania wyników badania całą baterią. W Przewodniku opisana jest też metodyka postępowania diagnostycznego prowadzącego do rozpoznania lub wykluczenia dysleksji.

Wyniki badań przedstawionych w Przewodniku potwierdzają trafność proponowanej metodyki postępowania diagnostycznego przy rozpoznawaniu dysleksji. Przewodnik zawiera też przykładowe opisy przypadków dzieci zgłoszonych na badania z powodu trudności w uczeniu się czytania i pisania. Hipotezę diagnostyczną o dysleksji rozwojowej u tych dzieci weryfikowano wykorzystując metodykę opisaną w Przewodniku.


DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ - Stosowanie baterii testów DYSLEKSJA 3 i DYSLEKSJA 5 po reformie edukacyjnej

 

Cennik testów ważny od dnia 01.01.2017 r. do dnia 30.06.2017 r. Dotyczy to testów wydanych przez Pracownię. Ceny pozostałych testów (oznaczonych w spisie gwiazdką) mogą ulec zmianie. UWAGA!!! Komplet testu w fakturze rozpisany będzie na elementy z powodu zróżnicowanych stawek VAT. Podane ceny są cenami brutto, dlatego na fakturze mogą wystąpić groszowe różnice.
ELEMENT TESTU:CENA NETTO:CENA BRUTTO:VAT:
600.21zł
696.81zł
-
696.81zł
15.72zł
19.33zł
23%
19.33zł
13.50zł
16.61zł
23%
16.61zł
15.70zł
19.31zł
23%
19.31zł
13.50zł
16.61zł
23%
16.61zł
27.89zł
34.31zł
23%
34.31zł
15.72zł
19.33zł
23%
19.33zł
15.72zł
19.33zł
23%
19.33zł
13.50zł
16.61zł
23%
16.61zł
15.72zł
19.33zł
23%
19.33zł
37.49zł
46.11zł
23%
46.11zł
38.59zł
47.46zł
23%
47.46zł
13.50zł
16.61zł
23%
16.61zł
83.68zł
102.93zł
23%
102.93zł
21.77zł
26.78zł
23%
26.78zł
27.89zł
34.31zł
23%
34.31zł
230.32zł
241.84zł
5%
241.84zł
 
Klienci kupujący ten produkt, kupowali także:

Secondary menu

Wskaż newsletter, który chcesz zasubskrybować, lub z subskrypcji którego chcesz zrezygnować.

płatności obsługuje payu