TYP-A - Skala Typu A-Framingham

Autorzy:
grupa badawcza w ramach Framingham Heart Study
Autor adaptacji:
Zygfryd Juczyński
Wiek:
Dorośli
Procedura:
Badanie indywidualne lub grupowe; bez ograniczenia czasu - przeciętnie 3 minuty
Szczególnie przydatne dla:
Psychologowie, socjologowie, pedagodzy, psychoterapeuci, personel medyczny, pracownicy ochrony i promocji zdrowia (wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych, socjologicznych, pedagogicznych, medycznych lub ochrony i promocji zdrowia)
Kategoria testu:
A

Dowiedz się więcej o zasadach kategoryzacji testów

Narzędzie jest częścią zbioru "NPPPZ - Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia" Zygfryda Juczyńskiego.

Opis: Skala Typu A zawiera 10 stwierdzeń dotyczących cech i właściwości typowych dla jednostki, odczuć pod koniec przeciętnego dnia oraz  presji czasu. Skala obejmuje dwa czynniki charakteryzujące Typ A - pośpiech i rywalizację.

Rzetelność: Rzetelność polskiej wersji (alfa Cronbacha) Skali Typu A, oceniona na grupie 115 osób w wieku 20-55 lat wynosi 0,62. Wskaźnik stałości testu, oszacowany na podstawie wyników dwukrotnego badania w odstępie sześciu tygodni wynosi 0,85.

Trafność: Istotny statystycznie współczynnik korelacji z Kwestionariuszem BZW Wrześniewskiego. O trafności Skali świadczy również znacząca statystycznie, ujemna korelacja z gniewem rozładowanym skali Pomiar Gniewu-Framingham (-0,38), który uważany jest za podstawowy element składowy zachowania Typu A.

Normy: Skala nie posiada norm. Uzyskane wyniki porównuje się ze średnimi wynikami dla każdego z czynników, oddzielnie dla płci i wieku (20-30 lat i 31-55 lat).

Zastosowanie: Służy do oceny niektórych behawioralnych uwarunkowań chorób układu krążenia, a także innych zaburzeń somatycznych (wrzód żołądka i dwunastnicy, choroby układu pokarmowego, choroba reumatyczna). Narzędzie jest użyteczne do wykrywania osób należących do grup podwyższonego ryzyka - do zachorowań na niedokrwienną chorobę serca.

 


Cennik testów ważny od dnia 1.07.2022 r. do dnia 31.12.2022r. Dotyczy to testów wydanych przez Pracownię. Ceny pozostałych testów (oznaczonych w spisie gwiazdką) mogą ulec zmianie. UWAGA!!! Komplet testu w fakturze rozpisany będzie na elementy z powodu zróżnicowanych stawek VAT. Podane ceny są cenami brutto, dlatego na fakturze mogą wystąpić groszowe różnice.
ELEMENT TESTU:CENA NETTO:CENA BRUTTO:VAT:
11.55zł
14.21zł
23%
14.21zł
220.15zł
231.16zł
5%
231.16zł
 
Klienci kupujący ten produkt, kupowali także:

Secondary menu

płatności obsługuje payu