Nowy system obliczania i interpretowania wyników zmodyfikowanej wersji Dziecięcej Skali Rozwojowej DSR Plus – szkolenie online

Tytuł szkolenia

Nowy system obliczania i interpretowania wyników zmodyfikowanej wersji Dziecięcej Skali Rozwojowej DSR Plus – szkolenie online

Termin

termin zostanie ustalony

Godziny

Spotkanie online w dniu ..... 2022 r. w godz. 11.00–12.30.

Dostęp do opłaconego szkolenia jest możliwy w podanych powyżej dniach. Uczestnik szkolenia może przerabiać poszczególne lekcje w dogodnym dla siebie czasie. Jedynie spotkanie online wymaga połączenia o ustalonej godzinie.

Prowadzenie

Diana Fecenec, dr Radosław Wujcik

Cena

240 zł netto + 23% Vat = 295,20 zł brutto

Program szkolenia

Dziecięca Skala Rozwojowa DSR Plus (2021 r.) jest ulepszoną wersją Dziecięcej Skali Rozwojowej DSR (2007 r.) – dzięki zrewidowaniu Skali Wykonaniowej umożliwia skuteczniejsze diagnozowanie aktualnego poziomu rozwoju dziecka. Badanie Dziecięcą Skalą Rozwojową DSR Plus umożliwia diagnozowanie aktualnego ogólnego poziomu rozwoju dziecka w wieku od 2 miesięcy do 3 lat, a także w zakresie trzech jego głównych obszarów: językowego, motorycznego i poznawczego. Pozwala to na wczesne wykrywanie sygnałów nieprawidłowości rozwojowych, identyfikację dziedzin odpowiedzialnych za opóźnienia oraz określanie potrzeb stymulacyjnych. DSR Plus dostarcza również informacji o ważnych dla rozwoju cechach temperamentu dziecka. Narzędzie jest złożone z dwóch osobnych skal: Skali Wykonaniowej (będącej zmodyfikowaną wersją Skali Wykonaniowej z 2007 r.) i Skali Obserwacyjnej (niezmienionej w stosunku do poprzedniej wersji).

Szkolenie skierowane jest do osób, które znają Dziecięcą Skalę Rozwojową z 2007 roku. Zawiera ono informacje o wprowadzonych zmianach i pozwala nauczyć się nowego sposobu obliczania i interpretowania wyników. Pominięto w nim zagadnienia związane z procedurą przeprowadzania badania i oceną wykonania zadań, które nie uległy zmianie.


DSR Plus - podręcznik i arkusze

Plan szkolenia:

Moduł 1. DSR skala rozwojowa dla najmłodszych

Lekcja 1. Diagnoza rozwoju u dzieci w wieku 0–3 lata
Lekcja 2. Założenia teoretyczne DSR

Moduł 2. Od DSR do DSR Plus

Lekcja 1. Od DSR do DSR Plus
Lekcja 2. Modyfikacja struktury Skali Wykonaniowej

Moduł 3. Charakterystyka Skali Wykonaniowej DSR Plus

Lekcja 1. Charakterystyka skal i podskal DSR Plus

• Film 1. Mowa i komunikacja
• Film 2. Motoryka

• Film 3. Poznanie

Moduł 4. Charakterystyka Skali Obserwacyjnej DSR

Lekcja 1. Struktura i założenie teoretyczne Skali Obserwacyjnej

Moduł 5. Własności psychometryczne DSR Plus

Lekcja 1. Rzetelność
Lekcja 2. Trafność

Lekcja 3. Normalizacja

Moduł 6. Obliczanie wyników DSR Plus

Lekcja 1. Skala Wykonaniowa: wyniki w podskalach, skalach, OWR, równoważniki
Lekcja 2. Skala Obserwacyjna: wyniki czynnikowe
Lekcja 3. Skala Wykonaniowa: analiza profilu

Moduł 7. Interpretacja wyników DSR Plus

Lekcja 1. Interpretacja wyników Skali Wykonaniowej
Lekcja 2. Interpretacja wyników Skali Obserwacyjnej
Lekcja 3. Raport z badania

Moduł 8. Praca zaliczeniowa

Spotkanie online

 

UWAGA: Członkowie PTP, którzy opłacają szkolenie z własnych środków otrzymują zniżkę 10%.


