Zasady odpłatnego udostępniania uczelniom wyższym do celów dydaktycznych elektronicznych wersji podręczników i kluczy w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022

Przypominamy, że dostęp wykupiony na semestr zimowy 2021/2022 wygasa 31 marca 2021 r. Uczelnie zainteresowane korzystaniem z elektronicznych wersji podręczników i kluczy, muszą wykupić dostęp na następny semestr. Ceny nie uległy zmianie.

W semestrze zimowym 2021/2022 podręczniki i klucze do testów w formacie PDF udostępniamy wyłącznie w przypadku prowadzenia zajęć w formie online. Osoby zamawiające proszone są o dostarczenie zaświadczenia z Dziekanatu, że zajęcia, na które potrzebne są dane podręczniki i klucze, odbywają się w trybie zdalnym. W przypadku zajęć stacjonarnych i hybrydowych nie udostępniamy podręczników w wersji elektronicznej.

1. Podręczniki testowe i klucze będą udostępniane w postaci plików PDF. Uczelnia, która kupi dostęp otrzyma link do pliku.

2. Udostępnienie podręczników i kluczy dotyczy wyłącznie testów wydanych przez Pracownię Testów Psychologicznych PTP. Ze względu na prawa autorskie nie możemy udostępniać elektronicznie materiałów innych wydawnictw sprzedawanych w wersji papierowej przez naszą stronę www.practest.com.pl. Większość testów w naszej ofercie jest wydana przez Pracownię Testów Psychologicznych PTP – w przypadku testów wydawanych przez innego wydawcę jego nazwa podana jest na stronie internetowej pod opisem danego testu.

3. Dostęp do podręczników i kluczy w formie elektronicznej będzie odpłatny i ograniczony czasowo, to jest przez okres od 1 kwietnia 2022 r. do 30 września 2022 r.

  • Opłata za udostępnienie podręcznika na okres od 1 kwietnia 2022 r. do 30 września 2022 r. jest równa jego cenie dla wersji „papier-ołówek” (ceny wszystkich podręczników można znaleźć w naszym cenniku: https://www.practest.com.pl/cennik).
  • Opłata za udostępnienie klucza na okres od 1 kwietnia 2022r. do 30 września 2022 r. jest stała dla wszystkich testów oraz kwestionariuszy i wynosi 25 zł za cały okres udostępniania.

4. Arkusze i zeszyty testowe nie będą udostępniane w formacie PDF. Jest natomiast możliwość przeprowadzenia badania wieloma narzędziami z naszej oferty poprzez platformę Epsilon przystosowaną do badania zdalnego.

5. Podręczniki i klucze testowe będą udostępniane uczelniom na wyżej wymienionych zasadach wyłącznie do celów dydaktycznych. W przeciwieństwie do reguł, które przyjęliśmy podczas trwania letniego semestru roku akademickiego 2019/2020, nie będziemy realizować zamówień składanych indywidualnie przez pracowników dydaktycznych. Jednostką zamawiającą elektroniczne wersje materiałów testowych lub dostęp do jednostek badaniowych na platformie Epsilon powinna być czytelnia testów wydziału/instytutu lub inna jednostka zajmująca się wypożyczaniem narzędzi psychometrycznych.

6. Czytelnia testów wydziału/instytutu lub inna jednostka zajmująca się wypożyczaniem narzędzi psychometrycznych, która zamówi podręczniki testowe lub/i klucze w formacie PDF, otrzyma linki do plików oraz hasła do ich otwarcia.

Podręczniki i klucze w formacie PDF mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach dydaktycznych przez pracowników naukowych i studentów – zgodnie z obowiązującą na danej uczelni procedurą wypożyczania narzędzi psychometrycznych.

Udostępnienie podręcznika lub klucza pracownikowi dydaktycznemu lub studentowi odbywa się przez przekazanie właściwego dla udostępnianej pozycji linku i hasła. Linki i hasła udostępnia Klient.

Podręczniki i klucze w wersji elektronicznej podlegają takiej samej ochronie prawnej i etycznej jak wersje drukowane, więc ich kopiowanie, zapisywanie, drukowanie lub udostępnienie osobom nieuprawnionym jest zabronione. Złożenie zamówienia na wersje elektroniczne podręczników lub kluczy oznacza zgodę na te zasady. Każdy użytkownik wraz z otrzymaniem linku i hasła do pliku pdf powinien być poinformowany o ochronie prawnej i etycznej związanej z użytkowaniem podręczników i kluczy w wersji elektronicznej. Zadbać o to powinna jednostka wydziału/instytutu zajmująca się przekazywaniem użytkownikom linków i haseł do wypożyczanych podręczników lub kluczy.

7. Jeśli jest to możliwe, prosimy o przysyłanie zamówień zbiorczo, najlepiej na początku semestru. Zamówienia można przysyłać do naszego Działu Handlowego:

  • mailem: testshop@practest.com.pl; w załączniku do maila należy dodać skan zamówienia podpisany przez osobę decyzyjną;
  • faksem: (22) 841 29 12.

Zamówienia będą realizowane w kolejności napływania. Dołożymy wszelkich starań, aby czas realizacji nie przekroczył 5 dni roboczych, jednakże w przypadku dużego zainteresowania termin ten może zostać wydłużony.

8. W razie pytań dotyczących zasad odpłatnego udostępniania uczelniom wyższym do celów dydaktycznych elektronicznych wersji podręczników i kluczy w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 można pisać do Księgarni Symptomy testshop@practest.com.pl.

9. W sprawach technicznych związanych z udostępnianiem podręczników i kluczy w wersji elektronicznej (np. problemy z otwarciem linku, brak dostępu do pliku, niepoprawne wyświetlanie pliku) można kontaktować się mailowo pod adresem zakup-pdf@practest.com.pl.

Secondary menu

płatności obsługuje payu