TUS Testy Uwagi i Spostrzegawczości Wersja 6/9 – normy dla dorosłych

Autor testu:
Anna Ciechanowicz
Autor podręcznika:
Joanna Stańczak (2017)
Wiek:
Dorośli od 20 do 80 roku życia
Procedura:
Badanie indywidualne lub grupowe; czas ograniczony - 3 minuty
Użytkownicy testu:
Psychologowie (wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych)
Kategoria testu:
C

Dowiedz się więcej o zasadach kategoryzacji testów

Publikacja stanowi aneks do podręcznika TUS wydanego w 2006 roku.

Testy Uwagi i Spostrzegawczości (Ciechanowicz, Stańczak, 2006) zostały oddane w ręce użytkowników w 2006 roku i od tego czasu cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem. Testy łączy wspólny przedmiot pomiaru – są miarami uwagi i percepcji. Zestaw obejmuje cztery testy, w każdym zastosowano inny rodzaj bodźców: w dwóch są to cyfry (wersje 6/9 i 3/8), w jednym litery (wersja b/k) i w jednym znaki graficzne przypominające gwiazdki (wersja gw). Testy zostały poddane odrębnym normalizacjom, co tworzy z nich całkowicie niezależne narzędzia. Każdy test może być zatem stosowany oddzielnie.

W diagnozie osób dorosłych użytkownicy najczęściej stosują tę wersję TUS, w której wykreślane są cyfry 6 i 9, dlatego też to właśnie ten test został poddany nowej normalizacji. W badaniach wzięły udział 992 osoby w wieku od 20 do 80 roku życia. Badania były prowadzone w okresie od lutego do lipca 2015 roku, objęły swoim zasięgiem wszystkie województwa w Polsce.

Niniejsza publikacja zawiera informacje dotyczące tych właśnie badań normalizacyjnych. Pominięto więc w niej założenia koncepcyjne, opis metody, jak też opis procedury badania i szczegółów obliczania wyników. Tak, jak w poprzedniej normalizacji, tak i w tej publikacji, rezultaty otrzymane w teście ujmowane są w postaci trzech wskaźników:

  • Szybkość pracy percepcyjnej (SP) – informuje, jak szybko człowiek jest w stanie przeglądać materiał percepcyjny. Jest oceniany na postawie ostatniego przejrzanego znaku, bez względu na to, czy jest on poprawny, czy błędny. Im wyższy wskaźnik, tym większa szybkość pracy percepcyjnej.
  • Liczba błędów (LB) – jest miarą zawodności percepcji, informuje o zdolności różnicowania materiału percepcyjnego. Ocenia się go obliczając ile znaków zostało skreślonych spośród tych, które wykreślone być nie powinny. Im wyższy wskaźnik, tym bardziej zawodna percepcja.
  • Liczba opuszczeń (LO) – miara zawodności uwagi, która informuje o zdolności do dostrzegania istotnych bodźców. Jest liczbą znaków, z puli wszystkich przejrzanych, które należało wykreślić, a nie zostały skreślone. Im wyższa wartość, tym silniejsza tendencja do pomijania istotnych bodźców.

Uzyskane wartości stabilności bezwzględnej są bardzo zadowalające dla wskaźnika Szybkość pracy. W wypadku drugiego z analizowanych wskaźników – Liczba opuszczeń – współczynniki korelacji są niższe.W obu wskaźnikach nie stwierdzono istotnych różnic w wynikach osiągniętych w drugim badaniu, co świadczy o odporności testu na czynniki związane z uczeniem się.

Test może być stosowany do celów badawczych oraz jako narzędzie w badaniach kwalifikacyjnych na określone stanowiska pracy w różnych zawodach, w których wymagana jest uwaga.

Cennik testów ważny od dnia 1.07.2022 r. do dnia 31.12.2022r. Dotyczy to testów wydanych przez Pracownię. Ceny pozostałych testów (oznaczonych w spisie gwiazdką) mogą ulec zmianie. UWAGA!!! Komplet testu w fakturze rozpisany będzie na elementy z powodu zróżnicowanych stawek VAT. Podane ceny są cenami brutto, dlatego na fakturze mogą wystąpić groszowe różnice.
ELEMENT TESTU:CENA NETTO:CENA BRUTTO:VAT:
Uwaga - nie wchodzi w skład kompletu
54.27zł
56.98zł
5%
56.98zł
 
Klienci kupujący ten produkt, kupowali także:

Secondary menu

płatności obsługuje payu