D2 - Test do Badania Uwagi *

Autor testu:
Rolf Brickenkamp
Polska standaryzacja:
Elżbieta R. Dajek (2003)
Wiek:
dzieci w wieku szkolnym, młodzież i dorośli
Procedura:
badanie grupowe lub indywidualne; czas badania właściwego ograniczony do 280 sekund
Użytkownicy testu:
psychologowie (wymagany dyplom studiów psychologicznych)
Kategoria testu:
C

Jest to technika niewerbalna dostarczająca kilku wskaźników uwagi, które dotyczą szybkości spostrzegania, ilości błędów oraz ogólnej zdolności spostrzegania (skorygowany wskaźnik szybkości uwzględniający liczbę błędów) i koncentracji.

Opis: Test mieści się na dwustronnie zadrukowanym arkuszu formatu A4. Zadanie badanego polega na skreślaniu odpowiednio oznakowanych liter "d" w szeregach różnie oznakowanych liter "p" i "d".

Rzetelność: wysoka rzetelność połówkowa dwu najważniejszych wskaźników; zadowalające współczynniki stabilności bezwzględnej.

Trafność: oceniona przez Autorkę adaptacji jako wystarczająca; określona na podstawie korelacji d2 z testami do badania zdolności intelektualnych (ZTU Horna i TMZ Ravena), Testem Szybkości i Dokładności Spostrzegania Grimsley'a, Rucha i Warrena oraz ocenami szkolnymi.

Normy: pod postacią rang procentowych, opracowane dla pięciu poziomów wieku (z przedziału od 11;6 do 19;5).

Zastosowanie: poradnictwo szkolne i zawodowe, diagnoza kliniczna.


* Wydawcą testu jest wydawnictwo ERDA

 

Cennik testów ważny od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.08.2018 r. Dotyczy to testów wydanych przez Pracownię. Ceny pozostałych testów (oznaczonych w spisie gwiazdką) mogą ulec zmianie. UWAGA!!! Komplet testu w fakturze rozpisany będzie na elementy z powodu zróżnicowanych stawek VAT. Podane ceny są cenami brutto, dlatego na fakturze mogą wystąpić groszowe różnice.
ELEMENT TESTU:CENA NETTO:CENA BRUTTO:VAT:

Uwaga! Komplet testu jest wyczerpany i w tej wersji już nie będzie wznowiony!!!

34.96zł
43.00zł
23%
43.00zł
 
Klienci kupujący ten produkt, kupowali także:

Secondary menu

płatności obsługuje payu