NPPPZ - Narzędzia Pomiaru w Promocji i Psychologii Zdrowia

Autor:
Zygfryd Juczyński (drugie wydanie, 2012)
Szczególnie przydatne dla:
psychologowie, socjologowie, pedagodzy, psychoterapeuci, personel medyczny, pracownicy ochrony i promocji zdrowia (wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych, socjologicznych, pedagogicznych, medycznych lub ochrony i promocji zdrowia)
Kategoria testu:
A

Jest to zbiór zawierający dane o psychometrycznych właściwościach i instrukcje do następujących 17 narzędzi. Prezentowane w zbiorze narzędzia dotyczą czterech kategorii konstruktów wyznaczających zachowania związanie ze zdrowiem:

A - predyspozycji indywidualnych: zachowań typu A/B, ekspresji gniewu, kontroli emocji, dyspozycyjnego optymizmu;
B – przekonań i oczekiwań: umiejscowienia kontroli zdrowia, poczucia własnej skuteczności;
C – zachowań zdrowotnych i wartościowania zdrowia;
D – zmagania się z chorobą: oczekiwań pacjenta, przekonań na temat kontroli bólu, strategii radzenia sobie z bólem, akceptacji choroby, przystosowania się do choroby nowotworowej.

Opis: Wszystkie narzędzia należą do typu "papier-ołówek" i oparte są na samoopisie. Są to krótkie i łatwe w stosowaniu skale i kwestionariusze. Badani udzielają odpowiedzi na arkuszach testowych..

Rzetelność: W większości przypadków oceniano zgodność wewnętrzną wykorzystując współczynnik alfa Cronbacha. W sporadycznych wypadkach zdodność oceniano metodą połówkową (pozycje parzyste-nieparzyste). W uzasadnionych przypadkach określano także stałość wyników metodą test-retest. Powtórne badanie było z reguły przeprowadzane po upływie sześciu tygodni.

Trafność: Trafność diagnostyczną ustalano korelując wyniki danego narzędzia z kryterium zewnętrznym (najczęściej innym testem), mierzącym podobne właściwości, zastosowanym w tym samym czasie co narzędzie ze zbioru NPPPZ. Z kolei korelacja wyników danego narzędzia z kryterium zewnętrznym zastosowanym po upływie pewnego czasu (np. z oceną lekarską), stanowiła miarę trafności prognostycznej.

Normy: Normy stenowe dla prób ogólnych; średnie arytmetyczne dla różnych grup klinicznych.

Zastosowanie: Kwestionariusze i skale można stosować do celów naukowych (badawczych) oraz diagnostycznych (praktycznych). Niektóre z narzędzi mogą służyć do badań przesiewowych. Mogą być stosowane nie tylko przez psychologów; szczególnie przydatne mogą być dla lekarzy, socjologów, pedagogów oraz innych specjalistów zajmujących się promocją zdrowia, edukacją zdrowotną, profilaktyką i terapią.

Narzędzia wchodzące w skład zbioru NPPPZ:

AIS - Skala Akceptacji Choroby

BPCQ - Kwestionariusz Przekonań na Temat Kontroli Bólu

CECS - Skala Kontroli Emocji

CSQ - Kwestionariusz Strategii Radzenia Sobie z Bólem

GSES - Skala Uogólnionej Własnej Skuteczności

IZZ - Inwentarz Zachowań Zdrowotnych

KompOs - Skala Kompetencji Osobistej

LKZ - Lista Kryteriów Zdrowia

LOT-R - Test Orientacji Życiowej

LWO - Lista Wartości Osobistych

MHLC - Wielowymiarowa Skala Umiejscowienia Kontroli Zdrowia

Mini-MAC - Skala Przystosowania Psychicznego do Choroby Nowotworowej

PRF - Lista Oczekiwań Pacjenta

SEG - Skala Ekspresji Gniewu

SWLS - Skala Satysfakcji z Życia

TAB - Skala Typu A/B - wersja DM

TYP-A - Skala Typu A-Framingham

 

Cennik testów ważny od dnia 24.03.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. Dotyczy to testów wydanych przez Pracownię. Ceny pozostałych testów (oznaczonych w spisie gwiazdką) mogą ulec zmianie. UWAGA!!! Komplet testu w fakturze rozpisany będzie na elementy z powodu zróżnicowanych stawek VAT. Podane ceny są cenami brutto, dlatego na fakturze mogą wystąpić groszowe różnice.
ELEMENT TESTU:CENA NETTO:CENA BRUTTO:VAT:
385.63zł
443.65zł
-
443.65zł
10.14zł
12.47zł
23%
12.47zł
8.94zł
11.00zł
23%
11.00zł
17.00zł
20.91zł
23%
20.91zł
8.94zł
11.00zł
23%
11.00zł
14.61zł
17.97zł
23%
17.97zł
10.14zł
12.47zł
23%
12.47zł
10.14zł
12.47zł
23%
12.47zł
10.14zł
12.47zł
23%
12.47zł
17.00zł
20.91zł
23%
20.91zł
10.73zł
13.20zł
23%
13.20zł
14.61zł
17.97zł
23%
17.97zł
14.61zł
17.97zł
23%
17.97zł
17.00zł
20.91zł
23%
20.91zł
10.73zł
13.20zł
23%
13.20zł
13.72zł
16.87zł
23%
16.87zł
8.94zł
11.00zł
23%
11.00zł
8.94zł
11.00zł
23%
11.00zł
8.94zł
11.00zł
23%
11.00zł
170.39zł
178.91zł
5%
178.91zł
 
Klienci kupujący ten produkt, kupowali także:

Secondary menu

płatności obsługuje payu