SPR - Skala Postaw Rodzicielskich *

Autor:
Mieczysław Plopa (2008)
Wiek:
Dorośli
Procedura:
Badanie indywidualne lub grupowe, czas badania - nieograniczony; przeciętnie około 40 minut
Użytkownicy testu:
Psychologowie (wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych)
Kategoria testu:
C

Dowiedz się więcej o zasadach kategoryzacji testów

Kwestionariusz jest przeznaczony do badania postaw rodzicielskich.

Opis: kwestionariusz składa się z dwóch wersji - przeznaczonej do oceny postaw rodzicielskich matki oraz służącej ocenie postaw rodzicielskich ojca. Każdy z tych arkuszy zawiera po 50 stwierdzeń diagnostycznych grupujących się w pięć wymiarów odpowiadających pięciu postawom rodzicielskim: akceptacji-odrzucenia, nadmiernie wymagającej, autonomii, niekonsekwentnej, nadmiernie ochraniającej. Osoba badana ustosunkowuje się do każdego ze stwierdzeń na pięciostopniowej skali.

Rzetelność: wysokie wskaźniki zgodności wewnętrznej obu wersji - dla matek i dla ojców.

Trafność: potwierdzona trafność teoretyczna, na drodze analizy czynnikowej i korelacji z innymi kwestionariuszami: do oceny płci psychologicznej oraz do retrospektywnej oceny postaw rodzicielskich swoich rodziców; liczne dowody przemawiające za trafnością kryterialną (wyniki różnych grup specjalnych).

Normy: opracowane na podstawie wyników reprezentatywnej próby 3249 kobiet i 2786 mężczyzn; stenowe, opracowane osobno dla kobiet i mężczyzn różniących się wiekiem, wykształceniem, liczbą i wiekiem dzieci w rodzinie.

Zastosowanie: dla psychologów zajmujących się problematyką rodzinną i wychowawczą; do badań naukowych.

* Wydawcą testu jest VIZJA PRESS & IT

Cennik testów ważny od dnia 4.07.2021 r. do dnia 30.12.2021 r. Dotyczy to testów wydanych przez Pracownię. Ceny pozostałych testów (oznaczonych w spisie gwiazdką) mogą ulec zmianie. UWAGA!!! Komplet testu w fakturze rozpisany będzie na elementy z powodu zróżnicowanych stawek VAT. Podane ceny są cenami brutto, dlatego na fakturze mogą wystąpić groszowe różnice.
ELEMENT TESTU:CENA NETTO:CENA BRUTTO:VAT:
107.01zł
124.93zł
-
124.93zł

 

37.14zł
39.00zł
5%
39.00zł
21.40zł
26.32zł
23%
26.32zł
21.40zł
26.32zł
23%
26.32zł
13.59zł
16.71zł
23%
16.71zł
13.48zł
16.58zł
23%
16.58zł
 
Klienci kupujący ten produkt, kupowali także:

Secondary menu

płatności obsługuje payu