TMS-R - Test Matryc Ravena w Wersji Standard - forma Równoległa

Autor:
J. C. Raven
Polska standaryzacja:
Aleksandra Jaworowska
Autorzy podręcznika:
Aleksandra Jaworowska, Teresa Szustrowa (2000)
Wiek:
Dzieci, młodzież, dorośli.
Procedura:
Badanie grupowe lub indywidualne; bez ograniczenia czasu; przeciętnie 35 minut
Użytkownicy testu:
Psychologowie (wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych)
Kategoria testu:
C

Dowiedz się więcej o zasadach kategoryzacji testów

Test służy do pomiaru poziomu inteligencji ogólnej.

Opis: TMS-R, podobnie jak TMS-K, składa się z 60 zadań ułożonych w 5 serii (A, B, C, D, E), po 12 zadań każda. Zadania mają postać niepełnych wzorów (matryc), a osoba badana ma dobrać brakujący fragment spośród podanych. Forma Równoległa TMS jest równoważna względem formy Klasycznej: zadania w TMS-R są równoważne w stosunku do zadań TMS-K zarówno pod względem strategii ich rozwiązywania, jak i empirycznie określonej trudności.

Rzetelność: wysoka zgodność wewnętrzna.

Trafność: nie była sprawdzana.

Normy: dla żołnierzy zasadniczej służby wojskowej; ponieważ TMS-R jest równoważne względem TMS-K można też korzystać z norm do TMS-K przy ocenie wyników TMS-R.

Zastosowanie: przede wszystkim do celów selekcyjnych w populacji dzieci, młodzieży i dorosłych reprezentujących przeciętny poziom intelektualny.

Materiały:

  • Komplet (podręcznik z polską normalizacją, komplet dwóch podręczników oryginalnych, 5 zeszytów testowych, 25 arkuszy odpowiedzi, klucz)
  • Podręcznik z polską normalizacją (podręcznik do wszystkich form wersji Standard)
  • Test Matryc Ravena – Zarys ogólny (podręcznik oryginalny)
  • Test Matryc Ravena – Wersja Standard (podręcznik oryginalny)
  • Zeszyty testowe (5 egz.)
  • Arkusze odpowiedzi (25 egz.)
  • Klucz
Cennik testów ważny od dnia 1.07.2022 r. do dnia 31.12.2022r. Dotyczy to testów wydanych przez Pracownię. Ceny pozostałych testów (oznaczonych w spisie gwiazdką) mogą ulec zmianie. UWAGA!!! Komplet testu w fakturze rozpisany będzie na elementy z powodu zróżnicowanych stawek VAT. Podane ceny są cenami brutto, dlatego na fakturze mogą wystąpić groszowe różnice.
ELEMENT TESTU:CENA NETTO:CENA BRUTTO:VAT:
861.91zł
964.01zł
-
964.01zł
18.88zł
23.22zł
23%
23.22zł
289.63zł
356.25zł
23%
356.25zł
19.32zł
23.76zł
23%
23.76zł
177.41zł
186.28zł
5%
186.28zł
224.77zł
236.01zł
5%
236.01zł
131.90zł
138.49zł
5%
138.49zł
 
Klienci kupujący ten produkt, kupowali także:

Secondary menu

płatności obsługuje payu