Psychoterapia poznawczo-behawioralna

Teoria i praktyka

Psychoterapia poznawczo-behawioralna
Typ:
Książka
Dostępność:
Produkt niedostępny
Wydawca:
Rok:
2 008
ISBN:
83-61269-04-5
Format:
16,5×23,5cm
Oprawa:
Miękka
Liczba stron:
291
42.00zł

Książka Agnieszki Popiel i Ewy Pragłowskiej jest pierwszym polskim podręcznikiem psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Autorki - znane specjalistki w tej dziedzinie - szczegółowo omawiają założenia teoretyczne podejścia poznawczo-behawioralnego, prezentują modele wybranych zaburzeń, zasady pracy terapeutycznej, techniki poznawcze i behawioralne oraz wyniki badań nad skutecznością tej formy terapii, opartej na danych naukowych. Znakomity podręcznik akademicki, źródło wiedzy dla psychoterapeutów, psychologów, lekarzy i osób szkolących się w zakresie psychoterapii. Książka zawiera także obszerny angielsko-polski słowniczek terminów, użyteczny m.in. dla tłumaczy publikacji poświęconych terapii poznawczo-behawioralnej.

„Jak w każdej formie sztuki praktyka prowadzi do umiejętności. Niniejsza książka będzie świetnym przewodnikiem dla osób zainteresowanych wspinaniem się na coraz wyższe piętra umiejętności terapeutycznych. Należy jednak pamiętać, że przewodnik nie jest tym samym, co podróż. Ci, którzy odważą się podjąć ryzyko wspinaczki, zostaną nagrodzeni najbardziej interesującą podróżą, jeśli tylko będzie im towarzyszył odpowiedni przewodnik".
Z przedmowy prof. Eduarda Keegana

„Książka jest podręcznikiem psychoterapii poznawczo-behawioralnej, dobrze dostosowanym do potrzeb polskiego czytelnika. Jej treść obejmuje (1) teoretyczne źródła terapii poznawczo-behawioralnej, (2) podstawowe informacje dla praktyka zamierzającego posługiwać się tą metodą pracy psychoterapeutycznej oraz (3) dane empiryczne z badań nad tą formą psychoterapii. [...] Podręcznik ten pozytywnie wyróżnia się wśród znanych mi prac z tego zakresu w naszym kraju".
Z recenzji prof. Lidii Grzesiuk

„Oprócz wysokich wartości merytorycznych [...] książka ta ma wybitne walory dydaktyczne. Po pierwsze, zawiera bardzo kompetentny opis terapii poznawczej, oparty na najnowszej literaturze oraz bogatym dorobku klinicznym, dokonany przez najwybitniejszych polskich ekspertów w dziedzinie tego kierunku psychoterapii. Po drugie, treść tego podręcznika dobrze koresponduje z wymogami programowymi na kierunkach studiów, takich jak psychologia kliniczna, psychiatria czy pedagogika specjalna - podręcznik może być w całości umieszczony w kanonie lektur w ramach tych kierunków".
Z recenzji prof. Grzegorza Sędka

O Autorkach:
Agnieszka Popiel
doktor nauk medycznych, psychiatra, psychoterapeuta (PTTPB, SITCC), superwizor psychoterapii (PTTPB).
Praktykę kliniczną rozpoczęła w II Klinice Psychiatrycznej Akademii Medycznej w Warszawie u prof. Z. Bizonia. Obecnie adiunkt i członek Interdyscyplinarnego Centrum Stosowanych Badań Poznawczych w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Inicjatorka powstania i współzałożycielka Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB), przewodnicząca zarządu i reprezentant Towarzystwa na forum European Association for Cognitive and Behavioural Therapies.

Ewa Pragłowska
doktor nauk humanistycznych (PAN, Ph.D. - University of Toronto), specjalista psychologii klinicznej, psychoterapeuta (PTTPB i PTP, SITCC), superwizor psychoterapii (PTTPB). Praktykę kliniczną rozpoczęła w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie u prof. S. Pużyńskiego. Do 2005 roku adiunkt w Oddziale Chorób Afektywnych II Kliniki Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, od 1997 roku wykłada w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Członek Interdyscyplinarnego Centrum Stosowanych Badań Poznawczych w SWPS. Współzałożycielka Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, obecnie sekretarz Komisji Naukowo-Dydaktycznej.

Autorki współpracują od 1998 roku. Kształciły się w terapii poznawczo-behawioralnej pod kierunkiem specjalistów z Włoch i USA. Uzyskały certyfikaty Societa Italiana di Terapia Comportamentale e Cognitiva (SITCC). Od wielu lat zajmują się psychoterapią poznawczo-behawioralną w praktyce klinicznej, badawczej, działalności organizacyjnej i dydaktycznej. Są autorkami publikacji naukowych, popularyzatorskich i wystąpień kongresowych, redaktorami naukowymi tłumaczeń na język polski książek z zakresu terapii poznawczej. W latach 2002-2007 kierowały działalnością edukacyjną Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Centrum CBT w Warszawie. Po odejściu z Centrum CBT od 2007 roku kierują studiami podyplomowymi w terapii poznawczo-behawioralnej w SWPS. Prowadzą badania nad skutecznością psychoterapii poznawczo-behawioralnej w ramach Interdyscyplinarnego Centrum Genetyki Zachowania Uniwersytetu Warszawskiego.

