W przygotowaniu

IDS-2 w wersji dla osób niewidomych lub w wysokim stopniu słabowidzących
Vera Heyl, Ursula Hofer, Markus Lang, Sylwia Stalmierska, Alexander Grob, Priska Hagmann
Wywiad do Diagnozy Autyzmu – Wersja Zrewidowana
Michael Rutter, Ann LeCouteur, Catherine Lord
Dziecięca Skala Rozwojowa DSR Plus
Diana Fecenec, Radosław Wujcik
Komputerowy test do diagnozy ADHD
Radosław Wujcik, Maria Rafalak
MTI
Modułowy Test Inteligencji
Zespół Pracowni Testów Psychologicznych PTP
Minnesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości dla Młodzieży
Bateria Testów do Badania Funkcji Językowych i Komunikacyjnych u Dzieci
Emilia Łojek, Karen L. Bryan
Irene Fernández-Pinto, Pablo Santamaría, Fernando Sánchez-Sánchez, Miguel Ángel Carrasco, Victoria del Barrio
Peter L. Sheras, Richard R. Abidin
Michael Lock, Bob Wheeler
Kolorowy Test Połączeń Wersja dla Dzieci
Alicja Czerederecka z Instytutu Ekspertyz Sądowych oraz Zespół Pracowni Testów Psychologicznych PTP

Secondary menu

płatności obsługuje payu