O PROWADZĄCYCH


 Diana Fecenec 
     Diana Fecenec
Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Warszawskim. Pracę w Pracowni Testów Psychologicznych rozpoczęła w 1994 r. Od 2006 roku jest członkiem zarządu. Przez kilka lat prowadziła zajęcia w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Swoje zainteresowania zawodowe - psychometrię i psychologię rozwojową łączy w pracy nad tworzeniem i adaptowaniem testów, przeznaczonych m. in. do badania dzieci. Interesuje się także problematyką samooceny i osobowości.
d.fecenec@practest.com.pl


   

dr Radosław Wujcik
Absolwent wydziału Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego. Prowadził działalność dydaktyczną na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego i w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Zajmował się działalnością naukową jako pracownik Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego zainteresowania zawodowe skupiają się wokół neuropsychologii, diagnozy psychologicznej, psychometrii, metodologii i statystyki. Stopień doktora nauk medycznych uzyskał na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Prowadzi badania dotyczące zastosowania zaawansowanych modeli pomiarowych w diagnozie psychologicznej i psychiatrycznej.
r.wujcik@practest.com.pl


Formularz zgłoszeniowy dla psychologów

Wypełnij formularz, aby zapisać się na szkolenie.

Dane uczestnika szkolenia
Jestem psychologiem
Jestem studentem
Jestem członkiem PTP
Dane nabywcy (na fakturze)
Dane odbiorcy (na fakturze)

* pola oznaczone gwiazdką są wymagane

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z wejściem w życie dniu 25 maja 2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ("RODO"), poniżej znajdziesz informacje o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem przekazanych danych osobowych jest Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Belwederska 6A, 00-762 Warszawa („Administrator” lub „Pracownia”).

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w wybranej formie tj.:

na adres email: iod@practest.com.pl

lub w tradycyjnej formie papierowej na adres:

Inspektor Ochrony Danych

Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Sp. z o.o.

ul. Belwederska 6A, 00-762 Warszawa


W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe, które przekazałeś Pracowni będą przetwarzane w celu wykonania umowy i zapewnienia możliwości udziału w szkoleniu, w tym także w celu obsługi ewentualnych reklamacji, rozwiązywania problemów technicznych oraz w celu weryfikacji, czy spełniasz niezbędne warunki uczestnictwa w szkoleniu.

Ponadto, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Ta podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych dotyczy wszystkich przypadków, gdy ich przetwarzanie jest uzasadnione z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa usługi, ulepszania naszych usług i dopasowania ich do potrzeb i wygody użytkowników, jak i prowadzenia marketingu i promocji własnych usług Administratora.

Powszechnie obowiązujące przepisy prawa zobowiązują nas także do przetwarzania Twoich danych osobowych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym stanowi warunek wykonania umowy i zapewnienia możliwości udziału w szkoleniu. Zbieramy tylko te dane osobowe, które są w tym celu niezbędne. W przypadku gdy z jakichkolwiek przyczyn nie będziesz chciał nam ich podać, niestety nie będziemy w stanie zapewni Ci możliwości udziału w szkoleniu.

Jeżeli wyraziłeś zgodę na:

a) wysyłanie informacji handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub sms;

b) używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego Administratora;

możemy również wysyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej lub sms informacje handlowe a także kontaktować się z Tobą np. telefonicznie.

Komu Twoje dane osobowe są udostępniane?

Twoje dane osobowe są wykorzystywane do własnego użytku Administratora. Odbiorcami danych mogą być natomiast podmioty zajmujące się obsługą informatyczną, prawną, księgową, organizacyjną Administratora, a także podwykonawcy, w tym m.in. firmy zajmujące się obsługą płatności lub zakwaterowaniem.

Twoje dane osobowe mogą być również udostępnione instytucjom i organom państwowym, które są do tego upoważnione na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Jak długo Twoje dane osobowe będą przetwarzane?

W przypadku przetwarzania danych w celu zapewnienia możliwości udziału w szkoleniu, Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu wykonania umowy oraz przedawnienia ewentualnych roszczeń, które mogą być podnoszone przez Administratora lub przeciwko Administratorowi, o ile nie istnieją przepisy szczególne określające czas, w którym powinny być przechowywane Twoje dane osobowe.

W przypadku przetwarzania danych osobowych w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu zgłoszenia sprzeciwu oraz przedawnienia roszczeń, które mogą być podnoszone przez Administratora lub przeciwko Administratorowi, o ile nie istnieją przepisy szczególne określające czas, w którym powinny być przechowywane dane osobowe.

Jakie prawa przysługują Ci w stosunku do Twoich danych osobowych?

W każdym czasie masz prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W celu realizacji swoich praw możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w wybranej formie tj.:

na adres email:iod@practest.com.pl

lub w tradycyjnej formie papierowej na adres:

Inspektor Ochrony Danych

Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Sp. z o.o.

ul. Belwederska 6A, 00-762 Warszawa


Czy możesz cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych?

Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, możesz ją wycofać w każdym momencie. Odmowa lub wycofanie zgody nie skutkuje negatywnymi konsekwencjami, natomiast wycofanie zgody nie wywiera wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Secondary menu

płatności obsługuje payu