SKALA F - Skala Umiejętności Fonologicznych*

Autorzy opracowania i podręcznika:
Elżbieta Koźniewska, Andrzej Matuszewski (2003)
Wiek:
Uczniowie klas I - IV szkoły podstawowej
Procedura:
Badanie indywidualne; czas zależny od tempa pracy i umiejętności dziecka
Użytkownicy testu:
Psychologowie (wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych)
Kategoria testu:
C

Dowiedz się więcej o zasadach kategoryzacji testów

Test jest wynikiem adaptacji i psychometrycznego opracowania "Prób percepcji słuchowej wyrazów", autorstwa Barbary Zakrzewskiej. Służy do oceny umiejętności fonologicznych i metafonologicznych.

Opis: Test zawiera trzy typy zadań, które wymagają: syntezy słuchowej wyrazów (10 zadań), analizy słuchowej wyrazów (10 zadań) oraz różnicowania słuchowego wyrazów (48 zadań). Wyniki podlegają analizie ilościowej i jakościowej.

Rzetelność: wysokie współczynniki stabilności bezwzględnej i zgodności wewnętrznej.

Trafność: korelacje z wynikami Testów czytania i pisania dla klas I - III oraz ocenami szkolnymi potwierdzają trafność diagnostyczną i prognostyczną narzędzia.

Normy: stenowe dla sześciu przedziałów wieku od 6;10 do 10;9, opracowane na próbie ogólnopolskiej obejmującej 400 uczniów klas I - IV szkoły podstawowej (200 chłopców i 200 dziewcząt).

Zastosowanie: w ocenie gotowości szkolnej i diagnozie trudności w nauce czytania i pisania.

*Wydawcą testu jest Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej

Cennik testów ważny od dnia 4.07.2021 r. do dnia 30.12.2021 r. Dotyczy to testów wydanych przez Pracownię. Ceny pozostałych testów (oznaczonych w spisie gwiazdką) mogą ulec zmianie. UWAGA!!! Komplet testu w fakturze rozpisany będzie na elementy z powodu zróżnicowanych stawek VAT. Podane ceny są cenami brutto, dlatego na fakturze mogą wystąpić groszowe różnice.
ELEMENT TESTU:CENA NETTO:CENA BRUTTO:VAT:
10.00zł
12.30zł
23%
12.30zł
 
Klienci kupujący ten produkt, kupowali także:

Secondary menu

płatności obsługuje payu