MMPI®-2 – Minnesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości®-2

Autorzy:
James N. Butcher, John R. Graham, Yossef S. Ben–Porath, Auke Tellegen, W. Grant Dahlstrom
Koordynator wyd. oryginalnego:
Beverly Kaemmer
Polska normalizacja:
Urszula Brzezińska, Marta Koć-Januchta, Joanna Stańczak
Wiek:
Osoby dorosłe w wieku 18-69 lat
Procedura:
Badanie indywidualne i grupowe
Użytkownicy testu:
Psychologowie (wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych)
Kategoria testu:
C

Dowiedz się więcej o zasadach kategoryzacji testów

Opis: MMPI®-2 jest samoopisowym kwestionariuszem osobowości. Zadaniem badanego jest ustosunkowanie się do 567 stwierdzeń dotyczących różnych zachowań i przekonań. Wyniki inwentarza mogą być ujmowane na 121 skalach, w tym na skalach kontrolnych i klinicznych.

Rzetelność: Dobre wskaźniki stabilności bezwzględnej i, w odniesieniu do większości skal, zadowalające wskaźniki zgodności wewnętrznej.

Trafność: Korelacje skal MMPI®-2 z innymi miarami osobowości (EPQ-R, IVE, STAI, ACL, KPD), a także porównanie wyników uzyskiwanych przez osoby pochodzące z różnych grup klinicznych pozwoliły na potwierdzenie znaczenia diagnostycznego większości skal.

Normy: Normy tenowe opracowane osobno dla kobiet i mężczyzn.

Zastosowanie: MMPI®-2 stosuje się przede wszystkim w diagnozie klinicznej do oceny osobowości i zaburzeń psychicznych (hipochondria, depresja, zaburzenia lękowe, schizofrenia, paranoja i in.). Znajduje on także zastosowanie w obszarach nieklinicznych (przesiewowe badania kandydatów do pracy, rekrutacja na studia, pobór wojskowy).

Elementy do wersji papier-ołówek:

 • Komplet (podręcznik, kpl. kluczy, 10 zeszytów, 25 ark. odp., 25 kart VRIN/TRIN, 7 rodzajów profili)
 •  Podręcznik
 •  Zeszyty testowe kpl. (10 egz.)
 •  Karta odp. VRIN/TRIN – (25 egz.)
 •  Klucze (kpl. 124 szt.)
 •  Arkusze zapisu wyników dla skł. skal treś. (25 egz.)
 •  Arkusze zapisu wyników dla podskal do skal klin. (25 egz.)
 •  Arkusze profili dla skal kontr. i klin. (25 egz.)
 •  Arkusze profili dla skal treściowych (25 egz.)
 •  Arkusze profili dla skal kontr. i klin. z popr. K (25 egz.)
 •  Arkusze profili dla skal dodat. (25 egz.)
 •  Arkusze profili dla skal RC (25 egz.)
 •  Arkusze odpowiedzi (25 egz.)

Oprócz wersji papier-ołówek test MMPI®-2 dostępny jest także jako e-badanie na platformie Epsilon oraz jako opcja wprowadzania i obliczania wyników z wersji papier-ołówek na platformie Epsilon.


ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE:

Stosowanie i interpretacja Minnesockiego Wielowymiarowego Inwentarza Osobowości ® – 2

Szkolenie jest dostępne wyłącznie dla psychologów po ukończonych studiach magisterskich z psychologii.


Opis: Usługa przeprowadzenia badania na platformie do badań komputerowych Epsilon. System umożliwia przeprowadzenie badania, obliczenie wyników, odniesienie ich do norm, wygenerowanie i wydrukowanie raportu z badania.

Badanie MMPI®-2 można przeprowadzić także wersją audio. Wersję tę uruchamia się bezpośrednio przed rozpoczeciem badania, jeżeli jest taka potrzeba.

Dostęp do Platformy Epsilon uzyskuje się po dokonaniu zakupu dowolnej liczby licencji na badania lub doładowaniu portfela wybraną kwotą. Aby sfinalizować zakup i rozpocząć korzystanie z platformy Epsilon konieczne jest podpisanie Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Po sfinalizowaniu zakupu klient otrzymuje odpowiedni kod licencji w formie wydruku lub wiadomości e-mail. Kolejnym krokiem jest pobranie ze strony www.epsilon.practest.com.pl i zainstalowanie oprogramowania Epsilon. Po uruchomieniu aplikacji i wypełnieniu formularza rejestracyjnego (wprowadzenie danych użytkownika i kodu otrzymanego przy zakupie) można już korzystać z platformy. Więcej

Sposób badania: Procedura badania wersją komputerową jest analogiczna do procedury badania wersją "papier-ołówek".

Rzetelność, Trafność: Własności psychometryczne wersji komputerowej nie były sprawdzane.

Normy: Platforma Epsilon umożliwia korzystanie z norm opracowanych dla testu w wersji "papier-ołówek" (zawartych w podręczniku).

Wymagania techniczne:

Wymagania minimalne: System operacyjny: Windows 7 z .NET Framework 4.6, Windows Installer 4.5, Ilość pamięci RAM: 2GB, Ilość wolnego miejsca na dysku: 350 MB, Prędkość łącza internetowego: 2mb/s, Przeglądarki: Internet explorer 10.

