RHLB-PL - Bateria Testów do Badania Funkcji Językowych i Komunikacyjnych Prawej Półkuli Mózgu

Autor:
Karen Bryan
Polska adaptacja:
Emilia Łojek
Wiek:
Młodzież, dorośli
Procedura:
Badanie indywidualne lub grupowe; bez ograniczenia czasu - przeciętnie 60 minut
Szczególnie przydatne dla:
Psychologowie (wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych), neurologopedzi – po odbyciu szkolenia
Kategoria testu:
B2

Dowiedz się więcej o zasadach kategoryzacji testów

Bateria służy do diagnozy deficytów neuropsychologicznych, zwłaszcza językowych i komunikacyjnych, u osób z dysfunkcjami prawej półkuli mózgu.

Opis: RHLB-PL składa się z następujących 11 testów: Test Wnioskowania, Test Leksykalno-Semantyczny, Test Humoru, Test Komentarzy, Test Metafor Rysunkowych, Test Metafor Pisanych, Test Wyjaśnień Metafor Rysunkowych, Test Wyjaśnień Metafor Pisanych, Test Prozodii Emocjonalnej, Test Prozodii Językowej, Analiza Dyskursu. Materiał testowy jest zróżnicowany i stanowią go: słowne opisy różnych sytuacji (w testach: Wnioskowania, Humoru, Metafor Pisanych), obrazki (w testach: Leksykalno-Semantycznym i Metafor Rysunkowych), nagranie ze zdaniami złożonymi z pseudosłów (w testach prozodii). Większość pomocy znajduje się w zeszycie testowym, zadania w testach prozodii nagrane są na płytę CD. Zadaniem osoby badanej jest udzielenie odpowiedzi na pytania odnoszące się do przedstawionej sytuacji w Teście Wnioskowania, wybranie obrazka odpowiadającego słowu wypowiadanemu przez badającego w Teście Leksykalno-Semantycznym, wybranie jednej odpowiedzi wskazującej na rozumienie humoru i metafor w testach je mierzących, wskazanie zabarwienia emocjonalnego i trybu w jakim wypowiadanej jest zdanie w testach prozodii. Ponadto badający zapisuje komentarze spontanicznie wypowiadane przez badanego, prosi o wyjaśnienie metafor oraz ocenia dyskurs. Niektóre testy w baterii poprzedzone są zadaniami przykładowymi.

Rzetelność: wysoka stabilność oraz duża zgodność między ocenami sędziów kompetentnych, zgodność wewnętrzna - niska w przypadku osób zdrowych lecz zadowalająca w grupach klinicznych.

Trafność: wyniki potwierdziły wysoką trafność diagnostyczną baterii. Umożliwia ona rozróżnienie pomiędzy osobami zdrowymi a pacjentami z dysfunkcjami mózgu o odmiennych etiologiach i lokalizacjach uszkodzenia. Jest także trafnym narzędziem różnicującym pacjentów z uszkodzeniami prawostronnymi mózgu od osób z lezjami po lewej stronie i chorych z różnym stopniem choroby otępiennej. Analiza czynnikowa umożliwiła pogrupowanie testów w pięć stosunkowo niezależnych zdolności, dając dodatkowe możliwości interpretacyjne.

Normy: dla osób z uszkodzoną prawą półkulą mózgu.

Zastosowanie: diagnoza różnicowa w przypadku różnych chorób mózgu.

Materiały:

  • Komplet (podręcznik z polską normalizacją, podręcznik oryginalny, zeszyt testowy, płyta CD, dwie plansze do testów prozodii, trzy plansze dla badającego, 25 arkuszy zapisu – część I, 25 arkuszy zapisu – część II, 25 arkuszy wyników)
  • Podręcznik z polską normalizacją
  • Podręcznik oryginalny (tłumaczenie)
  • Plansze dla badającego (kpl. 3 egz.)
  • Plansze do testów prozodii (kpl. 2 egz.)
  • Arkusze zapisu – część I (25 egz.)
  • Arkusze zapisu – część II (25 egz.)
  • Arkusz wyników (25 egz.)
  • Zeszyt testowy
  • Płyta CD z nagranymi testami prozodii


 ZAPRASZAMY NA SZKOLENIA:

Stosowanie i interpretacja Baterii do Badania Funkcji Językowych i Komunikacyjnych Prawej Półkuli Mózgu (RHLB-PL)

W przypadku użytkowników niebędących psychologami do zakupu RHLB-PL niezbędne jest zaliczenie szkolenia z podstaw psychometrii (zakończonego  egzaminem) oraz szkolenia Stosowanie i interpretacja Baterii do Badania Funkcji Językowych i Komunikacyjnych Prawej Półkuli Mózgu (RHLB-PL) (zakończonego pracą zaliczeniową).
Udział psychologa w szkoleniu nie jest konieczny do zakupu testu. Ma na celu zapoznanie się z nowym narzędziem lub rozwinięcie umiejętności związanych ze stosowaniem i interpretacją testu.

Testy w diagnozie neuropsychologicznej – przegląd metod

Szkolenie jest dostępne wyłącznie dla psychologów po ukończonych studiach magisterskich z psychologii.


Cennik testów ważny od dnia 1.01.2022 r. do dnia 30.06.2022r. Dotyczy to testów wydanych przez Pracownię. Ceny pozostałych testów (oznaczonych w spisie gwiazdką) mogą ulec zmianie. UWAGA!!! Komplet testu w fakturze rozpisany będzie na elementy z powodu zróżnicowanych stawek VAT. Podane ceny są cenami brutto, dlatego na fakturze mogą wystąpić groszowe różnice.
ELEMENT TESTU:CENA NETTO:CENA BRUTTO:VAT:
816.76zł
942.92zł
-
942.92zł
227.62zł
239.00zł
5%
239.00zł
115.09zł
120.84zł
5%
120.84zł
191.43zł
235.46zł
23%
235.46zł
61.62zł
75.79zł
23%
75.79zł
33.77zł
41.54zł
23%
41.54zł
28.13zł
34.60zł
23%
34.60zł
78.03zł
95.98zł
23%
95.98zł
61.96zł
76.21zł
23%
76.21zł
19.11zł
23.50zł
23%
23.50zł
 
Klienci kupujący ten produkt, kupowali także:

Secondary menu

płatności obsługuje payu