TPE Test Płynności Ekspresyjnej

Autorzy testu:
Zespół Pracowni Testów Psychologicznych PTP
Autorzy podręcznika:
Anna Matczak, Aleksandra Jaworowska
Wiek:
uczniowie (15-20 lat), osoby dorosłe (20-79 lat)
Procedura:
badania grupowe lub indywidualne; czas ograniczony – 4 minuty na każde z dwu zadań
Szczególnie przydatne dla:
psychologowie (wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych); pedagodzy i inni specjaliści zainteresowani diagnozowaniem i ćwiczeniem kreatywności – po odbyciu szkolenia
Kategoria testu:
B2

Opis: TPE to test płynności werbalnej. Jest pierwszym  w Polsce znormalizowanym  narzędziem do badania zdolności twórczych na materiale werbalnym. Może stanowić doskonałe uzupełnienie testu TCT-DP, który pozwala na ocenę zdolności twórczych na materiale figuralnym.

Test Płynności Ekspresyjnej  składa się z dwu zadań. Każde z nich wymaga tworzenia zdań, których kolejne elementy (wyrazy) zaczynają się na podane litery. Raz użyte słowo nie może być wykorzystane ponownie. Wynikiem testu jest łączna liczba poprawnych zdań utworzonych w obu zadaniach.

Rzetelność: Szacowano zgodność wewnętrzną (współczynniki alfa Cronbacha w grupach osób dorosłych powyżej 0,70; dla uczniów – 0,66), rzetelność ocenianą metodą wersji alternatywnych stosowanych w odstępie jednego miesiąca (dla uczniów nieistotna korelacja między wynikami dwóch badań, dla dorosłych R=0,53) oraz zgodność ocen sędziów (R=0,90).

Trafność: Za trafnością TPE jako testu mierzącego płynność przemawiają:

  • zmniejszanie się wyników TPE z wiekiem i ich dodatni związek z poziomem wykształcenia, zgodne z danymi pochodzącymi z wcześniejszych badań nad płynnością werbalną;
  • dodatni związek wyników TPE z wynikami testów inteligencji (TMZ i APIS-Z), zgodny z rezultatami badań nad strukturą czynnikową intelektu, dowodzącymi, że płynność jest zdolnością skorelowaną z inteligencją ogólną (reprezentującą warstwę pierwszą w hierarchicznym modelu CHC);
  • oczekiwany ze względu na powyższą zależność dodatni związek wyników TPE z ocenami szkolnymi;
  • dodatni związek wyników TPE z wynikami testu zdolności twórczych (TCT-DP Urbana i Jellena), zgodny z założeniem, że płynność jest zdolnością stanowiącą komponent kreatywności.

Normy: Stenowe dla uczniów oraz osób dorosłych z trzech grup wieku (20–49 lat, 50–69 lat i 70–79 lat).

Zastosowanie: Przede wszystkim do celów przesiewowych i badawczych. Może być wykorzystywany do oceny sprawności językowej, w diagnozowaniu kreatywności, a także jako narzędzie pomocnicze w ocenie sprawności funkcji wykonawczych.

Doskonałe narzędzie do wykorzystania w procesach rekrutowania osób do prac wymagających elokwencji, czyli płynnego, a zarazem poprawnego gramatycznie wypowiadania się. Ocena płynności werbalnej może być również przydatna w diagnozowaniu osób z zaburzeniami neurologicznymi. 

Materiały:

  • Komplet (podręcznik, 25 arkuszy)
  • Podręcznik
  • Arkusze (25 egz.)
Cennik testów ważny od dnia 1.07.2020 r. do dnia 30.12.2020 r. Dotyczy to testów wydanych przez Pracownię. Ceny pozostałych testów (oznaczonych w spisie gwiazdką) mogą ulec zmianie. UWAGA!!! Komplet testu w fakturze rozpisany będzie na elementy z powodu zróżnicowanych stawek VAT. Podane ceny są cenami brutto, dlatego na fakturze mogą wystąpić groszowe różnice.
ELEMENT TESTU:CENA NETTO:CENA BRUTTO:VAT:
104.52zł
114.19zł
-
114.19zł
79.80zł
83.79zł
5%
83.79zł
24.72zł
30.40zł
23%
30.40zł
 
Klienci kupujący ten produkt, kupowali także:

Secondary menu

płatności obsługuje payu