Aktualności:

WIADOMOŚCI I WYDARZENIA

Zastosowanie metod standardowych w rozwiązywaniu problemów diagnostycznych – Kraków, 17 czerwca 2019

2019-07-02

17 czerwca 2019 w Instytucie Psychologii UJ odbyła się V Krakowska Konferencja Diagnostyczna organizowana jak co roku przez Zarząd Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Pracownię Testów Psychologicznych PTP. Tegoroczna konferencja miała nieco inną formułę niż w latach poprzednich i była poświęcona „Zastosowaniu metod standardowych w rozwiązywaniu problemów diagnostycznych”. Agata Maj opowiedziała o metodologii orzekania o niepełnosprawności intelektualnej z wykorzystaniem testów inteligencji i narzędzi do oceny zachowań adaptacyjnych. Aleksandra Jaworowska przedstawiła model gotowości szkolnej oraz jego operacjonalizację z wykorzystaniem takich testów jak IDS, IDS-2, DMI-2 i DTVP-3. Joanna Stańczak omówiła problemy związane z diagnozowaniem trudności w nauce, wskazując na możliwości wykorzystania w tym celu takich testów jak np. DTVP-3, IDS-2, DMI-2, Leiter-3, CFT20-R. Radosław Wujcik zajął się diagnozowaniem trudności szkolnych w zakresie funkcjonowania społeczno-emocjonalnego i przydatnością do tego celu takich narzędzi jak ASRS, CDI-2, SENA, Conners-3. Emilia Wrocławska-Warchala zaprezentowała narzędzia przydatne w diagnozowaniu funkcjonowania w rolach rodzicielskich, pokazując nie tylko użyteczność narzędzi przeznaczonych wprost do tego celu (CUIDA, TKR, PSI-4, SIPA), ale także takich testów ogólnego przeznaczenia, jak ACL i FCZ-KT(R). Ostatnie wystąpienie było poświęcone znaczeniu doboru narzędzi dla jakości diagnozy.  Joanna Stańczak wskazała na trudności związane z oceną wartości narzędzi diagnostycznych w sytuacji, w której w Polsce nie funkcjonuje obecnie żaden system niezależnej oceny testów i cała odpowiedzialność za właściwy dobór narzędzi spoczywa na psychologu diagnoście.

Zastosowanie metod standardowych w rozwiązywaniu problemów diagnostycznych – Kraków, 17 czerwca 2019
Zastosowanie metod standardowych w rozwiązywaniu problemów diagnostycznych – Kraków, 17 czerwca 2019
Zastosowanie metod standardowych w rozwiązywaniu problemów diagnostycznych – Kraków, 17 czerwca 2019
Zastosowanie metod standardowych w rozwiązywaniu problemów diagnostycznych – Kraków, 17 czerwca 2019
Zastosowanie metod standardowych w rozwiązywaniu problemów diagnostycznych – Kraków, 17 czerwca 2019
1/5
wróć do listy

Secondary menu

płatności obsługuje payu