HERMANS-CD Metoda Konfrontacji z sobą Hermansa 2000 program do obliczania wyników

Autor testu:
Hubert J. M. Hermans
Polska adaptacja:
Piotr K. Oleś (1992)
Aneks do podręcznika:
Elżbieta Chmielnicka-Kuter, Piotr K. Oleś, Małgorzata Puchalska-Wasyl (2009)
Autor programu:
Zbigniew Sienkiewicz
Szczególnie przydatne dla:
Psychologowie (wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych); psychoterapeuci, terapeuci uzaleznień - po odbyciu szkolenia
Kategoria testu:
B2

Wymagania systemowe: Program jest przeznaczony do obliczania wyników Metody Konfrontacji z Sobą - 2000 (zmodyfikowanej wersji Metody Konforntacji z Sobą). Do pracy z programem wymagany jest system Windows Vista/7/8 i 10 i zainstalowany Microsoft.NET Framework w wersji 2.0 lub wyższej.

Uwaga: Aktualizacja do starszych wersji programu do pobrania ze strony http://www.konfrontacjazsoba.pl

Aplikacja umożliwia wykonanie obliczeń niezbędnych do ustalenia afektywnych właściwości poszczególnych wartościowań oraz powiązań między nimi, co stanowi podstawę analizy systemu wartościowań, badanej osoby i przygotowania dyskusji z klientem. System wartościowań, z uwzględnieniem typów wartościowań i odległości między nimi, zostaje zobrazowany na wykresie. Do programu można wpisywać dane z karty "Ocena uczuć" (wartościowania i oceny uczuć bądź same oceny uczuć, zaznaczone przez klienta pracującego metodą "papier-ołówek"). Można również korzystać z programu w ten sposób, że po sformułowaniu wartościowań klient dokonuje ich oceny afektywnej osobiście wpisując dane do aplikacji.

Instalacja programu: Do instalacji programu wymagane są uprawnienia administratora.

Wyniki: Program wykonuje następujące - omówione w Aneksie - obliczenia, wyświetlane w oddzielnych zakładkach:

- Oceny uporządkowane pod względem grup uczuć (S, O, P, N)

- Wskaźniki - między innymi wskaźniki S, O, P, N, wskaźniki różnic między uczuciami z grupy S i O a także P i N, wskaźnik uogólnienie i idealizacji oraz wskaźnik typu wartościowania

- Uczucia posortowane pod względem ich średniego nasilenia w systemie

- Korelacje między wskaźnikami S,O,P,N

- Korelacje między wszystkimi wartościowaniami

- Odległości euklidesowe między poszczególnymi wartościowaniami

- Korelacje między wszystkimi uczuciami

- Odległości euklidesowe pomiędzy poszczególnymi uczuciami

- Korelacje między poszczególnymi wartościowaniami posortowane od największej do najmniejszej

- Odległości euklidesowe między poszczególnymi wartościami posortowane od najmniejszej do największej

- Wykres - obrazuje rozmieszczenie poszczególnych wartościowań w przestrzeni określonej prze różnice między wskaźnikami S i O oraz P i N. Odpowiednimi sygnaturami wyróżnione są wartościowania spełniające kryteria typów głównych.


Zakładki z wartościowaniami, ocenami oraz wynikami stanowią kolejne plansze, które mogą być wydrukowane w całości, bądź w zakresie wybranym przez Użytkownika programu.

Wyniki obliczeń nie są trwale zapisywane w pliku, co oznacza, że aby uzyskać obliczenia, należy po wczytaniu badania wybrać operację "Przelicz".


O programie on-line: Informacje na temat programu obliczeniowego znajdują się również na stronie internetowej: http://www.konfrontacjazsoba.pl. Na adres: pomoc@konfrontacjazsoba.pl można kierować pytania odnośnie aplikacji. Na stronie tej zamieszczone zostaną dodatkowe materiały informacyjne dotyczące programu oraz filmy instruktażowe.

 


Cennik testów ważny od dnia 1.01.2021 r. do dnia 30.06.2021 r. Dotyczy to testów wydanych przez Pracownię. Ceny pozostałych testów (oznaczonych w spisie gwiazdką) mogą ulec zmianie. UWAGA!!! Komplet testu w fakturze rozpisany będzie na elementy z powodu zróżnicowanych stawek VAT. Podane ceny są cenami brutto, dlatego na fakturze mogą wystąpić groszowe różnice.
ELEMENT TESTU:CENA NETTO:CENA BRUTTO:VAT:
28.80zł
35.43zł
23%
35.43zł
887.79zł
1 046.27zł
-
1 046.27zł
128.82zł
135.26zł
5%
135.26zł
125.09zł
131.34zł
5%
131.34zł
562.14zł
691.43zł
23%
691.43zł
15.34zł
18.87zł
23%
18.87zł
15.34zł
18.87zł
23%
18.87zł
4.76zł
5.85zł
23%
5.85zł
3.75zł
4.61zł
23%
4.61zł
3.75zł
4.61zł
23%
4.61zł
 
Klienci kupujący ten produkt, kupowali także:

Secondary menu

płatności obsługuje payu