TZJ - Test Zdolności Językowych

Autor testu i podręcznika:
Marcin Wojtowicz (2006)
Wiek:
Uczniowie kończący naukę w szkole podstawowej, uczęszczający do gimnazjum, dorośli
Procedura:
Badanie grupowe; bez ograniczenia czasu; przeciętnie 50 minut
Szczególnie przydatne dla:
Psychologowie, pedagodzy, nauczyciele języka (wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych, pedagogicznych lub językowych)
Kategoria testu:
A

Test przeznaczony do diagnozy zdolności językowych, rozumianych jako zdolności do nauki języków obcych.

Opis: TZJ składa się z 43 pozycji pogrupowanych w czternaście rodzajów zadań. Zadania te tworzą trzy odrębne skale. Są to: Dyskurs (umiejętność operowania tekstem jako całością), Słownictwo (zasób słów i form znaczeniowych oraz umiejętność ich wykorzystania w tekście) i Gramatyka (zdolność do dostrzegania relacji dotyczących budowy słów i zdań). W każdej skali znajdują się pozycje testowe odnoszące się do sprawności językowych związanych mówieniem i pisaniem (zdolności produktywne) oraz słuchaniem i czytaniem (zdolności receptywne). Część zadań ma charakter otwarty, część - zamknięty. Materiał testowy pochodzi głównie z języka polskiego, ale wykorzystano także elementy języka angielskiego, hinduskiego, hiszpańskiego, łaciny oraz języka fikcyjnego. W podręczniku testowym znajdują się szczegółowe zasady oceny odpowiedzi wraz z przykładami.

Rzetelność: bardzo wysoka zgodność wewnętrzna wyniku ogólnego, niższa - wyników poszczególnych skal; bardzo wysokie współczynniki zgodności ocen sędziów kompetentnych obliczane dla zadań mających charakter otwarty.

Trafność: potwierdzona na podstawie korelacji z Wałbrzyskim Testem Predyspozycji Językowych, ocenami z języków obcych, deklarowaną znajomością języków obcych.

Normy: dla uczniów kończących szkołę podstawową, uczniów gimnazjum oraz osób dorosłych.

Zastosowanie: selekcja uczniów do profilowanych klas językowych, poradnictwo pedagogiczne, prognoza możliwości szybkiego opanowania nowego języka obcego.

Materiały:

  • Komplet (podręcznik, 25 arkuszy testowych)
  • Podręcznik
  • Arkusze testowe (25 egz.)

 


Cennik testów ważny od dnia 1.01.2021 r. do dnia 30.06.2021 r. Dotyczy to testów wydanych przez Pracownię. Ceny pozostałych testów (oznaczonych w spisie gwiazdką) mogą ulec zmianie. UWAGA!!! Komplet testu w fakturze rozpisany będzie na elementy z powodu zróżnicowanych stawek VAT. Podane ceny są cenami brutto, dlatego na fakturze mogą wystąpić groszowe różnice.
ELEMENT TESTU:CENA NETTO:CENA BRUTTO:VAT:
207.82zł
225.87zł
-
225.87zł
165.26zł
173.52zł
5%
173.52zł
42.56zł
52.35zł
23%
52.35zł
 
Klienci kupujący ten produkt, kupowali także:

Secondary menu

płatności obsługuje payu