W przygotowaniu

Wywiad do Diagnozy Autyzmu – Wersja Zrewidowana
Michael Rutter, Ann LeCouteur, Catherine Lord
Dziecięca Skala Rozwojowa – nowe możliwości diagnostyczne.
Diana Fecenec, Radosław Wujcik
PT
Kwestionariusz Pozytywności
Gian Vittorio Caprara, Guido Alessandri, Patrizia Stec
Komputerowy test do diagnozy ADHD
Radosław Wujcik, Maria Rafalak
MTI
Modułowy Test Inteligencji
Zespół Pracowni Testów Psychologicznych PTP
Minnesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości dla Młodzieży
Bateria Testów do Badania Funkcji Językowych i Komunikacyjnych u Dzieci
Emilia Łojek, Karen L. Bryan
Irene Fernández-Pinto, Pablo Santamaría, Fernando Sánchez-Sánchez, Miguel Ángel Carrasco, Victoria del Barrio
Peter L. Sheras, Richard R. Abidin
Michael Lock, Bob Wheeler
WISC-V Skala Inteligencji Wechslera dla Dzieci – wydanie piąte
David Wechsler
Kolorowy Test Połączeń Wersja dla Dzieci
Test Rozwoju Percepcji Wzrokowej - Wersja 3
Donald D. Hammill, Nils A. Pearson, Judith K.Voress
Rolf Brickenkamp, Lothar Schmidt-Atzert, Detlev Liepmann
Alicja Czerederecka z Instytutu Ekspertyz Sądowych oraz Zespół Pracowni Testów Psychologicznych PTP

Secondary menu

płatności obsługuje payu