Za pomocą jakich narzędzi można badać osoby niepełnosprawne umysłowo?

Pracownia Testów Psychologicznych PTP nie ma narzędzi odpowiednich do badania osób z upośledzeniem umysłowym. Popularnie stosowane w takich sytuacjach testy, jak np. test Termana-Merill (skądinąd nieaktualny i nielegalny), także nie są przeznaczone dla osób niepełnosprawnych umysłowo. W tej sytuacji rekomenduje się w diagnostyce osób z upośledzeniem, korzystanie z innych metod - takich jak np. obserwacja lub wywiad.

Secondary menu

płatności obsługuje payu