ZTU - Zestaw Testów Uzdolnień *

Autor testu:
Wolfgang Horn
Autor adaptacji:
Elżbieta R. Dajek (1998)
Wiek:
Dzieci od 12 roku życia, młodzież
Procedura:
Badanie grupowe lub indywidualne; czas badania jedną wersją: około 75 minut
Użytkownicy testu:
Psychologowie (wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych)
Kategoria testu:
C

Dowiedz się więcej o zasadach kategoryzacji testów

Test służy do badania inteligencji.

Opis: ZTU ma dwie wersje równoległe (A i B), każda z nich składa się z ośmiu następujących werbalnych i niewerbalnych podtestów: 1. Dokończenie wzoru (należy dokończyć rozpoczęty wzór, łącząc ze sobą odpowiednie punkty); 2. Szukanie zasady (należy znaleźć zasadę, według której ułożone są poszczególne litery lub liczby, i wpisać brakujący element); 3. Uzupełnianie liter (w wydrukowanych słowach należy dopisać ostatnią bądź pierwszą literę); 4. Działania arytmetyczne (należy wykonać działania od bardzo łatwych, np. 1+1, do bardziej złożonych; 5. Pisownia wyrazów (rodzaj dyktanda, gdzie ocenia się 30 słów); 6. Niepotrzebne skreślić (w linijce należy skreślić jedno słowo, które nie pasuje do pozostałych); 7. Liczenie liter (w linijce złożonej z różnych liter należy policzyć ile jest liter, np. „e”); 8. Koncentracja (należy zapamiętać podyktowaną literę, a następnie w pamięci wykonać obliczenie i zapisać – najpierw wynik działania a następnie zapamiętaną literę bądź litery). Każdy podtest ma określony limit czasu, zaczyna się od zadań bardzo łatwych, kończy się na coraz trudniejszych. Różnorodność zadań i prostota ich wykonania utrzymują stałą koncentrację uwagi badanych oraz motywację do rozwiązania jak największej liczby zadań. Obliczanie za pomocą kluczy trwa kilka minut.

Rzetelność: Wysoka.

Trafność: Zadowalająca.

Normy: Opracowano polskie normy stenowe dla następujących grup wieku: 12;6–13;5 lat (klasa VI), 14;6–15;5 lat, 15;6–16;5 lat i 17;6–18;5 lat.

Materiały:

  • Komplet (podręcznik, polska adaptacja ZTU, 50 arkuszy odpowiedzi w wersji A, 50 arkuszy odpowiedzi w wersji B, klucz do wersji A, klucz do wersji B)
  • Arkusze odpowiedzi wersji A (50 egz.) i B (50 egz.)
Cennik testów ważny od dnia 4.07.2021 r. do dnia 30.12.2021 r. Dotyczy to testów wydanych przez Pracownię. Ceny pozostałych testów (oznaczonych w spisie gwiazdką) mogą ulec zmianie. UWAGA!!! Komplet testu w fakturze rozpisany będzie na elementy z powodu zróżnicowanych stawek VAT. Podane ceny są cenami brutto, dlatego na fakturze mogą wystąpić groszowe różnice.
ELEMENT TESTU:CENA NETTO:CENA BRUTTO:VAT:
81.14zł
85.20zł
5%
85.20zł
59.40zł
73.06zł
23%
73.06zł
 
Klienci kupujący ten produkt, kupowali także:

Secondary menu

płatności obsługuje payu