Nowe zasady dostępu do testów psychologicznych

W związku z dokonanymi przez Komisję do spraw Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego zmianami zasad dostępu do testów psychologicznych, Pracownia Testów Psychologicznych rozszerza ofertę testów dostępnych dla innych specjalistów, niż psycholodzy.

Testy w ofercie Pracowni zostały zgodnie z wytycznymi PTP podzielone na trzy kategorie o zróżnicowanej dostępności:

C – Tylko dla psychologów

Wymagane kwalifikacje:

 • Ukończone studia magisterskie z psychologii – wymagane przedłożenie kopii dyplomu.
 • Osoby, które mają tytuł doktora psychologii, a nie ukończyły studiów psychologicznych, mogą kupować testy wyłącznie do celów naukowych – wymagany dyplom doktorski wraz z oświadczeniem informującym, że test będzie stosowany tylko do celów naukowych.

Zobacz testy kategorii C

B - Dla psychologów; dla innych profesjonalistów po ukończonym szkoleniu/szkoleniach

Testy w ramach kategorii B zostały podzielona na:

B1 – Testy wymagające jedynie ukończenia ogólnego szkolenia z psychometrii zakończonego egzaminem.

Wymagane kwalifikacje:

 • Ukończone studia magisterskie z psychologii – wymagane przedłożenie kopii dyplomu.

lub

 • Ukończone dowolne studia wyższe magisterskie – wymagane przedłożenie kopii dyplomu.
 • ORAZ posiadanie certyfikatu ukończenia szkolenia oraz zaliczenia egzaminu z psychometrii wg programu zaakceptowanego przez PTP,
 • ORAZ praca z ludźmi w obszarze zawodowym, który stanowi uzasadnienie dla wyboru i stosowania narzędzia - wymagane wypełnienie Formularza kwalifikacyjnego.

Zobacz testy kategorii B1

B2 - Testy wymagające ukończenia ogólnego szkolenia z psychometrii zakończonego egzaminem a następnie szkolenia z zakresu tego konkretnego testu (lub grupy podobnych testów).

Wymagane kwalifikacje:

 • Ukończone studia magisterskie z psychologii – wymagane przedłożenie kopii dyplomu.

lub

 • Ukończone dowolne studia wyższe magisterskie – wymagane przedłożenie kopii dyplomu.
 • ORAZ posiadanie certyfikatu ukończenia szkolenia oraz zaliczenia egzaminu z psychometrii wg programu zaakceptowanego przez PTP,
 • ORAZ ukończone szkolenie z zakresu konkretnego testu (lub grupy podobnych testów) – wymagane przedłożenie certyfikatu ukończenia szkolenia.
 • ORAZ praca z ludźmi w obszarze zawodowym, który stanowi uzasadnienie dla wyboru i stosowania narzędzia - wymagane wypełnienie Formularza kwalifikacyjnego.

Zobacz testy kategorii B2

A - Dla psychologów; dla innych profesjonalistów

Wymagane kwalifikacje:

 • Ukończone studia magisterskie z psychologii – wymagane przedłożenie kopii dyplomu.

lub

 • Ukończone dowolne studia wyższe magisterskie – wymagane przedłożenie kopii dyplomu.
 • ORAZ praca z ludźmi w obszarze zawodowym, który stanowi uzasadnienie dla wyboru i stosowania narzędzia.

Zobacz testy kategorii A


Aby umożliwić dostęp do testów psychologicznych innym specjalistom (specjaliści HR, doradcy zawodowi, pedagodzy, lekarze, socjolodzy, promocja zdrowia, filozofowie, logopedzi, neurologopedii, psychoterapeuci, terapeuci uzależnień, pielęgniarki, psychiatrzy i in.), dla których oferta narzędzi diagnostycznych była do tej pory znacznie ograniczona, Pracownia będzie przeprowadzać szkolenia wymagane dla testów kategorii B:

 • Podstawy psychometrii dla osób nie będących psychologami – szkolenie wg programu zaakceptowanego przez PTP, zakończone egzaminem. Ukończenie szkolenia oraz pozytywne zaliczenie egzaminu nadaje uprawnienia do nabywania testów z kategorii B1, oraz umożliwia przystąpienie do szkoleń wymaganych dla testów z kategorii B2.

 • Szkolenia z zakresu testu (lub grup podobnych testów) z kategorii B2 - szkolenia wg programów zaakceptowanych przez Pracownię. Ukończenie szkolenia z wynikiem pozytywnym nadaje uprawnienia do nabywania konkretnego testu (lub grupy podobnych testów) z kategorii B2. Warunkiem przystąpienia do szkolenia jest wcześniejsze uzyskanie certyfikatu zaliczenia szkolenia z Podstaw psychometrii dla nie psychologów.

Szczegółowe informacje na temat szkoleń zostaną udostępnione w zakładce Szkolenia.Dodatkowych informacji na temat planowanych szkoleń udziela Ewa Sapryk e.sapryk@practest.com.pl

ZałącznikWielkość
A_tabela_2019-07-10.pdf76.94 KB
B2_tabela_2019-07-10.pdf59.46 KB
C_tabela_2019-07-10.pdf77.91 KB
B1_tabela_2019-07-10.pdf48.34 KB

Secondary menu

płatności obsługuje payu