TIS - Bateria Testów TIS

Autor testu:
Ewa Zalewska (2007)
Wiek:
Dorośli
Procedura:
Badanie grupowe lub indywidualne; czas badania ograniczony - wynosi 60 minut.
Użytkownicy testu:
Psychologowie (wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych)
Kategoria testu:
C

Dowiedz się więcej o zasadach kategoryzacji testów

Bateria TIS pozwala na diagnozę inteligencji skrystalizowanej oraz czterech typów zdolności (analiza profilowa).

Opis: Bateria zbudowana jest z sześciu testów: Synonimy, Matematyczne Zadania Tekstowe, Analogie Werbalne, Wiedza o Świecie, Szeregi Liczb, Antonimy, badających cztery typy zdolności: matematyczno- logiczne, werbalne, logiczno-werbalne oraz zdolność do reprodukowania nabytej wiedzy. Każdy test składa się z 15 zadań. Charakter zadań jest zamknięty.

Rzetelność: wysokie współczynniki zgodności wewnętrznej.

Trafność: wykazana na podstawie analizy czynnikowej, interkorelacji testów baterii, korelacji z wynikami innych testów (z baterią APIS-P, z Wielowymiarowym Kwestionariuszem Preferencji WKP), analiz związku wyników ze zmiennymi demograficznymi, takimi jak wykształcenie.

Normy: dorosłe osoby bezrobotne z wykształceniem średnim, dorosłe osoby bezrobotne z wykształceniem zasadniczym i podstawowym, żołnierze zasadniczej służby wojskowej.

Zastosowania: zarówno do celów selekcyjnych jak i doradztwa zawodowego.

Materiały:

  • Komplet (podręcznik, 10 zeszytów testowych, 25 arkuszy, klucz)
  • Podręcznik
  • Zeszyty testowe (10 egz.)
  • Arkusze (25 egz.)
  • Klucz
Cennik testów ważny od dnia 1.07.2022 r. do dnia 31.12.2022r. Dotyczy to testów wydanych przez Pracownię. Ceny pozostałych testów (oznaczonych w spisie gwiazdką) mogą ulec zmianie. UWAGA!!! Komplet testu w fakturze rozpisany będzie na elementy z powodu zróżnicowanych stawek VAT. Podane ceny są cenami brutto, dlatego na fakturze mogą wystąpić groszowe różnice.
ELEMENT TESTU:CENA NETTO:CENA BRUTTO:VAT:
308.42zł
342.75zł
-
342.75zł
203.35zł
213.52zł
5%
213.52zł
63.77zł
78.44zł
23%
78.44zł
21.98zł
27.03zł
23%
27.03zł
19.32zł
23.76zł
23%
23.76zł
 
Klienci kupujący ten produkt, kupowali także:

Secondary menu

płatności obsługuje payu