Sprzedaż

Księgarnia SYMPTOMY mieści się na ul. Belwederskiej 6A, 00-762 Warszawa.

Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek: 11.00 - 18.00

tel. (22) 841 37 65; fax. (22) 841 29 12;

testshop@practest.com.pl

 

Zasady nabywania testów i książek:

TESTY
 • sprzedajemy psychologom legitymującym się dyplomem ukończenia magisterskich studiów psychologicznych;

 • sprzedajemy profesjonalistom, którzy ukończyli wymagane dla danego narzędzia szkolenia (psychometria, szkolenie z samego narzędzia) - zgodnie z kategoriami dostępności testów, ustalonymi przez PTP;

 • sprzedajemy studentom posiadającym pisemne upoważnienie od promotora z pieczątką uczelni (dot. tylko sprzedaży arkuszy)

UWAGA! W związku z epidemią i utrudnieniami w otrzymaniu z uczelni upoważnień do nabycia arkuszy testowych, sprzedaż studentom tych arkuszy oraz testów  na Platformie Epsilon będzie prowadzona również na podstawie maila otrzymanego od promotora. Promotor może przesłać zbiorcze zapotrzebowanie dla studentów. Powinno być w nim imię i nazwisko studenta, adres e-mail studenta, nazwa testu (skrót) oraz liczba zamawianych arkuszy lub jednostek na Platformie. Promotor powinien podpisać się imieniem i nazwiskiem, podać nazwę uczelni i nazwę wydziału.
Upoważnienie należy przesłać bezpośredno do Działu Handlowego na adres testshop@practest.com.pl 

Sytuacja epidemiologiczna pozwala obecnie na przesłanie pocztą umowy powierzenia przetwarzania danych (niezbędnej, aby rozpocząć korzystanie z platformy Epsilon), w związku z tym chwilowo nie przyjmujemy skanów umowy z klauzulą. Prosimy o przesłanie jej na nasz adres w formie papierowej w 2 egzemplarzach lub z podpisem elektronicznym e-mailem.

KSIĄŻKI
 • są dostępne dla wszystkich. Sprzedaż prowadzimy w księgarni oraz wysyłkowo;
 • książki z wyprzedaży, z obniżoną nie podlegają reklamacjom. Nie dotyczy to książek pełnowartościowych nabywanych w promocjach.

UWAGA! Osoby reprezentujące firmy zatrudniające profesjonalistów, którzy posiadają uprawnienia do posługiwania się testami mogą dokonywać zakupu testów tylko na podstawie imiennego zamówienia/upoważnienia z reprezentowanej firmy. Zamówienie/upoważnienie musi być podpisane przez osobę, która testami będzie się posługiwać i której dyplom jest już zarejestrowany w naszym systemie.


Dostępność testów

W związku z dokonanymi przez Komisję do spraw Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego zmianami zasad dostępu do testów psychologicznych, Pracownia rozszerzyła ofertę testów dostępnych dla innych specjalistów, niż psycholodzy.

Testy w ofercie Pracowni zostały zgodnie z wytycznymi PTP podzielone na kategorie o zróżnicowanej dostępności:

 • A Dla psychologów; dla innych profesjonalistów Zobacz testy z kategorii A
 • A+ Dla psychologów; dla innych profesjonalistów po ukończonym szkoleniu z zakresu konkrtetnego testu Zobacz testy z kategorii A+
 • Dla psychologów; dla innych profesjonalistów po ukończonym szkoleniu/szkoleniach z dodatkowym podziałem na:
  • B1 – Testy wymagające ukończenia ogólnego szkolenia z psychometrii zakończonego egzaminem. Zobacz testy z kategorii B1
  • B2 - Testy wymagające ukończenia ogólnego szkolenia z psychometrii zakończonego egzaminem, a następnie szkolenia z zakresu konkretnego testu (lub grupy podobnych testów). Zobacz testy z kategorii B2
 • C – Tylko dla psychologów Zobacz testy z kategorii C

Dowiedz się więcej o kategoriach testów

Sprzedaż wysyłkowa - zasady zamawiania:

Prosimy o nie powielanie zamówień. Jeśli zamówienie zostało wysłane faxem, nie należy wysyłać go pocztą, czy zamawiać powtórnie poprzez księgarnię internetową lub e-mailem. Jeżeli z powodu podwójnie wysłanego zamówienia otrzymają Państwo towar dwa razy, reklamacja nie będzie uwzględniona. Również, kiedy dzwonią Państwo w sprawie przyspieszenia wysyłki, należy wyraźnie zaznaczyć, że prośba dotyczy zamówienia już wysłanego.

Jeśli kilka zamówień ma być wysłanych w jednej przesyłce, prosimy o informację w tej sprawie na każdym zamówieniu, zwłaszcza na pierwszym, wstrzymamy się wówczas z jego realizacją. Zwykle łączymy zamówienia do tego samego adresata, ale jeśli taka informacja nie znalazła sie na zamówieniu i paczki wysłane zostaną oddzielnie, klient opłaci koszty przesyłki każdej z nich.

NIE PRZYJMUJEMY ZAMÓWIEŃ TELEFONICZNIE.

E-MAILEM PRZYJMUJEMY JEDYNIE SCANY ZAMÓWIEŃ, PODPISANYCH PRZEZ PSYCHOLOGA  (przykładowy formularz zamówienia do pobrania powyżej).

