W przygotowaniu

Gale H. Roid, Lucy J. Miller, Mark Pomplun, Chris Koch
Zestaw Kwestionariuszy Becka dla Dzieci i Młodzieży – wydanie drugie
Aaron T. Beck
Skale Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci i Młodzieży Niewidomych i w Wysokim Stopniu Słabowidzących
Vera Heyl, Ursula Hofer, Markus Lang, Sylwia Stalmierska, Alexander Grob, Priska Hagmann
Komputerowy Test do Diagnozy ADHD
Radosław Wujcik, Maria Rafalak
MTI
Modułowy Test Inteligencji
Zespół Pracowni Testów Psychologicznych PTP
Minnesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości dla Młodzieży
Robert P. Archer, Richard W. Handel, Yossef S. Ben-Porath, Auke Tellegen
Bateria Testów do Badania Funkcji Językowych i Komunikacyjnych u Dzieci
Emilia Łojek, Karen L. Bryan
Irene Fernández-Pinto, Pablo Santamaría, Fernando Sánchez-Sánchez, Miguel Ángel Carrasco, Victoria del Barrio
Michael Lock, Bob Wheeler
Kolorowy Test Połączeń Wersja dla Dzieci

Secondary menu

płatności obsługuje payu