DYSLEKSJA 3 - Diagnoza dysleksji u uczniów klasy III szkoły podstawowej

Autorzy:
Marta Bogdanowicz, Aleksandra Jaworowska, Grażyna Krasowicz-Kupis, Anna Matczak, Olga Pelc-Pękala, Izabela Pietras, Joanna Stańczak, Marcin Szczerbiński
Wiek:
Uczniowie III klasy szkoły podstawowej
Procedura:
Badanie indywidualne; czas wykonywania niektórych testów Baterii jest ściśle ograniczony, inne można stosować bez ograniczenia czasu; czas łączny - około 60 minut.
Szczególnie przydatne dla:
Psychologowie, pedagodzy, logopedzi (wymagany dyplom ukończenia studiów magisterskich (lub podyplomowych) kierunkowych)
Kategoria testu:
A

W skład baterii wchodzą testy:

A. Czytania

 

B. Pisania

C. Umiejętności fonologicznych

D. Szybkiego Nazywania

Wszystkie wymienione wyżej testy charakteryzują się zadowalającą rzetelnością; trafnie różnicują też dzieci mające poważne trudności w nauce czytania i pisania od dzieci nie wykazujących takich trudności. Mają opracowane normy dla uczniów klasy III szkoły podstawowej.

Podręcznik (Przewodnik diagnostyczny)  zawiera informacje o właściwościach psychometrycznych oraz procedurze badania baterią składającą się z 10 testów służących do diagnozowania dysleksji u uczniów klasy III szkoły podstawowej. Podane są także reguły interpretowania i integrowania wyników badania całą baterią. W Przewodniku opisana jest też metodyka postępowania diagnostycznego prowadzącego do rozpoznania lub wykluczenia dysleksji.

Wyniki badań przedstawionych w Przewodniku potwierdzają trafność proponowanej metodyki postępowania diagnostycznego przy rozpoznawaniu dysleksji. Przewodnik zawiera też przykładowe opisy przypadków dzieci zgłoszonych na badania z powodu trudności w uczeniu się czytania i pisania. Hipotezę diagnostyczną o dysleksji rozwojowej u tych dzieci weryfikowano wykorzystując metodykę opisaną w Przewodniku.


DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ - Stosowanie baterii testów DYSLEKSJA 3 i DYSLEKSJA 5 po reformie edukacyjnej

 

Cennik testów ważny od dnia 01.07.2018 r. do dnia 28.12.2018 r. Dotyczy to testów wydanych przez Pracownię. Ceny pozostałych testów (oznaczonych w spisie gwiazdką) mogą ulec zmianie. UWAGA!!! Komplet testu w fakturze rozpisany będzie na elementy z powodu zróżnicowanych stawek VAT. Podane ceny są cenami brutto, dlatego na fakturze mogą wystąpić groszowe różnice.
ELEMENT TESTU:CENA NETTO:CENA BRUTTO:VAT:
618.23zł
717.72zł
-
717.72zł
16.19zł
19.91zł
23%
19.91zł
13.91zł
17.11zł
23%
17.11zł
28.73zł
35.34zł
23%
35.34zł
22.42zł
27.58zł
23%
27.58zł
16.17zł
19.89zł
23%
19.89zł
13.91zł
17.11zł
23%
17.11zł
28.73zł
35.34zł
23%
35.34zł
16.19zł
19.91zł
23%
19.91zł
16.19zł
19.91zł
23%
19.91zł
86.20zł
106.02zł
23%
106.02zł
39.74zł
48.88zł
23%
48.88zł
13.91zł
17.11zł
23%
17.11zł
13.91zł
17.11zł
23%
17.11zł
16.19zł
19.91zł
23%
19.91zł
38.61zł
47.49zł
23%
47.49zł
237.24zł
249.10zł
5%
249.10zł
 
Klienci kupujący ten produkt, kupowali także:

Secondary menu

płatności obsługuje payu