Rozwojowe i indywidualne zróżnicowanie operacyjności myślenia konkretnego a diagnoza możliwości intelektualnych

Typ:
Książka
Dostępność:
Produkt dostępny
Autor/Autorzy:
ISBN:
83-88242-90-3
75.39zł


„W pracy omówiono zwięźle Piagetowską teorię rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem stadium operacji konkretnych, oraz współczesne tendencje w zakresie diagnozy intelektu. Na tym tle Autorka przedstawiła wyniki swoich badań prowadzonych za pomocą testów DMI-2, które mierzą zdolności do myślenia operacyjnego u dzieci w wieku szkolnym. Pierwsza część prezentowanych danych dotyczy zmian rozwojowych w operacyjności myślenia, ujawniających się przy porównywaniu rozwiązań podawanych przez dzieci reprezentujące kolejne poziomy wieku, wyróżnione w przedziale od 6 do 13 lat. Porównania te dotyczyły zarówno wyników ilościowych testu, jak i rodzaju popełnianych błędów oraz sposobu uzasadniania przez badanych wybieranych odpowiedzi. Okazało się, że na podstawie uzyskiwanych od dzieci uzasadnień można ocenić poziom rozwojowego zaawansowania zdolności operowania klasami i relacjami, które są podstawowymi strukturami logicznymi organizującymi czynności umysłowe w okresie operacji konkretnych.

Druga część danych empirycznych dotyczy różnic indywidualnych w wynikach testów DMI-2. W analizach uwzględniono takie potencjalne wyznaczniki tych różnic, jak inteligencja, styl poznawczy (refleksyjność-impulsywność) i płeć.

Na koniec przedstawiono argumenty przemawiające za diagnostycznym znaczeniem operacyjności myślenia, mierzonej testami DMI-2, jako wskaźnika ogólnych możliwości intelektualnych dzieci w wieku szkolnym.”

Klienci kupujący ten produkt, kupowali także:

Secondary menu

płatności obsługuje payu