Test Plam Atramentowych Rorschacha

Test Plam Atramentowych Rorschacha, wydany po raz pierwszy w 1921 roku, jest najstarszym do dziś stosowanym narzędziem do diagnozy osobowości. Przez 100 lat jest historii powstawały liczne systemy stosowania i interpretacji testu; obecnie najpowszechniej stosowany na świecie jest System Całościowy Johna E. Exnera. Polska normalizacja, w której wykorzystany został system Exnera, objęła osoby dorosłe w wieku 20-65 lat. W ramach polskich badań walidacyjnych zbadano także szereg grup klinicznych i porównano ich wyniki z wynikami uzyskanymi przez grupy kontrolne. Sprawdzono także związki wyników w teście z wynikami narzędzi kwestionariuszowych, w tym MMPI-2, NEO-PI-R i  Kwestionariuszem Refleksyjności, a także z wynikami testu inteligencji słownej TRS-S.

Wyniki tych analiz były przedstawiane na kongresach w Stambule i w Paryżu organizowanych przez International Society of the Rorschach and Projective Methods, najważniejsze stowarzyszenie zrzeszające użytkowników Testu Rorschacha i badaczy zajmujących się testem.

Przygotowano również tłumaczenie podręcznika do Systemu Całościowego zawierającego szczegółowe wskazania dotyczące interpretacji wyników, którego autorem jest John E. Exner. Obecnie trwa przygotowywanie polskiej części podręcznika z normami i danymi z badań walidacyjnych.

wróć

Secondary menu

płatności obsługuje payu