Konto użytkownika

Dane konta
Wszystkie znaki interpunkcyjne za wyjątkiem kropek, łączników, znaków podkreśleń i spacji są niedozwolone.
Adres e-mail, koniecznie prawidłowy. Będą nań przesyłane wszystkie wiadomości e-mail od systemu. Adres nie jest udostępniany publicznie i będzie wykorzystywany jedynie w wypadku prośby o przesłanie nowego hasła lub do przesyłania informacji o nowościach czy innych komunikatów.
Wprowadź adres e-mail ponownie w celu uniknięcia pomyłki.
Wybierz hasło do konta; musi zawierać co najmniej 5 znaków.
Konto na stronie practest.com.pl/ksiegarnia-symptomy jest kontem imiennym i może korzystać z niego wyłącznie osoba, której dane zostały podane przy zakładaniu konta a następnie zweryfikowane przy nadawaniu statusu psychologa (jeżeli konto podlegało takiej weryfikacji). Danych konta nie należy udostępniać osobom trzecim. Dane do logowania powinny zostać zapamiętane i nie należy ich zapisywać, zwłaszcza w miejscu widocznym dla innych osób. Testy psychologiczne nie powinny być dostępne dla osób nieupoważnionych. Prosimy wszystkich psychologów o szczególną ochronę swojego konta.
Dane osobowe
(First name)
(Last name)
(Phone)
(Workplace)
Zakup niektórych testów w naszej księgarni jest możliwy tylko dla psychologów. Zaznacz to pole, jeśli posiadasz dyplom psychologa. Po zarejestrowaniu się należy wysłać kopię dyplomu do księgarni. Musisz także podać numer swojego dyplomu. (Purchase some tests in our bookstore is possible only for psychologists. Check this box, if you have a diploma in psychology. You must then send a copy of the diploma to the bookstore. You must also specify the number of your diploma. Content of this field will not be shown publicly.) Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.
Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.
Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.
Maksymalny rozmiar pliku: 2 MB
Dozwolone rozszerzenia: jpg jpeg pdf png
Jeżeli dyplom jest na nazwisko panieńskie to należy także wysłać kopię dowodu osobistego lub aktu ślubu.
Maksymalny rozmiar pliku: 2 MB
Dozwolone rozszerzenia: jpg jpeg pdf png
(dotyczy wyłącznie osób, których aktualne nazwisko różni się od nazwiska w dyplomie oraz NIE WGRYWAĆ DOWODÓW OSOBISTYCH)
Dane odbiorcy
(First name)
(Last name)
(Company)
(Tax ID)
(Street / number)
(Street / number)
(City)
(Zip code)
(Phone)
Dane nabywcy (do faktury)
Newslettery
Wybierz Newslettery z których chcesz dostawać wiadomości.

Wyrażam zgodę na przesyłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej przez Pracownię Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie newsletterów, zawierających informacje handlowe. W związku z tym, wyrażam również zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez administratora - Pracownię Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Belwederska 6A (KRS 0000259763, REGON 140607222, NIP 5252368015) („Administrator”) w celu marketingowym i przesyłania newsletterów za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z wejściem w życie dniu 25 maja 2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ("RODO"), poniżej znajdziesz informacje o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało. 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem przekazanych danych osobowych jest Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Belwederska 6A, 00-762 Warszawa („Administrator” lub „Pracownia”). 

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w wybranej formie tj.:

na adres email: iod@practest.com.pl

lub w tradycyjnej formie papierowej na adres:

Inspektor Ochrony Danych

Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Sp. z o.o.

ul. Belwederska 6A, 00-762 Warszawa


W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe, które przekazałeś Pracowni przetwarzane są w celu realizacji Twoich zamówień, w tym także w celu obsługi ewentualnych reklamacji, rozwiązywania problemów technicznych, a także w celu weryfikacji, czy jesteś uprawniony do nabywania określonych produktów dostępnych wyłącznie dla psychologów. 

Ponadto, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Ta podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych dotyczy wszystkich przypadków, gdy ich przetwarzanie jest uzasadnione z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa usługi, ulepszania naszych usług i dopasowania ich do potrzeb i wygody użytkowników, jak i prowadzenia marketingu i promocji własnych usług Administratora.

Powszechnie obowiązujące przepisy prawa zobowiązują nas także do przetwarzania Twoich danych osobowych dla celów podatkowych i rachunkowych. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym stanowi warunek realizacji składanych przez Ciebie zamówień. Zbieramy tylko te dane osobowe, które są niezbędne do prawidłowej realizacji Twoich zamówień. W przypadku gdy z jakichkolwiek przyczyn nie będziesz chciał nam ich podać, niestety nie będziemy w stanie zrealizować Twojego zamówienia.

Jeżeli wyraziłeś zgodę na: 

a) wysyłanie informacji handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub sms;

b) używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego Administratora;

możemy również wysyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej lub sms informacje handlowe a także kontaktować się z Tobą np. telefonicznie.

Na podstawie Twojej zgody przetwarzamy Twoje dane osobowe także w celu zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www oraz aplikacji mobilnych. 

Komu Twoje dane osobowe są udostępniane?

Twoje dane osobowe są wykorzystywane do własnego użytku Administratora. Odbiorcami danych mogą być natomiast podmioty zajmujące się obsługą informatyczną, prawną, księgową, organizacyjną Administratora, a także podwykonawcy, w tym firmy kurierskie zajmujące się dostarczeniem zamawianych produktów oraz firmy zajmujące się obsługą płatności za zamówione produkty.

