PSI-4 Inwentarz Stresu Rodzicielskiego

Autorzy: 
Richard R. Abidin

Narzędzie przeznaczone jest do pomiaru nasilenia stresu rodzicielskiego rozumianego jako zbiór procesów prowadzących do awersyjnych reakcji psychologicznych i fizjologicznych, wynikających z próby dostosowania się danej osoby do wymagań, jakie stawia przed nią rodzicielstwo. Inwentarz skupia się na trzech głównych jego źródłach: związanych z cechami dziecka, związanych z cechami rodzica oraz czynnikami sytuacyjnymi/demograficznymi.

PSI-4 składa się ze 120 pozycji, z których 101 wchodzi w skład dwóch skal głównych – skali Rodzic i skali Dziecko. Skale te mierzą nasilenie cech, które mogą przyczynić się do nasilenia stresu – odpowiednio u rodzica i dziecka. Pozostałe 19 pozycji tworzy dodatkową skalę Stresorów Życiowych, pozwalającą na identyfikację źródeł stresu spoza systemu rodzic-dziecko (np. utrata pracy, śmierć członka rodziny, rozwód).

Narzędzie posiada wersję skróconą, składającą się z 36 pozycji. Wypełnienie wersji skróconej zajmuje przeciętnie 10 minut. Pozwala na szybkie dokonanie wstępnej oceny głównych wymiarów stresu i zasugerowanie dalszej diagnostyki.

Badania normalizacyjne PSI-4 rozpoczną się pod koniec 2018 r.

Zobacz ulotkę


wróć

Secondary menu

płatności obsługuje payu