Testy psychologiczne umożliwiające badanie osób przybyłych z Ukrainy

Na skutek trwającej w Ukrainie wojny do Polski przybywają setki tysięcy osób, które nie posługują się językiem polskim. Część z nich może trafić do psychologów, którzy będą potrzebowali narzędzi diagnostycznych w języku ukraińskim lub testów niewerbalnych.

Już teraz w badaniach inteligencji, a w szczególności przy orzekaniu o niepełnosprawności intelektualnej, można stosować całkowicie niewerbalny test, jakim jest Leiter-3. Wydawcą oryginalnej wersji testu jest Stoelting Co. Na rynku polskim dostępna jest polska wersja narzędzia Międzynarodowa Wykonaniowa Skala Leiter-3.

Leiter-3 pozwala nie tylko na ocenę inteligencji niewerbalnej, ale także na ocenę pamięci i szybkości przetwarzania. Skala Obserwacyjna w Leiter-3, wypełniana przez psychologa, umożliwia określenie poziomu motywacji i umiejętności interpersonalnych oraz stabilności emocjonalnej.

W chwili wybuchu wojny podjęliśmy działania, aby móc udostępnić ukraińskojęzyczne i rosyjskojęzyczne arkusze testowe do najbardziej potrzebnych narzędzi, aby jak najszybciej umożliwić badanie także osób ukraińskojęzycznych lub rosyjskojęzycznych. 

Dzięki ogólnoświatowej solidarności z Ukrainą ruszyła współpraca między nami, a wydawcami oryginalnych wersji narzędzi. Wszyscy w pełni rozumieją ciężką sytuację uchodźców z Ukrainy w Polsce i starają się wspomóc nas w naszych działaniach.

I tak na Platformie do badań online przygotowanej przez Giunti Psychometrics for Ukraine są już dostępne:

  • Minnesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości®-2 MMPI®-2,
  • Zestaw Kwestionariuszy do Diagnozy ADHD i Zaburzeń Współwystępujących Conners-3
  • Inwentarz Depresji Becka BDI-II
  • Inwentarz Lęku Becka BAI-2
  • Zestaw Kwestionariuszy Becka dla Dzieci i Młodzieży BYI-2.

Więcej informacje o testach dostępnych na Platformie Giunt Psychometrics for Ukraine

Niektóre z wymienionych kwestionariuszy (BDI-II, BAI-2 i BYI-2) dzięki uprzejmości Wydawnictwa Pearson które we współpracy z Giunti Psychometrics przetłumaczyło je na język ukraiński, zostaną zamieszczone na naszej Platformie Epsilon. Trwają jeszcze prace nad wersjami rosyjskimi. Czekamy również na przetłumaczenie na języki ukraiński i rosyjski BSI – Krótkiej Skali Objawów Klinicznych (obejmującej min. skale do badania skłonności do somatyzacji, złości, zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych, psychotyzmu).

Otrzymaliśmy też zgodę WPS, wydawcy Systemu Oceny Zachowań Adaptacyjnych – wydanie trzecie na przetłumaczenie arkuszy do ABAS-3. Na języki ukraiński oraz rosyjski są tłumaczone wersje dla rodzica (przeznaczone do oceny dzieci w wieku 0–5 oraz 5–20), dla nauczyciela (do oceny dzieci w wieku 2–5) oraz wersja dla dorosłych (dla osób w wieku 16–20). Narzędzie to potrzebne jest do orzekania o niepełnosprawności intelektualnej (wraz ze skalą Leiter-3); przydatne jest także do kompleksowej oceny zachowań adaptacyjnych; pozwala na identyfikowanie obszarów wymagających wsparcia, rehabilitacji i innych oddziaływań.

W działania włączyło się także Wydawnictwo Multi-Health Systems Inc. (MHS), dzięki czemu tłumaczone są już testy CDI-2 i ASRS.

Na języki ukraiński i rosyjski tłumaczone są wersje dla rodzica i samoopisowa CDI-2, Zestawu Kwestionariuszy do Diagnozy Depresji u Dzieci i Młodzieży. Kwestionariusze zawierają skale służące do pomiaru problemów emocjonalnych i problemów związanych z codziennym funkcjonowaniem.

W przypadku  ASRS, Zestawu Kwestionariuszy do Diagnozy Spektrum Autyzmu  na języki ukraiński i rosyjski są tłumaczone wszystkie wersje przeznaczone dla rodzica. ASRS pozwala na ocenę szerokiego zakresu zachowań powiązanych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, takich jak problemy w zakresie umiejętności komunikacyjnych, deficyty uwagi, trudności w kontaktach z rówieśnikami i z dorosłymi. Uwzględnia również kryteria diagnostyczne ASD z DSM-IV-TR.

Ukraińsko- i rosyjskojęzyczne wersje wymienionych arkuszy będą w tym szczególnym okresie udostępniane przez nas bezpłatnie (oczywiście wyłącznie uprawnionym do ich stosowania specjalistom). Także nasi zagraniczni partnerzy zrezygnowali z pobierania za nie opłat licencyjnych. Ponadto planujemy opracować i udostępnić, również nieodpłatnie, kalkulatory do obliczania wyników.  

Czynimy starania o pozyskanie szeregu innych narzędzi przeznaczonych do badania ukraińskich dzieci oraz osób dorosłych. Będziemy o tym informować na bieżąco.

Jesteśmy solidarni z Ukrainą!

Secondary menu

płatności obsługuje payu