RVS - Skala Wartości Rokeacha

Autor testu:
Milton Rokeach
Polska adaptacja:
Pracownia Testów Psychologicznych PTP
Podręcznik:
Aleksandra Jaworowska, Anna Matczak, Joanna Bitner (2011)
Wiek:
Młodzież, dorośli
Procedura:
Badanie indywidualne lub grupowe; bez ograniczenia czasu; przeciętnie 15–20 minut.
Szczególnie przydatne dla:
Psychologowie, inni specjaliści (pedagodzy, socjolodzy, filozofowie) wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych, pedagogicznych, socjologicznych, filozoficznych
Kategoria testu:
A

Dowiedz się więcej o zasadach kategoryzacji testów

Opis: Skala składa się z listy 18 wartości ostatecznych i 18 wartości instrumentalnych, jak w oryginalnej wersji G. Zadanie badanego polega na porangowaniu wartości ze względu na ich ważność. Rangowania dokonuje się oddzielnie dla listy wartości ostatecznych i instrumentalnych. Skala służy do badania systemu wartości.

Rzetelność: Rzetelność oceny poszczególnych wartości szacowana na podstawie stabilności bezwzględnej jest zróżnicowana – na ogół umiarkowanie wysoka dla wartości najbardziej i najmniej cenionych oraz niska dla wartości zajmujących środkowe miejsca w hierarchii. Stabilność całych systemów wartości jest wyższa dla wartości ostatecznych i niższa – dla wartości instrumentalnych.

Trafność: Trafność teoretyczną sprawdzano poszukując zależności między cenionymi wartościami a poczuciem umiejscowienia kontroli, potrzebą aprobaty społecznej, inteligencją emocjonalną i cechami osobowości mierzonymi kwestionariuszami EPQ-R oraz IVE. Wykazano również istotne różnice w cenionych wartościach między grupami zawodowymi.

Normy: Próba normalizacyjna objęła młodzież i dorosłych w wieku 16–61 lat. Funkcję norm pełnią mediany i średnie z rang przypisanych poszczególnym wartościom przez grupy zróżnicowane ze względu na wiek, płeć, poziom wykształcenia i charakter pracy zawodowej.

Zastosowanie: Przede wszystkim do celów badawczych

Materiały:

  • Komplet (podręcznik, 25 arkuszy)
  • Podręcznik
  • Arkusze (25 egz.)

 


Cennik testów ważny od dnia 1.07.2022 r. do dnia 31.12.2022r. Dotyczy to testów wydanych przez Pracownię. Ceny pozostałych testów (oznaczonych w spisie gwiazdką) mogą ulec zmianie. UWAGA!!! Komplet testu w fakturze rozpisany będzie na elementy z powodu zróżnicowanych stawek VAT. Podane ceny są cenami brutto, dlatego na fakturze mogą wystąpić groszowe różnice.
ELEMENT TESTU:CENA NETTO:CENA BRUTTO:VAT:
225.33zł
240.55zł
-
240.55zł
203.35zł
213.52zł
5%
213.52zł
21.98zł
27.03zł
23%
27.03zł
 
Klienci kupujący ten produkt, kupowali także:

Secondary menu

płatności obsługuje payu