(Przed)wczesne macierzyństwo - perspektywa biograficzna. Diagnoza, pomoc i wsparcie

(Przed)wczesne macierzyństwo - perspektywa biograficzna. Diagnoza, pomoc i wsparcie
Typ:
Książka
Dostępność:
Produkt dostępny
Wydawca:
Rok:
2016
Wydanie:
I
ISBN:
978-83-232-3096-0
Format:
17.0x24.0cm
Oprawa:
Miękka
Liczba stron:
300
26.00zł

Przedmiotem badań prezentowanej monografii jest świat młodych dziewcząt, wychowanek placówek opiekuńczo-wychowawczych, doświadczonych (przed)wczesną ciążą i wynikającym z niej (przed)wczesnym obowiązkiem macierzyńskim. W polskiej literaturze dotyczącej nauk społecznych problem (przed)wczesnego macierzyństwa należy do zagadnień mało znanych i rzadko opisywanych, zdecydowanie częściej jest on tematem prac lekarzy. Tymczasem każdego roku w naszym kraju przychodzą na świat dzieci powite przez matki, które same są jeszcze dziećmi. Jak zauważają znawcy problematyki, statystyki w Polsce nie uwzględniają całości zjawiska, a dostępne dane budzą niepokój: rocznik demograficzny Głównego Urzędu Statystycznego wskazuje na ponad szesnaście tysięcy urodzeń przez nastolatki w 2011 roku. W prezentowanych badaniach skoncentrowano się wokół następujących zagadnień: kryzysu podwójnego uwikłania biograficznego spowodowanego przedwczesną ciążą i jednoczesnym umieszczeniem w placówce opiekuńczo-wychowawczej; funkcjonowania w nowej roli (pełnienia obowiązków macierzyńskich, godzenia roli matki z rolą uczennicy i innymi charakterystycznymi dla adolescenta rolami społecznymi); reakcji najbliższego otoczenia; oceny przez małoletnie matki roli placówki opiekuńczo-wychowawczej i innych instytucjonalnych czy pozainstytucjonalnych form wsparcia, w tym ich postulatów i oczekiwań w zakresie wsparcia społecznego.
Aby uzyskać odpowiedzi na postawione pytania, w pracy zastosowano jakościowy sposób prowadzenia badań, wykorzystując metodę biograficzną. Taka weryfikacja empirycznych danych pozwala ukazać subiektywne, niemierzalne zjawiska, a dzięki autentycznemu spotkaniu badacza z badanym możliwe staje się poznanie doświadczeń konkretnych osób – w omawianym przypadku małoletnich matek – w ich środowisku życia.

Klienci kupujący ten produkt, kupowali także:

Secondary menu

płatności obsługuje payu