Twoje dane osobowe mogą być również udostępnione instytucjom i organom państwowym, które są do tego upoważnione na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

Jak długo Twoje dane osobowe będą przetwarzane?

W przypadku przetwarzania danych w celu realizacji zamówienia, Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu wykonania umowy oraz przedawnienia ewentualnych roszczeń, które mogą być podnoszone przez Administratora lub przeciwko Administratorowi, o ile nie istnieją przepisy szczególne określające czas, w którym powinny być przechowywane Twoje dane osobowe. 

W przypadku przetwarzania danych osobowych w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu zgłoszenia sprzeciwu oraz przedawnienia roszczeń, które mogą być podnoszone przez Administratora lub przeciwko Administratorowi, o ile nie istnieją przepisy szczególne określające czas, w którym powinny być przechowywane dane osobowe

Jakie prawa przysługują Ci w stosunku do Twoich danych osobowych?

W każdym czasie masz prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W celu realizacji swoich praw możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w wybranej formie tj.:

na adres email: iod@practest.com.pl

lub w tradycyjnej formie papierowej na adres:

Inspektor Ochrony Danych

Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Sp. z o.o.

ul. Belwederska 6A, 00-762 Warszawa


Czy możesz cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych?

Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, możesz ją wycofać w każdym momencie. Odmowa lub wycofanie zgody nie skutkuje negatywnymi konsekwencjami, natomiast wycofanie zgody nie wywiera wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W związku z wejściem w życie dniu 25 maja 2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ("RODO"), poniżej znajdziesz informacje o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych ?

Administratorem przekazanych danych osobowych jest Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Belwederska 6A, 00-762 Warszawa („Administrator” lub „Pracownia”).

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w wybranej formie tj.:

na adres email:

iod@practest.com.pl 

lub w tradycyjnej formie papierowej na adres: 

Inspektor Ochrony Danych

Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Sp. z o.o.

ul. Belwederska 6A, 00-762 Warszawa

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe ?

Twoje dane osobowe, które przekazałeś Pracowni przetwarzane są w celu realizacji Twoich zamówień, w tym także w celu obsługi ewentualnych reklamacji, rozwiązywania problemów technicznych, a także w celu weryfikacji, czy jesteś uprawniony do nabywania określonych produktów dostępnych wyłącznie dla psychologów.

Ponadto, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Ta podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych dotyczy wszystkich przypadków, gdy ich przetwarzanie jest uzasadnione z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa usługi, ulepszania naszych usług i dopasowania ich do potrzeb i wygody użytkowników, jak i prowadzenia marketingu i promocji własnych usług Administratora.

Powszechnie obowiązujące przepisy prawa zobowiązują nas także do przetwarzania Twoich danych osobowych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym stanowi warunek realizacji składanych przez Ciebie zamówień. Zbieramy tylko te dane osobowe, które są niezbędne do prawidłowej realizacji Twoich zamówień. W przypadku gdy z jakichkolwiek przyczyn nie będziesz chciał nam ich podać, niestety nie będziemy w stanie zrealizować Twojego zamówienia.

Jeżeli wyraziłeś zgodę na:

a)               wysyłanie informacji handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub sms;

b)               używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego Administratora;

możemy również wysyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej lub sms informacje handlowe a także kontaktować się z Tobą np. telefonicznie.

Na podstawie Twojej zgody przetwarzamy Twoje dane osobowe także w celu zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www oraz aplikacji mobilnych.[KB1]  

Komu Twoje dane osobowe są udostępniane ?

Twoje dane osobowe są wykorzystywane do własnego użytku Administratora. Odbiorcami danych mogą być natomiast podmioty zajmujące się obsługą informatyczną, prawną, księgową, organizacyjną Administratora, a także podwykonawcy, w tym firmy kurierskie zajmujące się dostarczeniem zamawianych produktów oraz firmy zajmujące się obsługą płatności za zamówione produkty.

Twoje dane osobowe mogą być również udostępnione instytucjom i organom państwowym, które są do tego upoważnione na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Jak długo Twoje dane osobowe będą przetwarzane ?

W przypadku przetwarzania danych w celu realizacji zamówienia, Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu wykonania umowy oraz przedawnienia ewentualnych roszczeń, które mogą być podnoszone przez Administratora lub przeciwko Administratorowi, o ile nie istnieją przepisy szczególne określające czas, w którym powinny być przechowywane Twoje dane osobowe.

W przypadku przetwarzania danych osobowych w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu zgłoszenia sprzeciwu oraz przedawnienia roszczeń, które mogą być podnoszone przez Administratora lub przeciwko Administratorowi, o ile nie istnieją przepisy szczególne określające czas, w którym powinny być przechowywane dane osobowe

Jakie prawa przysługują Ci w stosunku do Twoich danych osobowych ?

W każdym czasie masz prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W celu realizacji swoich praw możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w wybranej formie tj.:

na adres email:

iod@practest.com.pl 

lub w tradycyjnej formie papierowej na adres: 

Inspektor Ochrony Danych

Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Sp. z o.o.

ul. Belwederska 6A, 00-762 Warszawa

Czy możesz cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych ?

Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, możesz ją wycofać w każdym momencie. Odmowa lub wycofanie zgody nie skutkuje negatywnymi konsekwencjami, natomiast wycofanie zgody nie wywiera wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 


 [KB1]Panie Łukaszu, czy to prawda ?

Warunki korzystania z Serwisu

Treść regulaminu jest dostępna po kliknięciu w ten link.

Secondary menu

płatności obsługuje payu