Aktualności:

WIADOMOŚCI I WYDARZENIA

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

2021-04-02

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu obchodzony corocznie 2 kwietnia, ma na celu propagowanie wiedzy na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu, przeciwdziałanie dyskryminacji osób dotkniętych tym zaburzeniem, a także poprawę dostępu do usług opiekuńczych i pomocowych.

Pierwsze objawy autyzmu ujawniają się już we wczesnym dzieciństwie. Im szybciej wdrożony zostanie proces terapeutyczny, tym większe są szanse na poprawę funkcjonowania dziecka ze spektrum autyzmu – dlatego tak ważna jest możliwość postawienia trafnej diagnozy już na wczesnym etapie rozwoju.

Dla specjalistów zajmujących się diagnozą zaburzeń ze spektrum autyzmu szczególnie przydatne okazać się mogą następujące testy:

  • Zestaw Kwestionariuszy do Diagnozy Spektrum Autyzmu (ASRS) przeznaczony do pomiaru zachowań związanych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, takich jak problemy w zakresie umiejętności komunikacyjnych, deficyty uwagi, trudności w kontaktach z rówieśnikami i z dorosłymi. Narzędzie może być stosowane do diagnozy osób w wieku 2–5 i 6–18 lat. Wyniki uzyskane w kwestionariuszach, wypełnionych przez rodzica lub nauczyciela, pozwalają na opis różnych wymiarów funkcjonowania dziecka.

Więcej informacji o ASRS

  • Protokół obserwacji do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu (ADOS-2) pozwalający na diagnozowanie zaburzeń ze spektrum autyzmu, a także na ocenę zmian zachodzących w czasie czy w toku interwencji. Test przeznaczony jest do badania dzieci od 12 miesiąca życia, a także młodzieży i osób dorosłych. Narzędzie obejmuje zestaw prób prowokujących osobę badaną do określonych zachowań społecznych, co umożliwia obserwowanie jej w trakcie naturalnie przebiegającej interakcji z badającym.

Więcej informacji o ADOS-2

W przygotowaniu jest Wywiad do Diagnozy Autyzmu (ADI-R) tworzący razem z ADOS-2 „złoty standard” diagnozy autyzmu. ADI-R to częściowo ustrukturyzowany wywiad przeprowadzany z rodzicami lub opiekunami osoby diagnozowanej, służący do diagnozy autyzmu, pozwalający na różnicowanie ASD i innych zaburzeń rozwojowych. Planowane wydanie polskiej adaptacji testu w wersji zrewidowanej planowane jest pod koniec pierwszego półrocza 2021 r.

Więcej informacji o ADI-R

Powyższe narzędzia przeznaczone są nie tylko dla psychologów, ale także dla lekarzy pediatrów i psychiatrów, pielęgniarek pediatrycznych i psychiatrycznych oraz logopedów. Dokładne zasady dotyczące uprawnień do nabywania i stosowania testów są podane na stronie www.practest.com.pl przy opisie poszczególnych narzędzi.

W naszej Księgarni Symptomy oferujemy także szeroką gamę  książek związanych z tematyką autyzmu.

Wszystkie pozycje z kategorii książki sprzedajemy bez ograniczeń.

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu
wróć do listy

Secondary menu

płatności obsługuje payu