 • przy pierwszym zakupie testów należy przedstawić dyplom ukończenia magisterskich studiów psychologicznych (ksero dyplomu można wczytać do danych rejestracyjnych lub przysłać skan mailem na adres testshop@practest.com.pl, lub przesłać kopię pocztą na nasz adres albo faxem na nr 22 841 29 12). Jeżeli w instytucji zmienia się psycholog, należy ponownie przedstawić dyplom ukończenia magisterskich studiów psychologicznych.
 • termin realizacji - do dwóch tygodni od dnia otrzymania zamówienia

UWAGA!!!! W związku ze sposobem zaokrąglania VATu wartości na fakturze przy zakupie kilku pozycji (lub kilku egzemplarzy tej samej pozycji) mogą różnić się od tych wynikających z arytmetycznego zliczenia wartości zamówienia. Jest to dopuszczalne (zgodne z Ustawą o Podatku VAT). Reklamacje faktur z powodu kilkugroszowych różnic nie będą uwzględniane. Płatność przelewem w odroczonym terminie możliwa jest wyłącznie po pozytywnej weryfikacji konta klienta- instytucji państwowej.

W związku ze zmianą od 1.01.2020r. przepisów dotyczących wystawiania faktur do paragonów informujemy, że chęć otrzymania faktury należy zgłosić przed rozpoczęciem zakupu. Nie mamy możliwości wpisania NIPu na paragon, w związku z tym po wystawieniu paragonu nie będzie możliwości otrzymania do niego faktury. Dotyczy to także zamówień wysyłkowych.

Opisy książek

Opisy książek umieszczone na naszej stronie pochodzą od wydawców (chyba, że zaznaczono inaczej).

 

Reklamacje

1. Kupujący ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki, skontrolować jakość otrzymanego towaru oraz sprawdzić, czy ilość i rodzaj towaru są zgodne z zamówieniem, i zgłosić ewentualną reklamację do Księgarni na adres e-mail: testshop@practest.com.pl.

2. Zgodnie z postanowieniami art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Kupujący będący konsumentem może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy. Bieg terminu do odstąpienia ustala się zgodnie z postanowieniami art. 28 ustawy o prawach konsumenta. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.

3. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik do Regulaminu i powinien zostać wysłany na adres Księgarni (ul. Belwederska 6A, 00-762 Warszawa).

4. Księgarnia ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, zwrócić Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru. Księgarnia dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

5. Księgarnia może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Księgarnię, Księgarnia nie jest zobowiązana do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7. Kupujący ma obowiązek zwrócić towar Księgarni lub przekazać osobie upoważnionej przez Księgarnię do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

8. Kupujący ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru, chyba że Księgarnia zgodziła się je ponieść lub nie poinformowała Kupującego o konieczności poniesienia tych kosztów.

9. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

10. Księgarnia odpowiada wobec Kupującego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne towaru na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego. Kupujący, który wykonuje swoje uprawnienia z tytułu rękojmi jest zobowiązany dostarczyć wadliwy towar na adres Księgarni (ul. Belwederska 6A, 00-762 Warszawa).

11. W przypadku gdy opakowanie przesyłki dostarczonej do Kupującego posiada jakiekolwiek oznaki uszkodzenia lub prób otwierania, Kupujący powinien odmówić przyjęcia przesyłki i sporządzić protokół szkody w obecności osoby dostarczającej przesyłkę.

12. Składając reklamację zakupionych towarów Kupujący powinien podać dokładny opis wady towaru, okoliczności jej wystąpienia, załączyć oryginalny dowód zakupu oraz wskazać rachunek bankowy na który miałyby zostać ewentualnie przelane środki pieniężne.

13. Księgarnia nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

14. Książki z wyprzedaży, z obniżoną nie podlegają reklamacjom. Nie dotyczy to książek pełnowartościowych nabywanych w promocjach.

 

Koszty wysyłki

Do 500 zł:

 • Paczka Pocztowa 48 – 13 zł
 • Paczka Pocztowa 48 (pobranie) – 17,99 zł
 • przesyłka kurierska – 19 zł
 • przesyłka kurierska (pobranie) – 24 zł


Powyżej 100 zł* - koszt przesyłki Paczką Pocztową 48 pokrywa Pracownia Testów Psychologicznych PTP;
Powyżej 750 zł* - wysyłka Paczką Pocztową 48 lub firmą kurierską, koszt pokrywa Pracownia Testów Psychologicznych PTP;

*obniżone progi od których dostępna jest bezpłatna wysyłka obowiązują przy zamówieniach złożonych od 1 lipca do 31 grudnia 2022 r.

Przy wyborze przesyłki kurierskiej prosimy o podanie numeru telefonu odbiorcy - bez numeru telefonu kurier nie przyjmuje przesyłki!
Koszty wysyłki za granicę ustalane są indywidualnie w zależności od kraju przeznaczenia i wagi paczki.

UWAGA! Jeżeli nie z naszej winy (np. nieodebranie paczki w terminie itp.) musimy wysyłać paczkę ponownie, KLIENT POKRYWA RZECZYWISTY (wg wagi paczki) KOSZT ZWROTU I PONOWNEJ WYSYŁKI (poczta + pakowanie).


FAKTURY: na fakturze komplety testów rozpisane są na poszczególne pozycje z uwagi na rózne stawki VAT. Nie możemy wpisać kompletu jako jednej pozycji na fakturze.

 

We wszelkich sprawach związanych z realizacją zamówień (reklamacje, pytania o zamówienia już złożone itp.) prosimy kontaktować się bezpośrednio z księgarnią - tel. 0-22 841 37 65 .

W przypadku pytań i wątpliwości związanych z rejestracją na stronie i funkcjonowaniem strony prosimy pisać na adres: testshop [at] practest.com.pl

 

 

Secondary menu

płatności obsługuje payu