Aktualności:

WIADOMOŚCI I WYDARZENIA

Ochrona praw autorskich

2008-10-14

Uprzejmie informujemy, że testy psychologiczne wydawane w Pracowni Testów Psychologicznych Sp. z o.o. chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku Nr 90, poz. 631 z późniejszymi zmianami). W związku z tym, korzystanie z nich jest dopuszczalne jedynie w zakresie określonym przepisami wskazanej ustawy.

W szczególności, bez wyraźnej zgody Pracowni Testów Psychologicznych Sp. z o.o. zabronione jest kopiowanie i wprowadzanie testów do obrotu, udostępnianie testów osobom nieuprawnionym, wprowadzanie jakichkolwiek zmian do testów oraz ich publiczne udostępnianie, w tym także na stronach internetowych.  

Naruszenie przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności bezprawne rozpowszechnianie i udostępnianie testów stanowi podstawę do wszczęcia w stosunku do osoby naruszającej zarówno postępowania cywilnego obejmującego żądanie zaniechania naruszenia, usunięcia skutków naruszenia, naprawienia wyrządzonej szkody i wydania uzyskanych korzyści, jak i postępowania karnego o czyn zagrożony karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

wróć do listy

Secondary menu

płatności obsługuje payu