NPPPZ - Narzędzia Pomiaru w Promocji i Psychologii Zdrowia

Autor:
Zygfryd Juczyński (drugie wydanie, 2012)
Szczególnie przydatne dla:
psychologowie, socjologowie, pedagodzy, psychoterapeuci, personel medyczny, pracownicy ochrony i promocji zdrowia (wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych, socjologicznych, pedagogicznych, medycznych lub ochrony i promocji zdrowia)
Kategoria testu:
A

Jest to zbiór zawierający dane o psychometrycznych właściwościach i instrukcje do następujących 17 narzędzi. Prezentowane w zbiorze narzędzia dotyczą czterech kategorii konstruktów wyznaczających zachowania związanie ze zdrowiem:

A - predyspozycji indywidualnych: zachowań typu A/B, ekspresji gniewu, kontroli emocji, dyspozycyjnego optymizmu;
B – przekonań i oczekiwań: umiejscowienia kontroli zdrowia, poczucia własnej skuteczności;
C – zachowań zdrowotnych i wartościowania zdrowia;
D – zmagania się z chorobą: oczekiwań pacjenta, przekonań na temat kontroli bólu, strategii radzenia sobie z bólem, akceptacji choroby, przystosowania się do choroby nowotworowej.

Opis: Wszystkie narzędzia należą do typu "papier-ołówek" i oparte są na samoopisie. Są to krótkie i łatwe w stosowaniu skale i kwestionariusze. Badani udzielają odpowiedzi na arkuszach testowych..

Rzetelność: W większości przypadków oceniano zgodność wewnętrzną wykorzystując współczynnik alfa Cronbacha. W sporadycznych wypadkach zdodność oceniano metodą połówkową (pozycje parzyste-nieparzyste). W uzasadnionych przypadkach określano także stałość wyników metodą test-retest. Powtórne badanie było z reguły przeprowadzane po upływie sześciu tygodni.

Trafność: Trafność diagnostyczną ustalano korelując wyniki danego narzędzia z kryterium zewnętrznym (najczęściej innym testem), mierzącym podobne właściwości, zastosowanym w tym samym czasie co narzędzie ze zbioru NPPPZ. Z kolei korelacja wyników danego narzędzia z kryterium zewnętrznym zastosowanym po upływie pewnego czasu (np. z oceną lekarską), stanowiła miarę trafności prognostycznej.

Normy: Normy stenowe dla prób ogólnych; średnie arytmetyczne dla różnych grup klinicznych.

Zastosowanie: Kwestionariusze i skale można stosować do celów naukowych (badawczych) oraz diagnostycznych (praktycznych). Niektóre z narzędzi mogą służyć do badań przesiewowych. Mogą być stosowane nie tylko przez psychologów; szczególnie przydatne mogą być dla lekarzy, socjologów, pedagogów oraz innych specjalistów zajmujących się promocją zdrowia, edukacją zdrowotną, profilaktyką i terapią.

Narzędzia wchodzące w skład zbioru NPPPZ:

AIS - Skala Akceptacji Choroby

BPCQ - Kwestionariusz Przekonań na Temat Kontroli Bólu

CECS - Skala Kontroli Emocji

CSQ - Kwestionariusz Strategii Radzenia Sobie z Bólem

GSES - Skala Uogólnionej Własnej Skuteczności

IZZ - Inwentarz Zachowań Zdrowotnych

KompOs - Skala Kompetencji Osobistej

LKZ - Lista Kryteriów Zdrowia

LOT-R - Test Orientacji Życiowej

LWO - Lista Wartości Osobistych

MHLC - Wielowymiarowa Skala Umiejscowienia Kontroli Zdrowia

Mini-MAC - Skala Przystosowania Psychicznego do Choroby Nowotworowej

PRF - Lista Oczekiwań Pacjenta

SEG - Skala Ekspresji Gniewu

SWLS - Skala Satysfakcji z Życia

TAB - Skala Typu A/B - wersja DM

TYP-A - Skala Typu A-Framingham

 


Cennik testów ważny od dnia 1.01.2021 r. do dnia 30.06.2021 r. Dotyczy to testów wydanych przez Pracownię. Ceny pozostałych testów (oznaczonych w spisie gwiazdką) mogą ulec zmianie. UWAGA!!! Komplet testu w fakturze rozpisany będzie na elementy z powodu zróżnicowanych stawek VAT. Podane ceny są cenami brutto, dlatego na fakturze mogą wystąpić groszowe różnice.
ELEMENT TESTU:CENA NETTO:CENA BRUTTO:VAT:
404.91zł
465.84zł
-
465.84zł
10.64zł
13.09zł
23%
13.09zł
9.39zł
11.55zł
23%
11.55zł
17.85zł
21.96zł
23%
21.96zł
9.39zł
11.55zł
23%
11.55zł
15.34zł
18.87zł
23%
18.87zł
10.64zł
13.09zł
23%
13.09zł
10.64zł
13.09zł
23%
13.09zł
10.64zł
13.09zł
23%
13.09zł
17.85zł
21.96zł
23%
21.96zł
11.27zł
13.86zł
23%
13.86zł
15.34zł
18.87zł
23%
18.87zł
15.34zł
18.87zł
23%
18.87zł
17.85zł
21.96zł
23%
21.96zł
11.27zł
13.86zł
23%
13.86zł
14.40zł
17.71zł
23%
17.71zł
9.39zł
11.55zł
23%
11.55zł
9.39zł
11.55zł
23%
11.55zł
9.39zł
11.55zł
23%
11.55zł
178.91zł
187.86zł
5%
187.86zł
 
Klienci kupujący ten produkt, kupowali także:

Secondary menu

płatności obsługuje payu