PRF - Lista Oczekiwań Pacjenta

Autorzy testu:
Peter Salmon, John Quine
Autor adaptacji:
Zygfryd Juczyński
Wiek:
Dorośli
Procedura:
Badanie indywidualne lub grupowe; bez ograniczenia czasu - przeciętnie 10 minut
Szczególnie przydatne dla:
Psychologowie, socjologowie, pedagodzy, psychoterapeuci, personel medyczny, pracownicy ochrony i promocji zdrowia (wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych, socjologicznych, pedagogicznych, medycznych lub ochrony i promocji zdrowia)
Kategoria testu:
A

Dowiedz się więcej o zasadach kategoryzacji testów

Narzędzie jest częścią zbioru "NPPPZ - Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia" Zygfryda Juczyńskiego.

Opis: PRF jest narzędziem, które powinno być wypełniane przez pacjenta na krótko przed kontaktem z lekarzem ogólnym. Składa się z 18 stwierdzeń dotyczących różnych powodów aktualnego zgłoszenia się do lekarza ogólnego. Stwierdzenia wchodzą z skład trzech czynników odnoszących się do oczekiwań związanych z wyjaśnieniem choroby, poszukiwaniem wsparcia oraz uzyskaniem informacji na temat badań i leczenia.

Rzetelność: Współczynniki alfa Cronbacha dla PRF, na podstawie wyników badania 85 pacjentów są wysokie dla każdej z trzech skal, tj.: 0,80 dla oczekiwania wyjaśnienia choroby, 0,84 dla poszukiwania wsparcia emocjonalnego oraz 0,76 dla oczekiwania informacji nt. badań i leczenia. Podobnie dla całej Listy (0,88).

Trafność: Wyniki PRF korelowały zgodnie z oczekiwaniami z oceną zadowolenia z wizyty oraz stopniem spełnienia oczekiwań przez lekarza, wyrażonym na 10-stopniowej skali tuż po wyjściu z gabinetu lekarskiego, a także z wynikami Wielowymiarowej Skali Umiejscowienia Kontroli Zdrowia – MHLC.

Normy: Skala nie posiada norm. Uzyskany wynik można porównać ze średnim wynikiem w poszczególnych skalach uzyskanym w badaniu 185 pacjentów.

Zastosowanie: Lista jest przeznaczona dla lekarzy pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej i służy do oceny, w jakim stopniu zgłaszający się pacjent oczekuje pomocy polegającej na wyjaśnieniu choroby, uzyskaniu informacji dotyczącej leczenia oraz wsparciu emocjonalnym.

Cennik testów ważny od dnia 4.07.2021 r. do dnia 30.12.2021 r. Dotyczy to testów wydanych przez Pracownię. Ceny pozostałych testów (oznaczonych w spisie gwiazdką) mogą ulec zmianie. UWAGA!!! Komplet testu w fakturze rozpisany będzie na elementy z powodu zróżnicowanych stawek VAT. Podane ceny są cenami brutto, dlatego na fakturze mogą wystąpić groszowe różnice.
ELEMENT TESTU:CENA NETTO:CENA BRUTTO:VAT:
11.39zł
14.01zł
23%
14.01zł
191.44zł
201.01zł
5%
201.01zł
 
Klienci kupujący ten produkt, kupowali także:

Secondary menu

płatności obsługuje payu