Osobowość wybitnych aktorów polskich

Studium różnic międzygeneracyjnych

Osobowość wybitnych aktorów polskich
Typ:
Książka
Dostępność:
Produkt dostępny
Autor/Autorzy:
Wydawca:
Rok:
2 008
Wydanie:
I
ISBN:
83-7383-331-9
Oprawa:
Miękka
Liczba stron:
249
39.90zł

Książka Barbary Mróz nawiązuje do badań psychologicznych wybitnych aktorów polskich przeprowadzonych w okresie międzywojennym przez I. Filozofówną. Autorka wykazuje się nie tylko dużą erudycją w zakresie prezentowanej problematyki, lecz także umiejętnością jej prezentacji w sposób interesujący i przekonujący odnośnie do jej znaczenia w realizacji podjętego celu badawczego.
Jako bezpośredni cel badań Autorka wyznaczyła sobie określenie wybranych podstawowych wymiarów osobowości aktorów w aspekcie hierarchii preferowanych wartości, poczucia sensu życia, obrazu własnego Ja oraz sfery emocjonalno-wolitywnej, korzystając z dobrze dobranych narzędzi pomiaru psychologicznego: Kwestionariusza wartości M. Rokeacha, Skali sensu życia (PIL) J.C. Crumbaugha i L.T. Maholicka, Testu przymiotnikowego (ACL) H. Gougha i A. Heilbruna oraz metody projekcyjnej, Testu H. Rorschacha.
Autorka wykorzystała narzędzia psychologiczne w badaniach grupy wybitnych aktorów polskich (40 osób) oraz dwu 40-osobowych grup wyróżniających się poziomem uzdolnień aktorskich studentów PWST i AT. Tego rodzaju organizacja badań miała na celu określenie poziomu osobowościowych różnic międzygeneracyjnych oraz wpływ systemu wartości na poczucie sensu życia, obrazu siebie i sferę emocjonalno-motywacyjnego funkcjonowania oraz rozwoju artystycznych zdolności aktorskich u badanych osób.

 

 

Klienci kupujący ten produkt, kupowali także:

Secondary menu

płatności obsługuje payu