WISC-V

Podtytuł: 
WISC-V Skala Inteligencji Wechslera dla Dzieci – wydanie piąte
Autorzy: 
David Wechsler

Poznaj najnowszą wersję najpopularniejszego w historii narzędzia do pomiaru inteligencji.

Skala Inteligencji Wechslera dla Dzieci – wydanie piąte zostały tak zmodyfikowane aby, pozwalały na uzyskanie jak najpełniejszego obrazu zdolności dziecka. WISC-V to narzędzie przeznaczone do diagnozy indywidualnej, służące  do oceny inteligencji u dzieci w wieku od 6 do 16 lat (6;0 – 16;11).

WISC-V składa się z 21 podtestów, pozwala na obliczanie Ilorazu inteligencji w Skali Pełnej oraz 13 innych wskaźników złożonych.Elastyczna forma narzędzia pozwala na dostosowywanie zakresu badania do potrzeb. Wielość wskaźników, i co za tym idzie, dostarczonych informacji, umożliwia precyzyjne i wszechstronne określanie silnych i słabych stron badanego.

Testy w WISC-V można ująć w trzy kategorie:

  • Podstawowe (10 testów) - pozwalają dokonać wszechstronnego opisu i oceny zdolności intelektualnych dziecka. Siedem z nich służy do obliczania FSIQ. Testy podstawowe są niezbędne do obliczania szeregu wskaźników podstawowych i uzupełniających.
  • Dodatkowe (6 testów) - mogą być wykorzystywane do zastąpienia któregoś z testów podstawowych, gdy nie został przeprowadzony. Służą też do obliczania pewnych wskaźników pomocniczych.
  • Uzupełniające (5 testów) - dostarczają dodatkowych informacji o zdolnościach poznawczych, o ile istnieje taka potrzeba kliniczna. Są wykorzystywane do obliczania wskaźników uzupełniających.

Iloraz Inteligencji w Skali Pełnej – FSIQ.

Przy obliczaniu FSIQ wykorzystuje się siedem spośród dziesięciu testów podstawowych. Jeśli nie udało się przeprowadzić któregoś z testów składających się na FSIQ można wykorzystać jeden z testów dodatkowych lub podstawowych niewchodzących do FSIQ.

Polska adaptacja WISC-V

Prace nad polską adaptacją WISC-V rozpoczęły się w pierwszej połowie 2017 r. Obecnie trwają badania normalizacyjne i walidacyjne polskiej
wersji WISC-V. Przewidywany termin wydania: pierwsza połowa 2021 r.

Szerokie zastosowanie:

  • identyfikowanie niepełnosprawności intelektualnej,
  • identyfikowanie i diagnozowanie zaburzeń uczenia się,
  • ocena mocnych i słabych stron procesów poznawczych,
  • diagnoza dzieci zdolnych,
  • ocena neuropsychologiczna

Więcej informacji o narzędziu (EN): http://www.wiscv.com/

Pobierz ulotkę (PL): POBIERZ

Pracujemy nad nową wersją testu WISC i dokładamy wszystkich starań, aby został opublikowany jak najszybciej. Przewidywany termin wydania: pierwsza połowa 2021 roku.

UWAGA: Prace nad WISC-V nie mają żadnego wpływu na możliwość legalnego korzystania z dostępnej obecnie w sprzedaży wersji WISC-R. Umowa licencyjna dotycząca WISC-R jest aktualna. Do wydania nowej wersji Skali, nie ma żadnych przeszkód formalnych, aby test WISC-R legalnie stosować. Później sprzedaż WISC-R będzie wygaszana. O wszelkich zmianach w sprzedaży WISC-R będziemy informować ze znacznym wyprzedzeniem.

 


wróć

Secondary menu

płatności obsługuje payu