SCID-5-PD

Podtytuł: 
Ustrukturalizowany Wywiad Kliniczny do Badania Zaburzeń Osobowości DSM-5
Autorzy: 
Michael B. First, Janet B.W. Williams, Lorna Smith Benjamin, Robert L. Spitzer

Ustrukturalizowany Wywiad Kliniczny do Badania Zaburzeń Osobowości według DSM-5 SCID-5-PD jest półustrukturalizowanym wywiadem diagnostycznym dla klinicystów i badaczy przeznaczonym do diagnozy dziesięciu zaburzeń osobowości (wiązki A, B i C) uwzględnionych w DSM-5, a także innego określonego zaburzenia osobowości. SCID-5-PD jest tak pomyślany, by służył budowaniu dobrej relacji z badanym. Może być stosowany do rozpoznawania zaburzeń osobowości i diagnozowania ich w sposób kategorialny (występuje/nie występuje) lub profilowy.

SCID-5-PD jest zaktualizowaną wersją Ustrukturalizowanego Wywiadu Klinicznego do Badania Zaburzeń Osobowości z Osi II DSM-IV (SCID-II). Nazwa SCID-5-PD odzwierciedla rezygnację w DSM-5 z podziału zaburzeń na osie. Chociaż kryteria zaburzeń osobowości z DSM-IV nie zostały zmienione w DSM-5, pytania wywiadu SCID-5-PD zostały starannie przejrzane i zmodyfikowane tak, by jak najlepiej ujmowały konstrukty opisane w kryteriach diagnostycznych. W SCID-5-PD dodano również możliwość analizy profilowej.

SCID-5-PD zawiera Przesiewowy Kwestionariusz Osobowości SCID-5-SPQ, przydatne narzędzie samoopisowe dla pacjentów lub badanych. SCID-5-SPQ może służyć do badań przesiewowych; jego wypełnienie zajmuje badanemu około 20 minut; pomaga on zaoszczędzić czas przeznaczony na wywiad.
SCID-5-PD będzie wartościowym narzędziem, pomagającym klinicystom i badaczom bardziej trafnie i precyzyjnie diagnozować zaburzenia osobowości.


Narzędzie trafi do sprzedaży w drugim kwartale 2018 r .(przełom maja i czerwca).

Obrazki: 
wróć

Secondary menu

płatności obsługuje payu