OMNIBUS - Test Inteligencji OMNIBUS

Autorzy testu:
Anna Matczak, Aleksandra Jaworowska, Anna Ciechanowicz
Autorzy podręcznika:
Aleksandra Jaworowska, Anna Matczak (2002)
Wiek:
Studenci, dorośli z wyższym wykształceniem
Procedura:
Badanie grupowe; czas ograniczony - 60 minut
Użytkownicy testu:
Psychologowie (wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych)
Kategoria testu:
C

Dowiedz się więcej o zasadach kategoryzacji testów

OMNIBUS jest testem służącym do pomiaru inteligencji ogólnej. Oprócz wyniku ogólnego można uzyskać dwa wyniki czynnikowe: Rozumowanie i Wiedza.

Opis: Omnibus składa się z 60 zadań. Są to: antonimy, analogie werbalne, szeregi liczb, wyrażenia frazeologiczne i sylogizmy. Wszystkie zadania mają charakter zamknięty; badany wybiera poprawną odpowiedź spośród podanych pięciu (lub trzech) możliwości. Odpowiedzi zaznacza się na oddzielnym arkuszu. Wynikiem ogólnym w teście jest liczba poprawnych odpowiedzi.

Rzetelność: zadowalająca zgodność wewnętrzna wyniku ogólnego.

Trafność: wyniki Omnibusa korelują dodatnio z wynikami innych testów inteligencji (TMS Plus, APIS-Z). O trafności teoretycznej Omnibusa świadczy też wzrastanie wyników z wiekiem i ze wzrostem poziomu wykształcenia.

Normy: dla studentów oraz dla dorosłych z wyższym wykształceniem (próby incydentalne).

Zastosowanie: przede wszystkim selekcja

Materiały:

  • Komplet (podręcznik, 10 zeszytów testowych, 25 arkuszy odpowiedzi, klucz)
  • Podręcznik
  • Zeszyt testowy (10 egz.)
  • Arkusz odpowiedzi (25 egz.)
  • Klucz


Uwaga! Dostępny jest także program do obliczania wyników (PSI-TEST).

Cennik testów ważny od dnia 1.07.2022 r. do dnia 31.12.2022r. Dotyczy to testów wydanych przez Pracownię. Ceny pozostałych testów (oznaczonych w spisie gwiazdką) mogą ulec zmianie. UWAGA!!! Komplet testu w fakturze rozpisany będzie na elementy z powodu zróżnicowanych stawek VAT. Podane ceny są cenami brutto, dlatego na fakturze mogą wystąpić groszowe różnice.
ELEMENT TESTU:CENA NETTO:CENA BRUTTO:VAT:
312.67zł
347.98zł
-
347.98zł
203.35zł
213.52zł
5%
213.52zł
63.77zł
78.44zł
23%
78.44zł
21.98zł
27.03zł
23%
27.03zł
23.57zł
28.99zł
23%
28.99zł
 
Klienci kupujący ten produkt, kupowali także:

Secondary menu

płatności obsługuje payu