TSD Test Słownikowy dla Dzieci

Autorzy:
Zespół Pracowni Testów Psychologicznych PTP
Podręcznik:
Marta Koć-Januchta
Wiek:
Dzieci w wieku 4-7 lat
Procedura:
Badanie indywidualne; test nie ma ograniczeń czasowych, przeciętnie badanie trwa 20 minut
Użytkownicy testu:
Psychologowie (wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych);
Kategoria testu:
C

Dowiedz się więcej o zasadach kategoryzacji testów

Opis: TSD przeznaczony jest do pomiaru zdolności werbalnych, zarówno w zakresie rozumienia mowy, jak i jej produkowania. W efekcie badania uzyskuje się oprócz wyniku ogólnego także dwa wskaźniki szczegółowe – dotyczące mowy biernej i mowy czynnej. Test składa się z 90 zadań, tworzących cztery podtesty. Dwa z nich mierzą mowę bierną i wymagają od badanego określania, czy odczytywane mu słowa należą do podanych kategorii (określonych słowami oznaczającymi nazwy nadrzędne), oraz rozpoznawania synonimów. Dwa pozostałe mierzą mowę czynną i wymagają nazywania obiektów przedstawionych na obrazkach oraz uzupełniania luk w czytanych przez badającego zdaniach.

Rzetelność: Zadowalające lub wysokie wskaźniki zgodności wewnętrznej (ocenianej za pomocą metody połówkowej) oraz stabilności bezwzględnej, zarówno dla wskaźników mowy biernej i czynnej, jak i (zwłaszcza) dla wyniku ogólnego.

Trafność: O trafności testu świadczą korelacje z testami inteligencji płynnej i skrystalizowanej (CFT1-R, TMK, IDS) oraz związek wyników z ocenami nauczycieli dotyczącymi umiejętności szkolnych dzieci, zarówno w zakresie języka polskiego, jak i matematyki oraz przyrody. Stwierdzono też zgodne z oczekiwaniami związki wyników TSD z wiekiem dzieci, ich miejscem zamieszkania oraz wykształceniem rodziców.

Normy: Normy stenowe, opracowane dla dzieci w wieku 4;0-7;11 na podstawie wyników badania próby obejmującej łącznie 750 osób.

Zastosowanie: TSD może być podstawowym narzędziem w sytuacjach diagnostycznych, w których potrzebna jest ocena aktualnego poziomu zdolności językowych dziecka (na przykład w związku z trudnościami szkolnymi czy w badaniu gotowości szkolnej). Będzie użyteczny w badaniach przesiewowych, pozwalając zarówno na wykrywanie dzieci opóźnionych w rozwoju językowym wskutek zaniedbań środowiskowych, jak i dzieci szczególnie uzdolnionych. Ponieważ zdolności werbalne są szczególnie znaczącym komponentem inteligencji skrystalizowanej, wyniki TSD mogą stanowić przybliżoną jej miarę i być cennym uzupełnieniem diagnozy intelektu dokonanej za pomocą testów inteligencji płynnej, takich jak Neutralny Kulturowo Test Inteligencji Cattella (CFT1-R) czy Test Matryc Ravena (TMK).

Materiały:

  • Komplet (podręcznik, 25 arkuszy, pomoce)
  • Podręcznik
  • Arkusze (25 egz.)
  • Pomoce

Zobacz ulotkę

Cennik testów ważny od dnia 4.07.2021 r. do dnia 30.12.2021 r. Dotyczy to testów wydanych przez Pracownię. Ceny pozostałych testów (oznaczonych w spisie gwiazdką) mogą ulec zmianie. UWAGA!!! Komplet testu w fakturze rozpisany będzie na elementy z powodu zróżnicowanych stawek VAT. Podane ceny są cenami brutto, dlatego na fakturze mogą wystąpić groszowe różnice.
ELEMENT TESTU:CENA NETTO:CENA BRUTTO:VAT:
398.79zł
460.19zł
-
460.19zł
168.42zł
176.84zł
5%
176.84zł
168.41zł
207.14zł
23%
207.14zł
61.96zł
76.21zł
23%
76.21zł
 
Klienci kupujący ten produkt, kupowali także:

Secondary menu

płatności obsługuje payu