TPE Test Płynności Ekspresyjnej

Autorzy testu:
Zespół Pracowni Testów Psychologicznych PTP
Autorzy podręcznika:
Anna Matczak, Aleksandra Jaworowska
Wiek:
Uczniowie (15-20 lat), osoby dorosłe (20-79 lat)
Procedura:
Badania grupowe lub indywidualne; czas ograniczony – 4 minuty na każde z dwu zadań
Szczególnie przydatne dla:
Psychologowie (wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych); pedagodzy i inni specjaliści zainteresowani diagnozowaniem i ćwiczeniem kreatywności – po odbyciu szkolenia
Kategoria testu:
B2

Dowiedz się więcej o zasadach kategoryzacji testów

Opis: TPE to test płynności werbalnej. Jest pierwszym  w Polsce znormalizowanym  narzędziem do badania zdolności twórczych na materiale werbalnym. Może stanowić doskonałe uzupełnienie testu TCT-DP, który pozwala na ocenę zdolności twórczych na materiale figuralnym.

Test Płynności Ekspresyjnej  składa się z dwu zadań. Każde z nich wymaga tworzenia zdań, których kolejne elementy (wyrazy) zaczynają się na podane litery. Raz użyte słowo nie może być wykorzystane ponownie. Wynikiem testu jest łączna liczba poprawnych zdań utworzonych w obu zadaniach.

Rzetelność: Szacowano zgodność wewnętrzną (współczynniki alfa Cronbacha w grupach osób dorosłych powyżej 0,70; dla uczniów – 0,66), rzetelność ocenianą metodą wersji alternatywnych stosowanych w odstępie jednego miesiąca (dla uczniów nieistotna korelacja między wynikami dwóch badań, dla dorosłych R=0,53) oraz zgodność ocen sędziów (R=0,90).

Trafność: Za trafnością TPE jako testu mierzącego płynność przemawiają:

  • zmniejszanie się wyników TPE z wiekiem i ich dodatni związek z poziomem wykształcenia, zgodne z danymi pochodzącymi z wcześniejszych badań nad płynnością werbalną;
  • dodatni związek wyników TPE z wynikami testów inteligencji (TMZ i APIS-Z), zgodny z rezultatami badań nad strukturą czynnikową intelektu, dowodzącymi, że płynność jest zdolnością skorelowaną z inteligencją ogólną (reprezentującą warstwę pierwszą w hierarchicznym modelu CHC);
  • oczekiwany ze względu na powyższą zależność dodatni związek wyników TPE z ocenami szkolnymi;
  • dodatni związek wyników TPE z wynikami testu zdolności twórczych (TCT-DP Urbana i Jellena), zgodny z założeniem, że płynność jest zdolnością stanowiącą komponent kreatywności.

Normy: Stenowe dla uczniów oraz osób dorosłych z trzech grup wieku (20–49 lat, 50–69 lat i 70–79 lat).

Zastosowanie: Przede wszystkim do celów przesiewowych i badawczych. Może być wykorzystywany do oceny sprawności językowej, w diagnozowaniu kreatywności, a także jako narzędzie pomocnicze w ocenie sprawności funkcji wykonawczych.

Doskonałe narzędzie do wykorzystania w procesach rekrutowania osób do prac wymagających elokwencji, czyli płynnego, a zarazem poprawnego gramatycznie wypowiadania się. Ocena płynności werbalnej może być również przydatna w diagnozowaniu osób z zaburzeniami neurologicznymi. 

Materiały:

  • Komplet (podręcznik, 25 arkuszy)
  • Podręcznik
  • Arkusze (25 egz.)
Nie jest możliwe przeprowadzenie szkolenia online z testu TPE. Zostanie on włączony do oferty szkoleniowej wtedy, gdy możliwe będzie prowadzenie szkoleń stacjonarnych.

Cennik testów ważny od dnia 1.01.2022 r. do dnia 30.06.2022r. Dotyczy to testów wydanych przez Pracownię. Ceny pozostałych testów (oznaczonych w spisie gwiazdką) mogą ulec zmianie. UWAGA!!! Komplet testu w fakturze rozpisany będzie na elementy z powodu zróżnicowanych stawek VAT. Podane ceny są cenami brutto, dlatego na fakturze mogą wystąpić groszowe różnice.
ELEMENT TESTU:CENA NETTO:CENA BRUTTO:VAT:
111.84zł
122.19zł
-
122.19zł
85.39zł
89.66zł
5%
89.66zł
26.45zł
32.53zł
23%
32.53zł
 
Klienci kupujący ten produkt, kupowali także:

Secondary menu

płatności obsługuje payu