TSN - Test Szybkiego Nazywania: wersja dla Dzieci Młodszych (TSN-M) i wersja dla Dzieci Starszych (TSN-S)

Autorzy:
Diana Fecenec, Aleksandra Jaworowska, Anna Matczak, Joanna Stańczak, Ewa Zalewska
Autorzy podręcznika:
Aleksandra Jaworowska, Anna Matczak
Wiek:
Dzieci w wieku 5-7 lat (TSN-M) i 8-12 lat (TSN-S)
Procedura:
Badania indywidualne
Szczególnie przydatne dla:
Psychologowie, pedagodzy (wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych lub pedagogicznych)
Kategoria testu:
A

Opis: Zadania testu wymagają od dziecka jak najszybszego nazywania bodźców, którymi są kolory i obrazki ilustrujące znane przedmioty (w wersji M), a także cyfry i litery (w wersji S). Wersja M składa się z trzech części (przedmioty, kolory, przemieszane przedmioty i kolory), a wersja S – z pięciu części (przedmioty, kolory, cyfry, litery, przemieszane litery, cyfry i kolory); w obu wersjach każda z części zawiera 48 bodźców. Podstawowym wskaźnikiem jest czas nazywania.

Rzetelność: Zadowalające wskaźniki stabilności bezwzględnej.

Trafność: Badania potwierdzają trafność TSN jako testu do oceny stopnia automatyzacji przywoływania informacji leksykalnych i świadczą o tym, że angażuje on pamięć operacyjną oraz zdolności do posługiwania się materiałem słownym, a także dostarcza miary ogólnego tempa przetwarzania informacji. W odniesieniu do wersji M stwierdzono związek wyników z radzeniem sobie w nauce, a także różnice w wykonaniu testu między dziećmi z ADHD a grupą kontrolną. Wyniki wersji S wiążą się z postępami w czytaniu i różnicują dzieci z diagnozą dysleksji lub jej ryzyka od dzieci nie ujawniających tego rodzaju zaburzeń.

Normy: Normy stenowe opracowane dla grup wieku: 5, 6 i 7 lat (TSN-M) oraz 8, 9, 10, 11 i 12 lat (TSN-S).

Zastosowanie: Test może mieć zastosowanie w praktyce psychologicznej przy prognozowaniu i diagnozowaniu trudności szkolnych, zwłaszcza w nauce czytania i pisania. Dostarcza też informacji, które mogą okazać się przydatne przy diagnozie impulsywności charakterystycznej dla ADHD i przy ocenie możliwości pracy umysłowej w warunkach presji czasu. Może również znaleźć zastosowanie w badaniach naukowych do pomiaru elementarnego tempa przetwarzania informacji oraz pamięci operacyjnej.
Dodatkowe walory testu to nieskomplikowana procedura i krótki czas badania.

Materiały:

  • Komplet (podręcznik, 25 arkuszy S, 25 arkuszy M, 1 zeszyt S, 1 zeszyt M)
  • Podręcznik do wersji S i M
  • TSN (S) zeszyt
  • TSN (S) arkusze (25 egz.)
  • TSN (M) zeszyt
  • TSN (M) arkusze (25 egz.)


UWAGA: Elementy testu dla dzieci starszych (TSN-S) - arkusze oraz zeszyty testowe, wchodzą także w skład baterii testów DYSLEKSJA 3 oraz DYSLEKSJA 5.

Cennik testów ważny od dnia 1.07.2020 r. do dnia 30.12.2020 r. Dotyczy to testów wydanych przez Pracownię. Ceny pozostałych testów (oznaczonych w spisie gwiazdką) mogą ulec zmianie. UWAGA!!! Komplet testu w fakturze rozpisany będzie na elementy z powodu zróżnicowanych stawek VAT. Podane ceny są cenami brutto, dlatego na fakturze mogą wystąpić groszowe różnice.
ELEMENT TESTU:CENA NETTO:CENA BRUTTO:VAT:
432.58zł
503.75zł
-
503.75zł
157.40zł
165.27zł
5%
165.27zł
95.03zł
116.89zł
23%
116.89zł
42.56zł
52.35zł
23%
52.35zł
95.03zł
116.89zł
23%
116.89zł
42.56zł
52.35zł
23%
52.35zł
 
Klienci kupujący ten produkt, kupowali także:

Secondary menu

płatności obsługuje payu