DS14 - Skala do Pomiaru Typu D

Autorzy:
Nina Ogińska-Bulik, Zygfryd Juczyński i Johan Denollet
Wiek:
dorośli
Procedura:
badanie indywidualne lub grupowe; bez ograniczenia czasu - przeciętnie 5 minut
Użytkownicy testu:
psychologowie, socjologowie, personel medyczny, pracownicy ochrony i promocji zdrowia (wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych, socjologicznych, medycznych lub ochrony i promocji zdrowia)
Kategoria testu:
A - Dla psychologów; dla innych profesjonalistów

DS14 jest narzędziem do badania osób dorosłych, zdrowych i chorych. Składa się z 14 stwierdzeń, z których siedem mierzy skłonność do przeżywania negatywnych emocji (Negatywna Emocjonalność), zaś pozostałe siedem - tendencję do powstrzymywania się od wyrażania tych emocji i związanych z nimi zachowań (Hamowanie Społeczne). Służy do pomiaru nasilenia cech tzw. osobowości stresowej (typu D).

Opis narzędzia, jego własności psychometryczne, instrukcja badania i normy znajdują się w zbiorze ''Narzedzia Pomiaru Stresu i Radzenia Sobie ze Stresem" Zygfryda Juczyńskiego i Niny Ogińskiej-Bulik.

Cennik testów ważny od dnia 01.07.2017 r. do dnia 30.12.2017 r. Dotyczy to testów wydanych przez Pracownię. Ceny pozostałych testów (oznaczonych w spisie gwiazdką) mogą ulec zmianie. UWAGA!!! Komplet testu w fakturze rozpisany będzie na elementy z powodu zróżnicowanych stawek VAT. Podane ceny są cenami brutto, dlatego na fakturze mogą wystąpić groszowe różnice.
ELEMENT TESTU:CENA NETTO:CENA BRUTTO:VAT:
13.91zł
17.11zł
23%
17.11zł
149.90zł
157.39zł
5%
157.39zł
 
Klienci kupujący ten produkt, kupowali także:

Secondary menu

Wskaż newsletter, który chcesz zasubskrybować, lub z subskrypcji którego chcesz zrezygnować.

płatności obsługuje payu