Aktualności:

WIADOMOŚCI I WYDARZENIA
obraz

Zakończyliśmy szkolenia dla normalizatorów naszego nowego narzędzia Skal Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci i Młodzieży IDS-2. Normalizacja ta będzie ogromnym przedsięwzięciem; próba normalizacyjna obejmie aż 1800 osób w wieku od 5 do 20 lat, z terenu całej Polski.

obraz

We wtorek, 17 maja, w Galerii Apteka Sztuki odbyła się oficjalna promocja naszego najnowszego testu - Kwestionariusza CUIDA, przeznaczonego do diagnozowania kandydatów na rodziców adopcyjnych, opiekunów,  opiekunów prawnych i mediatorów.

Polskie Towarzystwo Psychologiczne rozpoczyna przyznawanie certyfikatów dla użytkowników testów w środowisku pracy i organizacji. Uzyskanie certyfikatu w Polsce pozwala i jest warunkiem otrzymania Europejskiego Certyfikatu EFPA EuroTest-WO.

Jakie płyną korzyści z posiadania tego certyfikatu?

obraz

W dniach 12-14 maja 2016 r. na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Poznaniu odbyła się II Konferencja Psychologii Pozytywnej. Konferencję, wspólnie z Uniwersytetem SWPS zorganizowało Polskie Towarzystwo Psychologi Pozytywnej. Pracownia Testów Psychologicznych PTP była sponsorem tego wydarzenia.

obraz

ASRS jest przeznaczony do pomiaru zachowań związanych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD). ASD można opisać jako biologicznie uwarunkowany zbiór zachowań, które mogą występować na różnych poziomach i mogą być mniej lub bardziej poważne. ASD jest złożonym terminem diagnostycznym, ale bateria kwestionariuszy ASRS może znacząco ułatwić diagnozę i leczenie zaburzeń ze spektrum autyzmu.

Kwestionariusz CUIDA przeznaczony jest do diagnozowania kandydatów na rodziców adopcyjnych, opiekunów, opiekunów prawnych i mediatorów. CUIDA pozwala na ocenę zmiennych osobowościowych, stylów wychowania i zdolności danej osoby do zapewnienia odpowiedniej opieki dziecku biologicznemu, adoptowanemu, w rodzinie zastępczej czy w placówce opiekuńczej.

Zestaw kwestionariuszy CDI 2 zawiera komplet narzędzi diagnostycznych, które zapewniają wszechstronną ocenę symptomów depresji u dzieci w wieku od 7 do 18 lat. CDI 2 umożliwia opis dziecka z trzech różnych perspektyw: samego dziecka, rodzica (lub opiekuna) i nauczyciela.

Zachecamy Państwa do zapoznania się z zasadami gospodarowania środków przez Krajowy Fundusz Szkoleniowy na 2016 rok. KFS 2016 został utworzony ze środków Funduszu Pracy aby wspierać kształcenie ustawiczne podejmowane z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy.

Secondary menu

Wskaż newsletter, który chcesz zasubskrybować, lub z subskrypcji którego chcesz zrezygnować.

płatności obsługuje payu