CISS - Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych

Autorzy testu:
N. S. Endler, J. D. A. Parker
Polska adaptacja:
Piotr Szczepaniak, Jan Strelau, Kazimierz Wrześniewski
Podręcznik:
Jan Strelau, Aleksandra Jaworowska, Kazimierz Wrześniewski, Piotr Szczepaniak (2005)
Wiek:
młodzież, dorośli
Procedura:
badanie grupowe lub indywidualne; bez ograniczenia czasu - przeciętnie 10 - 15 minut
Użytkownicy testu:
Psychologowie (wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych);
Kategoria testu:
C - Tylko dla psychologów

Kwestionariusz do diagnozowania stylów radzenia sobie ze stresem.

Opis: CISS składa się z 48 stwierdzeń dotyczących różnych zachowań, jakie ludzie mogą podejmować w sytuacjach stresowych. Badany określa na 5-stopniowej skali częstotliwość, z jaką podejmuje dane działanie w sytuacjach trudnych, stresowych. Wyniki ujmowane są na trzech skalach: SSZ - styl skoncentrowany na zadaniu; SSE - styl skoncentrowany na emocjach; SSU - styl skoncentrowany na unikaniu. Ten ostatni styl może przyjmować dwie formy: ACZ - angażowanie się w czynności zastępcze i PKT - poszukiwanie kontaktów towarzyskich.

Rzetelność: wysoka zgodność wewnętrzna poszczególnych skal (współczynniki w granicach 0,78 - 0,90), i zadowalająca stabilność (współczynniki korelacji między dwukrotnym badaniem w odstępie 2 - 3 tygodni w granicach 0,73 - 0,80)

Trafność: wykazana trafność czynnikowa. Trafność teoretyczną sprawdzano poszukując zależności między stylami radzenia sobie ze stresem a cechami osobowości, cechami temperamentu, lękiem, inteligencją, kompetencjami społecznymi i inteligencją emocjonalną. Analiza trafności kryterialnej obejmowała między innymi porównanie wyników w CISS różnych grup zawodowych i klinicznych.

Normy: stenowe dla osób z trzech grup wieku: 16 - 24 lat, 25 - 54 lat i 55 - 79 lat oraz dla żołnierzy zasadniczej służby wojskowej.

Zastosowanie: do celów badawczych i praktycznych, na przykład jako narzędzie w badaniach kwalifikacyjnych na określone stanowiska pracy w pewnych zawodach (policjanci, strażacy, wojskowi, kierowcy), czy w badaniach osób ubiegających się o zezwolenie na posiadanie broni.

Materiały:
Komplet (podręcznik, klucz, 25 kwestionariuszy)
● Podręcznik
● Arkusze testowe (25 egz.)
● Klucz

 

Cennik testów ważny od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. Dotyczy to testów wydanych przez Pracownię. Ceny pozostałych testów (oznaczonych w spisie gwiazdką) mogą ulec zmianie. UWAGA!!! Komplet testu w fakturze rozpisany będzie na elementy z powodu zróżnicowanych stawek VAT. Podane ceny są cenami brutto, dlatego na fakturze mogą wystąpić groszowe różnice.
ELEMENT TESTU:CENA NETTO:CENA BRUTTO:VAT:
173.15zł
186.78zł
-
186.78zł
145.53zł
152.81zł
5%
152.81zł
15.72zł
19.33zł
23%
19.33zł
11.90zł
14.64zł
23%
14.64zł
 
Klienci kupujący ten produkt, kupowali także:

Secondary menu

Wskaż newsletter, który chcesz zasubskrybować, lub z subskrypcji którego chcesz zrezygnować.

płatności obsługuje payu