Wymagania zalecane: System operacyjny: Windows 10 z .NET Framework 4.6, Windows Installer 4.5, Ilość pamięci RAM: 4GB, Ilość wolnego miejsca na dysku: 500 MB, Prędkość łącza internetowego: 10mb/s, Przeglądarki: Internet explorer 11.

Elementy do e-badania:

Rekomendujemy również zakup podręcznika do testu w wersji papierowej.

  Jednostki badawcze (bez raportu) są udostępniane (w specjalnej cenie) wyłącznie uczelniom i ich pracownikom prowadzącym badania naukowe.  Więcej informacji

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące możliwych dwóch opcji badania MMPI-2:

1. Jednostki badaniowe (z raportem) – ta opcja oznacza możliwość przeprowadzenia badania i otrzymania pełnego raportu, zawierającego:

 • wyniki surowe i wyniki przeliczone obejmujące skale kontrolne, skale kliniczne, zrestrukturyzowane skale kliniczne, skale treściowe; skale dodatkowe, skale PSY-5; skale uzupełniające (do stosowania jako pomoc w  interpretacji skal macierzystych)
 • pozycje pominięte, pozycje krytyczne
 • profil dla skal kontrolnych i klinicznych z poprawką K wraz z kodami dla skal klinicznych (jeśli są możliwe do wygenerowania)
 • profil dla skal kontrolnych i klinicznych bez poprawki K
 • profil dla zrestrukturyzowanych skal klinicznych
 • profil dla skal treściowych
 • profil dla skal dodatkowych
 • profil dla skal PSY-5
 • informacje o czasie jaki badany potrzebował na wykonanie całego testu;
 • informacje o czasie odpowiedzi na poszczególne pozycje testowe (przedstawione w postaci wykresów słupkowych)
 • arkusz odpowiedzi osoby badanej;

2. Jednostki badawcze (bez raportu) – ta opcja oznacza możliwość przeprowadzenia badania i otrzymania następujących wyników:

 • odpowiedzi udzielone przez osobę badaną
 • wyniki porównane z kluczem, wyniki surowe i wyniki przeliczone w skalach (punktowe, bez przedziałów ufności)
 • czasy odpowiedzi
 • informacje o osobie badanej wpisane przez psychologa
 • brak automatycznie generowanych kodów dla skal klinicznych
 • wyniki są prezentowane w formie pliku .csv (arkusza kalkulacyjnego), nie ma możliwości prezentacji wyników w innej formie.  Jednostki badawcze są wykorzystywane najczęściej do analizy wyników w  pracach naukowych czy projektach badawczych. W diagnozie rekomendowane są jednostki badaniowe.

 


Opis: Usługa wprowadzania odpowiedzi z wersji papierowej testu na platformę Epsilon, obliczenia wyników surowych i przeliczonych, oraz wygenerowania pełnego raportu z badania.

Rzetelność, Trafność: Jak w wersji papier-ołówek.

Normy: Platforma Epsilon umożliwia korzystanie z norm opracowanych dla testu w wersji papier-ołówek (zawartych w podręczniku).

Wymagania techniczne: Jak w e-badaniu

Elementy do wprowadzania wyników:

 • e-MMPI wprowadzenie wyników

Arkusze w wersji papierowej należy oddzielnie zakupić.
Rekomendujemy również zakup podręcznika do testu w wersji papierowej.

Specjalna oferta dla studentów i pracowników naukowych uczelni - Zobacz.

Zobacz inne e-testy dostępne na platformie Epsilon.

Cennik testów ważny od dnia 1.01.2022 r. do dnia 30.06.2022r. Dotyczy to testów wydanych przez Pracownię. Ceny pozostałych testów (oznaczonych w spisie gwiazdką) mogą ulec zmianie. UWAGA!!! Komplet testu w fakturze rozpisany będzie na elementy z powodu zróżnicowanych stawek VAT. Podane ceny są cenami brutto, dlatego na fakturze mogą wystąpić groszowe różnice.
ELEMENT TESTU:CENA NETTO:CENA BRUTTO:VAT:

 

1 144.42zł
1 338.74zł
-
1 338.74zł
382.74zł
401.88zł
5%
401.88zł
90.59zł
111.42zł
23%
111.42zł

 

472.07zł
580.64zł
23%
580.64zł
38.28zł
47.09zł
23%
47.09zł
20.10zł
24.72zł
23%
24.72zł
20.10zł
24.72zł
23%
24.72zł
20.10zł
24.72zł
23%
24.72zł
20.10zł
24.72zł
23%
24.72zł
20.10zł
24.72zł
23%
24.72zł
20.10zł
24.72zł
23%
24.72zł
20.10zł
24.72zł
23%
24.72zł
20.10zł
24.72zł
23%
24.72zł
25.20zł
31.00zł
23%
31.00zł
6.30zł
7.75zł
23%
7.75zł
 
Klienci kupujący ten produkt, kupowali także:

Secondary menu

płatności obsługuje payu