Wstępna Orientacja Zawodowa WOZ - program komputerowy

Autor programu:
Premiere Multimedia sp. z o. o.
Autorzy narzędzia:
Zespół Pracowni Testów Psychologicznych
Wiek:
Dzieci, młodzież
Procedura:
Badanie komputerowe, trwa ok. 40 min.
Szczególnie przydatne dla:
Psychologowie, doradcy zawodowi, pedagodzy (wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych, pedagogicznych lub zaświadczenie o pracy w charakterze doradcy zawodowego)
Kategoria testu:
A

WOZ to komputerowy program wspomagający pracę szkolnego doradcy zawodowego Może być także przydatny dla nauczycieli przedsiębiorczości i pracowników biur karier.

WOZ pozwala na szybką, a zarazem wieloaspektową ocenę preferencji ucznia, związanych z wyborem zawodu. Przy ocenie tej uwzględniane są zainteresowania, kompetencje społeczne i cechy temperamentu.

WOZ przeznaczony jest dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

WOZ został stworzony przez zespół psychologów z Pracowni Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, mających wieloletnie doświadczenie w konstruowaniu i adaptowaniu narzędzi diagnozy psychologicznej.

Opis: Program składa się z trzech części.W pierwszej z nich uczeń wykonuje zadania angażujące różne zdolności umysłowe (werbalne, liczbowe, przestrzenno-techniczne i uwagę) potrzebne przy wykonywaniu różnego rodzaju zawodów. Po rozwiązaniu tych zadań ocenia, które sprawiły mu największą satysfakcję. Na tej podstawie program informuje o zainteresowaniach ucznia oraz podaje przykłady zawodów, w których takie zainteresowania są szczególnie pożądane.

Druga część programu składa się z pytań, które dotyczą preferencji związanych z czynnościami lub działaniami społecznymi. Odpowiedzi uzyskane w tej części pozwalają stwierdzić, czy uczniowi odpowiadałaby praca wymagająca kontaktów z ludźmi i jeśli tak, to związana z jakiego typu kontaktami (o charakterze opiekuńczym, kierowniczo-organizacyjnym, perswazyjnym czy dydaktycznym). Odpowiednio do tych ustaleń program podaje przykłady zawodów, w których potrzebne są kompetencje społeczne danego rodzaju.

W części trzeciej program informuje o warunkach fizycznych i cechach temperamentalnych, które należy uwzględniać przy podejmowaniu decyzji zawodowych.

Na zakończenie pracy z programem uczeń może, jeśli chce, zobaczyć poprawne rozwiązania zadań z części pierwszej. Informacje o swoich zainteresowaniach, preferencjach społecznych i odpowiadających im zawodach uczeń może otrzymać w postaci wydruku.

Program jest łatwy w obsłudze. Przejrzysty i intuicyjny interfejs umożliwia uczniowi samodzielną pracę.

Otrzymany przez ucznia wydruk może stanowić podstawę rozmowy z doradcą na temat dalszego kształcenia (poziomu i kierunku) oraz ewentualnych dalszych badań diagnostycznych. Wyniki badań i dodatkowe dane demograficzne osób badanych mogą być gromadzone w bazie i w razie potrzeby wykorzystane przez doradców do sporządzania raportów oraz wykonywania analiz. WOZ to program oryginalny, przygotowany specjalnie dla Szkolnych Ośrodków Kariery.

WOZ jest bardzo prosty w obsłudze, nie wymaga specjalnego przygotowania ani ze strony doradcy, ani ucznia. Jego atrakcyjna forma (różnorodność zadań, częste informacje zwrotne), a jednocześnie krótki czas wykonania, skutecznie zapobiegają znudzeniu.

Zastosowanie: WOZ to program, z którego mogą korzystać szkolni doradcy zawodowi, nauczyciele przedsiębiorczości w szkołach, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, biur karier zawodowych oraz Centrów Informacji Zawodowej.

Wymagania sprzętowe: Komputer PC 133 MHz, 64 MB RAM, ok. 30 MB miejsca na twardym dysku, grafika kolor SVGA (High Color, small fonts), karta dźwiękowa, napęd CD-ROM, WINDOWS 95/98/NT/2000/Me/Xp/7/8.

 

 


Najczęściej zadawana pytania

Dlaczego nie można przerwać programu w dowolnym miejscu?

To nie jest prawda: użytkownik nie może, ale doradca lub inna osoba znająca hasło, dzięki któremu można wejść do modułu administracyjnego (przycisk ADMINISTRATOR), w każdej chwili może wymusić zamknięcie programu.

 

Dlaczego użytkownik nie może samodzielnie zakończyć programu - brak przycisku koniec?!

Gdyż funkcja ta jest zarezerwowana dla ADMINISTRATORA. Nie jest to program do samobadania lecz przeznaczony do wspomożenia pracy doradcy zawodowego, czyli administratora, który może w dowolnym momencie zakończyć pracę z programem.

 

W zadaniu polegającym na zliczaniu cyfr za każdym razem muszę czekać 90 sekund, aby przejść dalej. Nie można tego jakoś przyspieszyć?

Istotą tego zadania jest badanie zdolności do koncentracji uwagi przez dłuższy czas. Wykonywanie go przez 90 sekund pozwala na określenie stopnia tolerancji na monotonię, która jest charakterystyczna dla pewnych zawodów.

 

Obojętnie jak uczeń rozwiąże zadania, na koniec i tak otrzyma taki sam opis. Czy to ma sens?

Nie jest to prawdą. Opisy uzależnione są od ocen dokonywanych przez ucznia. Podobny sposób ustosunkowania się przez badanych do prezentowanych zadań, daje podobne opisy na koniec.

 

Od czego zależy raport (opis) wyświetlany użytkownikowi na koniec?

Od odpowiedzi udzielonych przez badanego na pytanie o preferencji dotyczące każdego z rodzajów czynności , które wykonywał. Poprawność rozwiązań nie jest tu brana pod uwagę, gdyż nie chodzi o pomiar zdolności lecz o ocenę preferencji (upodobań vs niechęci do poszczególnych typów czynności).

 

Dlaczego po tak restrykcyjnej sesji z programem nie dostajemy wskazań konkretnych zawodów?

Gdyż jest to program wspomagający pracę doradcy i dostarczający mu przesłanek do rozmowy z uczniem. Porada dotycząca wyboru zawodu wymaga uwzględnienia wielu dodatkowych informacji o uczniu - jego dotychczasowych osiągnięciach, aspiracjach, możliwościach intelektualnych, zdolnościach specjalnych, itp.

 

Wydaje mi się, że program zaczyna się dosyć gwałtownie. Czy nie można wyświetlić na początku więcej informacji dla ucznia (cele, co będziemy badali, co otrzymamy na koniec)?
Można. W następnej wersji programu ten postulat zostanie uwzględniony.

 


Cennik testów ważny od dnia 1.07.2020 r. do dnia 30.12.2020 r. Dotyczy to testów wydanych przez Pracownię. Ceny pozostałych testów (oznaczonych w spisie gwiazdką) mogą ulec zmianie. UWAGA!!! Komplet testu w fakturze rozpisany będzie na elementy z powodu zróżnicowanych stawek VAT. Podane ceny są cenami brutto, dlatego na fakturze mogą wystąpić groszowe różnice.
ELEMENT TESTU:CENA NETTO:CENA BRUTTO:VAT:
295.08zł
362.95zł
23%
362.95zł
901.64zł
1 109.02zł
23%
1 109.02zł
 
Klienci kupujący ten produkt, kupowali także:

Secondary menu

płatności obsługuje payu