Spis treści

Przedmowa
Od autorek

Część I. Założenia teoretyczne psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Rozwój nurtu terapii poznawczych i behawioralnych na świecie i w Polsce
- Rozdział 1. Psychoterapia poznawczo-behawioralna - wyjaśnienia terminologiczne
- Rozdział 2. Rzut oka na historię. Psychologia poznawcza i behawioryzm a psychoterapia poznawczo-behawioralna
--Psychoterapia poznawczo-behawioralna na świecie
--Psychoterapia poznawczo-behawioralna w Europie
--Psychoterapia poznawczo-behawioralna w Polsce
--Psychoterapia poznawczo-behawioralna a integracja w psychoterapii
-Rozdział 3. Założenia teoretyczne psychoterapii poznawczo-behawioralnej
--Modele Ellisa i Becka - procesy poznawcze w praktyce klinicznej
--Myśli automatyczne
--Schematy poznawcze
--Zniekształcenia poznawcze
--Specyficzność poznawcza stanów psychopatologicznych i modele zaburzeń psychicznych
--Modele poznawcze zaburzeń afektywnych - depresja
--Modele poznawcze zaburzeń lękowych
--Modele poznawcze zaburzeń osobowości

Część II. Praktyka psychoterapii poznawczo-behawioralnej
- Rozdział 4. Cechy procesu terapeutycznego w psychoterapii poznawczo-behawioralnej
--Określenie celu, problemu w osiągnięciu go i ukierunkowanie na jego rozwiązanie
--Dobór metod na podstawie dynamicznie tworzonej konceptualizacji problemu pacjenta
--Skupienie na teraźniejszości
--Nadanie struktury procesowi terapii i każdej sesji terapeutycznej
--Relacja terapeutyczna
--Współpraca pacjenta i terapeuty
--Psychoedukacja
--Techniki terapeutyczne
--Ograniczenie terapii w czasie
--Wyposażenie pacjenta w wiedzę i narzędzia autoterapii
- Rozdział 5. Pierwszy etap psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Rozpoznanie
--Konceptualizacja problemu i diagnoza kliniczna
--Określenie problemu („co?")
--Pierwszy poziom konceptualizacji problemu („jak?")
--Drugi poziom konceptualizacji problemu („dlaczego"?}
--Cele terapii
--Protokół rozbieżności
-Rozdział 6. Drugi etap psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Realizacja celów
--Plan interwencji terapeutycznych
--Kontrakt terapeutyczny i informacje o terapii
--Techniki terapeutyczne
--Techniki poznawcze
--Techniki behawioralne
--Praca osobista - zadania terapeutyczne
-Rozdział 7. Trzeci etap psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Sprawdzenie i utrwalenie osiągnięć
--Zapobieganie nawrotom
--Weryfikacja rezultatów terapii
--SOS, czyli między innymi o zjawisku oporu w terapii poznawczo-behawioralnej
--Zakończenie terapii
-Rozdział 8. Umiejętności terapeuty poznawczo-behawioralnego

Część III. Weryfikacja empiryczna
-Rozdział 9. Dane naukowe. Praktyka oparta na badaniach i badania oparte na praktyce
--Nauka, praktyka i polityka
--Praktyka oparta na badaniach naukowych i badania oparte na praktyce
--Zakres zmiany mierzony w badaniach nad psychoterapią
--Mechanizmy zmiany obserwowane w badaniach nad psychoterapią
--Trwałość rezultatów psychoterapii
--Możliwość uogólniania wniosków z badań naukowych na praktykę kliniczną
--Zakończenie. Konteksty psychoterapii poznawczo-behawioralnej
--Terapia poznawczo-behawioralna a inne szkoły terapii
--„Płytka" czy „głęboka"?
--Lepsza czy gorsza?
--Wąska i specjalistyczna czy całościowa?
--Modyfikacja sposobu myślenia pacjenta w terapii poznawczo-behawioralnej - cel czy środek?
--Zmiana przekonań a kwestie relatywizmu
--Terapia poznawczo-behawioralna a kwestia duchowości
--Niektóre etyczne aspekty spotkania pacjenta i terapeuty poznawczo-behawioralnego - granice relacji terapeutycznej
--Zalecana literatura dla terapeutów
--Biblioterapia. Przykłady lektur do pracy osobistej pacjentów

Aneks. Formularze do wykorzystania na użytek praktyki

Słowniczek terminów angielsko-polski

Bibliografia

Indeks nazwisk

Indeks rzeczowy

 

Klienci kupujący ten produkt, kupowali także:

Secondary menu

płatności obsługuje payu