TMK - Test Matryc Ravena w Wersji Kolorowej

Autor:
J. C. Raven
Polska standaryzacja:
Teresa Szustrowa, Aleksandra Jaworowska (2003)
Wiek:
Dzieci (4–10 lat); osoby o obniżonych zdolnościach intelektualnych
Procedura:
Indywidualnie (najmłodsze dzieci) lub w małych grupach; bez ograniczenia czasu; przeciętnie 15 minut
Użytkownicy testu:
Psychologowie (wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych)
Kategoria testu:
C

Dowiedz się więcej o zasadach kategoryzacji testów

Opis: Test służy do pomiaru poziomu inteligencji ogólnej rozumianej jako inteligencja płynna. TMK składa się z 36 zadań ujętych w trzy serie (A, AB, B), po 12 zadań każda. Zadania mają postać niepełnych wzorów (matryc), wydrukowanych w większości na barwnym tle, a osoba badana ma dobrać brakujący fragment spośród podanych.

Rzetelność: Szacowana zgodność wewnętrzna i stabilność bezwzględna.

Trafność: Potwierdzona trafność diagnostyczna – istotne korelacje z wynikami testów inteligencji (WISC, KSI, DMI-2M, Skala Leitera, Skala Dojrzałości Umysłowej Columbia), testów badających percepcję wzrokową (Test Rozwoju Percepcji Wzrokowej M.Forstig, Test Integracji Wzrokowo-Ruchowej Bender-Koppitz), testami osiągnięć szkolnych oraz z osiągnięciami szkolnymi.

Normy: Dla dzieci w wieku 4–10 lat (standaryzacja 1991; próba ogólnopolska). Weryfikacja aktualności tych norm sugeruje, że mogą one być nieco zaniżone.

Zastosowanie: Do oceny możliwości intelektualnych dzieci.

Materiały:

  • Komplet (podręcznik z polską normalizacją, komplet dwóch podręczników oryginalnych, 5 zeszytów testowych, 25 arkuszy odpowiedzi, klucz)
  • Podręcznik z polską normalizacją
  • Test Matryc Ravena – Zarys ogólny (podręcznik oryginalny)
  • Test Matryc Ravena – Wersja Kolorowa (podręcznik oryginalny)
  • Zeszyty testowe (5 egz.)
  • Arkusze (25 egz.)
  • Klucz
Cennik testów ważny od dnia 1.07.2022 r. do dnia 31.12.2022r. Dotyczy to testów wydanych przez Pracownię. Ceny pozostałych testów (oznaczonych w spisie gwiazdką) mogą ulec zmianie. UWAGA!!! Komplet testu w fakturze rozpisany będzie na elementy z powodu zróżnicowanych stawek VAT. Podane ceny są cenami brutto, dlatego na fakturze mogą wystąpić groszowe różnice.
ELEMENT TESTU:CENA NETTO:CENA BRUTTO:VAT:
758.37zł
859.13zł
-
859.13zł
203.35zł
213.52zł
5%
213.52zł
310.96zł
382.48zł
23%
382.48zł
18.88zł
23.22zł
23%
23.22zł
19.32zł
23.76zł
23%
23.76zł
73.96zł
77.66zł
5%
77.66zł
131.90zł
138.49zł
5%
138.49zł
 
Klienci kupujący ten produkt, kupowali także:

Secondary menu

płatności obsługuje payu